ศึกษาภาษาอังกฤษโดยเน้นที่การเพิ่มความสามารถเฉพาะทาง สามารถสร้างอาชีพหรือสร้างรายได้ให้เราได้ โดยฝึกความสามารถด้านภาษาสร้างรายได้โดยเฉพาะ จะไม่เหมือนการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อไว้สื่อสารหรือเรียนเอาคะแนนในห้องเรียนหรือสอบเรียนต่อ เป็นการศึกษาเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพ

 

การเรียนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ

การเรียนภาษาอังกฤษมีหลายระดับที่จะต้องทำความเข้าใจ เช่น
1. เรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน เป็นการเรียนเเพื่อทำคะแนน หรือเพื่อสอบเรียนต่อ
2. เรียนภาษาอังกฤษเพื่อไว้สื่อสาร สามารถพูดคุยสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ แต่ยังไม่เพียงพอ ที่จะนำความสามารถไปประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้
3. เรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตัวเองเฉพาะทาง เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จะต่างจากการเรียนทั้ง 2 แบบ เพราะจะต้องทุ่มเทศึกษาด้วยตนเอง หรือเข้าคอร์สพิเศษ เช่น เรียนแปลภาษา เรียนเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น ชอบด้านไหน ก็ทุ่มเทศึกษาด้านนั้นโดยตรง โดยเน้นอ่านตำราภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพื่อให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ เมื่อจะต้องทำงานร่วมกัน หรือรับงาน หรือจ้างทำงาน

 

เราสามารถพูดภาษาไทย สื่อสารได้ แต่ความถนัด ที่จะสร้างเป็นอาชีพได้นั้น ก็ต้องศึกษาสร้างความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ในส่วนภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ต้องการศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใด เพื่อเป็นอาชีพในอนาคตก็ต้องศึกษาแบบเจาะลึก ไม่เช่นนั้นก็จะเก่งภาษาอังกฤษได้เพียงไว้ใช้งานระดับพื้นฐาน ไว้สื่อสารพูดคุยสนทนากับชาวต่างชาติเท่านั้น หากจะต้องทำงานร่วมกับคนต่างชาติ ในงานที่เฉพาะเจาะจงจริงๆ ก็จะเข้าไม่ถึง ไม่เข้าใจในงานอย่างลึกซึ้ง เพราะคำศัพท์เฉพาะ เรื่องเฉพาะเจาะจงก็ต้องใช้เวลาศึกษาแบบเจาะลึกซื้อเช่นกัน

อย่างการเป็นไกด์นำเที่ยว หากสามารถสื่อสารได้เพียงระดับพื้นฐานทั่วไป คงยากจะรับงานได้ เพราะจะต้องศึกษาเจาะลึก เกี่ยวกับการท่องเที่ยว มีคำศัพท์เฉพาะ การรู้ข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่าคนปกติธรรมดาทั่วไป และอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้

นอกจากการอธิบายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แล้ว หากสามารถเขียนแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษได้ ก็จะสามารถทำเว็บไซต์ บล็อก ทำเฟสบุ๊ค เพิ่มช่องทางในการให้บริการลูกค้าได้อีกหลายช่องทาง นี่คือการศึกษาด้านภาษาในเชิงลึกเพื่อเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งต่างจากการเรียนในห้องเรียนหรือ

 

อย่างการเป็นนักเขียน หากสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ แทนที่จะรับเฉพาะงานเขียนภาษาไทย เฉพาะคนไทย ก็ยังสามารถรับงานเขียนได้ทั่วโลก ที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น งานประเภทนี้ยังมีอีกมาก เปิดกว้างสำหรับคนทุกระดับไม่เกี่ยวกับวุฒิการศึกษา

 

 

ผู้เขียนเคยเจอคนที่รับแปลเอกสารอังกฤษไทย ซึ่งไม่ได้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกแต่อย่างไร แต่สามารถรับงานได้ เพราะการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองส่วนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันก็มีหนังสือสอนแปลให้เราศึกษาเองได้และการเข้าคอร์สเรียนแปล หากมีปัญหา ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมจากผู้สอนได้ จึงไม่ยากที่จะสร้างงานแปลที่มีคุณภาพ อย่างกรณีของผู้ใช้ภาษารายนี้ การทำหนังสือและคอร์สสอนแปลสามารถทำเงินได้ 6 หลักเลยทีเดียว นี่คือตัวอย่างของการศึกษาภาษาอังกฤษเฉพาะทางเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีวุฒิสูงส่งแต่อย่างใด ให้ผลงาน ให้สินค้า เป็นตัวกำหนดคุณภาพของเราเอง เมื่อคนซื้อเห็นว่า สินค้านั้นๆ มีส่วนช่วยทำเงินสร้างอาชีพได้จริง สินค้าก็ขายได้เอง

 

 

 

ในการศึกษาภาษาอังกฤษนั้น ก็ต้องมองตรงจุดนี้ด้วย ไม่เช่นนั้น ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราสามารถพูดภาษาไทยได้ แต่ไม่มีความสามารถทำงานเฉพาะทางได้ ก็ต้องพัฒนาความสามารถด้านอื่นด้วย เพื่อให้สามารถทำงานหาเงินได้ เลี้ยงชีพได้

วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำอาชีพเสริม สร้างรายได้พิเศษหรืออาจจะเป็นอาชีพหลัก เพราะในอินเตอร์เน็ตมีงานมากมายที่สามารถสร้างรายได้จำนวนมาก โดยที่ไม่ต้องเรียนจบสูงระดับด็อกเตอร์จากต่างประเทศ ซึ่งคนไทยจำนวนไม่น้อยที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเพื่อทำงานเฉพาะทาง ทำงานหาเงินเป็นดอลล่าร์ ทั้งๆ ที่ตัวอยู่เมืองไทย