บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง send sent sent ส่ง ส่งข่าว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

send เซนดึ / sent เซนถึ / sent เซนถึ / ส่ง ส่งข่าว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She sends me the gift for my birthday.
คำอ่าน ชี เซ้นสึ มี เดอะ กิ้ฟฟะถึ ฟอร มาย เบิ๊ดเด
คำแปล เธอส่งของขวัญมาให้ฉัน /She sends me the gift สำหรับวันเกิด /for my birthday หรือเธอส่งของขวัญวันเกิดมาให้ฉัน

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They send their son to school.
คำอ่าน เด เซนดึ แด ซัน ทู สะกูล
คำแปล พวกเขา ส่งลูก /They send their son ไปโรงเรียน / to school

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค I send email to her.
คำอ่าน ไอ เซนดึ อีเมล ทู เฮอ
คำแปล ฉันส่ง /I send อีเมล์ให้เธอ /email to her

 

ประโยค She sends messages to me via line app.
คำอ่าน ชี เซนสึ แม๊ส เส็กเจส ทู มู เวีย ลาย แอ้บ
คำแปล เธอส่ง /She sends ข้อความ /message มาให้ฉัน / to me ผ่่านแอป ไลน์ /via line app

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She sent me the gift for my birthday yesterday.
คำอ่าน ชี เซ้นถึ มี เดอะ กิ้ฟฟะถึ ฟอร มาย เบิ๊ดเด เยสสะเตอเด
คำแปล เธอส่งของขวัญมาให้ฉัน /She sent me the gift สำหรับวันเกิด /for my birthday หรือเธอส่งของขวัญวันเกิดมาให้ฉัน เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has sent me the gift for my birthday.
คำอ่าน ชี แฮ่ส เซ้นถึ มี เดอะ กิ้ฟฟะถึ ฟอร มาย เบิ๊ดเด
คำแปล เธอได้ส่งของขวัญมาให้ฉัน /She has sent me the gift สำหรับวันเกิดแล้ว /for my birthday หรือเธอได้ส่งของขวัญวันเกิดมาให้ ฉัน

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have sent their son to school already.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ เซนถึ แด ซัน ทู สะกูล ออลเร้ดดิ
คำแปล พวกเขาได้ส่งลูก /They have sent their son ไปโรงเรียน / to school เรียบร้อยแล้ว /already

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are sending their son to school.
คำอ่าน เด อาร เซนดิง แด ซัน ทู สะกูล
คำแปล พวกเขากำลังส่งลูก /They are sending their son ไปโรงเรียน / to school

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will send me the gift for my birthday.
คำอ่าน ชี วิล เซ้น มี เดอะ กิ้ฟฟะถึ ฟอร มาย เบิ๊ดเด
คำแปล เธอจะส่งของขวัญมาให้ฉัน /She will send me the gift สำหรับวันเกิด /for my birthday หรือเธอจะส่งของขวัญวันเกิดมาให้ฉัน

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

pass / พาสสึ / ส่ง
hand / แฮนดึ / ส่ง
report /รีพอดถึ / ส่งข่าว