บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง inbreed inbred inbred เพาะ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

inbreed อินบรีด / inbred อินเบร้ด /inbred อินเบร้ด / เพาะ, เพาะพันธ์

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค This farm inbreeds the native dogs.
คำอ่าน ดิส ฟาร์ม อินบรี้ดสะ เดอะ เนทีฟ ด้อกสึ
คำแปล ฟาร์มนี้/ This farm เพาะพันธ์ /inbreeds สุนัขพื้นเมือง

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He inbred Thai fishs.
คำอ่าน ฮี อินเบร้ด ไทย ฟิชสึ
คำแปล เขา เพาะพันธ์ ปลาไทย

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค They have inbred the native dogs for many years.
คำอ่าน เด แฮฟ อินเบร้ด เดอะ เนทีพ ด้อกสึ ฟอร์ แมนหนิ เยียสึ
คำแปล พวกเขา ได้เพาะพันธ์/ have inbred สุนัขพื้นมือง/the native dogs มาหลายปีแล้ว/for many years

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค They are inbreeding the native dogs.
คำอ่าน เด อาร์ อินบรีดดิ่ง เดอะ เนทีฟ ด้อกสึ
คำแปล พวกเขา กำลังเพาะพันธ์/are inbreeding สุนัขพื้นเมือง /the native dogs กำลังทดลองทำ เพื่อดูว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไร

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค They will inbreed the native fishs.
คำอ่าน เด วิล อินบรี้ด เดอะ เนทีฟ ฟิชสึ
คำแปล พวกเขา จะเพาะพันธ์ /will inbreed ปลาพื้นเมือง /the native fishs ทดลองทำ เพื่อดูว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไร