บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง 00 ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่าง การใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

bear แบ //bore บอ born //โบนเนอะ ทน, ถือ, นำ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
He bear the good news for us.
ฮี แบ เดอะ กู๊ด นิวสึ ฟอร์ อัส
เขา นำข่าวดี (bear the good news) มาให้เรา

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense
He bore the gift for us yesterday.
ฮี บอ เดอะ กิ๊ฟฟะทึ ฟอร์ อัส เยสเทอเดย์
เขา นำของขวัญ (bore the gift) มาให้เรา เมื่อวานนี้

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
He has borne the gift for you when I arrive.
ฮี แฮส โบนเนอะ เดอะ กิ๊ฟฟะทึ ฟอร์ ยู เว้น ไอ อะร้ายฟึ
เขา ได้นำของขวัญ (has borne the gift ) เมื่อฉันเดินทางไปถึง ความหมายก็คือ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้ว ไปนำของขวัญ มาถึงแล้ว เป็นเหตุการณ์ที่จบลงแล้ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
He is bearing the pizza for us.
ฮี อิส แบริ่ง เดอะ พิส ส่า ฟอร์ อัส
เขากำลังนำของขวัญ ( is bearing the gift) มาให้พวกเรา อยู่ระหว่างเดินทาง กำลังเดินทาง กำลังนำสิ่งนั้นมา

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
I will bear the responsibility if things go wrong.
ไอ วิล แบ เดอะ เรสป๊อนสิบิลิตี้ อิฟ ซิงสึ โก รอง
ฉันจะอดทนรับผิดชอบ (will bear the responsibility) ถ้ามีสิ่งใดเกิดผิดพลาด

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

แบก
bear, carry, shoulder, lade
ทน
bear, suffer, weather, stay
รับ
receive, accept, bear, admit, carry
อดทน
endure, bear, tolerate, stand, forbear, suffer
ทนทาน
last, endure, bear, stomach, abide
สนับสนุน
support, advocate, encourage, favor, promote, bear
ก้มหน้า
bear, persevere, bend down the head, endure, yield, low one's head
อดใจ
be patient, bear, control oneself, restrain oneself
หนุน
chock, recline, underpin, underlay, push, bear
ค้ำ
support, bear
พยุง
bear, hand

 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง beat, beat.beaten/beat ตี ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูป ไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น