บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง wring wrung wrung บิด บีบ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

wring ริง / wrung รัง / wrung รัง / บิด บีบ เช่น บิดเสื้อผ้าที่เปียกน้ำ บีบคอ บีบเค้นข้อมูล

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He wrings her neck.
คำอ่าน ฮี ริงสึ เฮอ เน่กขึ
คำแปล เขาบีบ/ He wrings คอเธอ /her neck

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They wring the information from the merdurer.
คำอ่าน เด ริง ดิ อินฟ้อมเมชัน ฟรอม เดอะ เม้อเดอเรอ
คำแปล พวกเขาบีบเค้น /They wring ข้อมูล /the information จากฆาตรกร /from the merdurer

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She wrings the wet towel.
คำอ่าน ชี ริงสึ เดอะ เว้ต ทาวเวล
คำแปล เธอบีบ(เอาน้ำออก) /She wrings ผ้าเช็ตตัวเปียก /the wet towel

 

ประโยค She wrings her long hair.
คำอ่าน ชี ริงสึ เฮอ ลอง แฮร
คำแปล เธอบีบ (เอาน้ำออก) She wrings ผม (เปียก) ยาวของเธอ /her long hair

 

ประโยค She wrings water from the clothes.
คำอ่าน ชี ริงสึ ว้อเถ่อะ ฟรอม เดอะ คะโคทสึ
คำแปล เธอบีบน้ำ /She wrings water ออกจากเสื้อผ้า/ from the clothes

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She wrung water from the clothes.
คำอ่าน ชี รัง ว้อเถ่อะ ฟรอม เดอะ คะโคทสึ
คำแปล เธอบีบน้ำ /She wrung water ออกจากเสื้อผ้า/ from the clothes

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has wrung water from the clothes.
คำอ่าน ชี แฮ่ส รัง ว้อเถ่อะ ฟรอม เดอะ คะโคทสึ
คำแปล เธอได้บีบน้ำ /She has wrung water ออกจากเสื้อผ้าแล้ว / from the clothes

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have wrung the information from the merdurer.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รัง เดอะ อินฟ้อมเมชัน ฟรอม เดอะ เม้อเดอเรอ
คำแปล พวกเขาได้บีบเค้น /They have wrung ข้อมูล /the information จากฆาตรกรแล้ว /from the merdurer

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is wringing water from the clothes.
คำอ่าน ชี อิส ริงงิง ว้อเถ่อะ ฟรอม เดอะ คะโคทสึ
คำแปล เธอกำลังบีบน้ำ /She is wringing water ออกจากเสื้อผ้า/ from the clothes

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will wring water from the clothes.
คำอ่าน ชี วิล ริง ว้อเถ่อะ ฟรอม เดอะ คะโคทสึ
คำแปล เธอจะบีบน้ำ /She will wring water ออกจากเสื้อผ้า/ from the clothes

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

squeeze / สะกวิซ /บีบ
twist / ทะวิสสะถึ /บิด
tweak / ทะวีก / บิด