บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง freeze froze frozen แข็ง, เป็นน้ำแข็ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

freeze ฟรีซ / froze โฟรซ / frozen โฟรซเซน / เป็นน้ำแข็ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He freezes fishes in ice bucket.
คำอ่าน ฮี ฟรีชเสด ฟิชเฉส อิน ไอ๊สะ บั๊คเข็ด
คำแปล เขา แช่แข็งปลา/freezes fishes ในถังน้ำแข็ง/n ice bucket

 

ประโยค The weather is very cold. You may freeze to death. .
คำอ่าน เดอะ เว้ทเทอ อิส เวหริ โคล. ยู เม ฟรีส ทู เด้ท
คำแปล อากาศ/The weather หนาวจัดมาก/is very cold คุณอาจ/ you may จะแข็งจนตายได้/freeze to death ใช้ freeze ตามหลังกริยาช่วย may อาจจะ อาจ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He froze fishes in refrigerator.
คำอ่าน ฮี โฟรซซึ ฟิชเฉส อิน รีฟริจเจอเรเตอ
คำแปล เขา แช่แข็งปลา/freezes fishes ในตู้เย็น/n refrigerator

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has frozen fishes in refrigerator already.
คำอ่าน ฮี แฮส โฟรซเซน ฟิชเฉส อิน รีฟริจเจอเรเตอ ออลเรดดิ
คำแปล เขา ได้แช่แข็งปลาหรือนำปลาไปแช่แข็ง/has frozen fishes ในตู้เย็น/n refrigerator เรียบร้อยแล้ว /already

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค The weather is freezing now. She needs a sweater.
คำอ่าน เดอะ เว้ทเตอะ อิส ฟรีสซิง นาว. ชี นี้ดสึ อะ เสว็ตเถ่อ
คำแปล ขณะนี้ / now อากาศ กำลังหนาวจัด/is freezing. หล่อน ต้องการ/needs เสื้อกันหนาวสักตัว/a sweater

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will freeze fishes in refrigerator.
คำอ่าน ฮี วิล ฟริช ฟิชเฉส อิน รีฟริจเจอเรเตอ
คำแปล เขา จะแช่แข็งปลา/will freeze fishes ในตู้เย็น/n refrigerator

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค The weather is freeze.
คำอ่าน เดอะ เวทเตอ อิส ฟรีสสึ
คำแปล อากาศ /The weather หนาวจัด/is freeze ใช้กริยา freeze เป็นคำคุณศัพท์มีความหมายว่า หนาว บางทีอาจจะใช้ freezing

 

ประโยค It's freezing, let's get into the house.
คำอ่าน อิสสะ ฟริสซิง เล็ดสะ เก็ด อินทู เดอะ เฮ้าสสึ
คำแปล มันหนาวมาก/It's freezing เข้าไปในบ้านกันเถอะ /let's get into the house

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

harden / / แข็ง
interrupt / / ทำให้หยุด