บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overwrite overwrote overwritten เขียนทับ, เขียนเพิ่มเติม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overwrite โอเวอไร้ถึ /overwrote โอเวอโร้ท / overwritten โอเวอริทเทน / เขียนทับ, เขียนเพิ่มเติม, เขียนซ้ำ, เขียนแทนที่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค They overwrite my articles.
คำอ่าน เด โอเวอไร้ถึ มาย อาติเคิ่ลสึ
คำแปล พวกเขา ทำซ้ำ หรือเขียนเพิ่มเติม หรือเซียนซ้ำ หรือดัดแปลงเนื้อหา/They overwrite บทความของฉัน/my articles ไม่ได้ เขียนขึ้นมาด้วยตัวเอง

 

ประโยค He has the finger ache because he overwrites.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส เดอะ ฟิงเกอร เอ้ก บีคอส ฮี โอเวอไร้สึ
คำแปล เขามีอาการปวดนิ้ว/He has the finger ache เพราะเขาเขียนมากเกินไป /because he overwrites

 

ประโยค He overwrites the existing files.
คำอ่าน ฮี โอเวอไร้สึ ดิ เอ็กซีสสติ้ง ฟายสึ
คำแปล เขาเขียนทับ/He overwrites ไฟล์ที่มีอยู่ /the existing files กรณีเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือมือถือแบบสมาร์ทโฟน การ เขียนทับไฟล์ จะเป็นการนำไฟล์ใหม่ไปแทนที่ไฟล์เก่า ซึ่งไฟล์เก่าจะถูกลบออกไป แล้วแทนที่ด้วยไฟล์ใหม่ ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบให้ดี เสียก่อนจะทำการเขียนทับ

 

ประโยค New history overwrites the past.
คำอ่าน นิว ฮิสสะตริ โอเวอไร้สึ เดอะ พาสสะถึ
คำแปล ประวัติศาสตร์ใหม่ๆ /New history เขียนทับ หรือ ลบล้าง/overwrites เรื่องในอดีต/ the past

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค New history overwrote the past.
คำอ่าน นิว ฮิสสะตริ โอเวอโร้ต เดอะ พาสสะถึ
คำแปล ประวัติศาสตร์ใหม่ๆ /New history เขียนทับ หรือ ลบล้าง/overwrote เรื่องในอดีต/ the past

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had overwritten the existing files already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด โอเวอริทเทน ดิ เอ็กซีสสติ้ง ฟายสึ ออลเร้ดดิ
คำแปล เขาได้เขียนทับ/He had overwritten ไฟล์ที่มีอยู่ /the existing files แล้ว /alredy กรณีเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือมือถือ แบบสมาร์ทโฟน การเขียนทับไฟล์ จะเป็นการนำไฟล์ใหม่ไปแทนที่ไฟล์เก่า ซึ่งไฟล์เก่าจะถูกลบออกไป แล้วแทนที่ด้วยไฟล์ใหม่ ดัง นั้นจึงต้องตรวจสอบให้ดีเสียก่อนจะทำการเขียนทับ เพราะอาจจะกู้คืนกลับมาไม่ได้

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are overwriting my articles.
คำอ่าน เด อาร โอเวอไร้ติง มาย อาติเคิ่ลสึ
คำแปล พวกเขา กำลังทำซ้ำ หรือกำลังเขียนเพิ่มเติม หรือกำลังเซียนซ้ำ หรือกำลังดัดแปลงเนื้อหา/They are overwriting บทความของ ฉัน/my articles ไม่ได้เขียนขึ้นมาด้วยตัวเอง

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will overwrite my articles.
คำอ่าน ชี วิล โอเวอไร้ถึ มาย อาติเคิ่ลสึ
คำแปล หล่อนจะทำซ้ำ หรือจะเขียนเพิ่มเติม หรือจะเซียนซ้ำ หรือจะดัดแปลงเนื้อหา/She will overwrite บทความของฉัน/my articles ไม่ได้เขียนขึ้นมาด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็ว ในการทำงาน

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

write / ไร้ถึ / เขียน
 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง shut shut shut ปิด หุบ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น