บทความแนะนำให้รู้จักคำกริยาวิเศษณ์ใช้บอกอาการ บอกท่าทาง (Adverb of Manner) ซึ่งทำหน้าที่ขยายคำกริยา เพื่อให้รู้ ว่า ประธานทำกริยา ทำสิ่งนั้นอย่างไร มีอาการอย่างไร เช่น quickly/ทำอย่างเร็ว slowly/ทำช้าๆ easily/ทำอย่างง่ายๆ พร้อม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

คำกริยาวิเศษณ์แบบนี้จะบอกถึงกริยาอาการ ท่าทางที่แสดงออกมา เพื่อขยายคำกริยาเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น

actively /แอ๊ก ถีบ หลิ / อย่างกระฉับกระเฉง
angrily /แอ๊ง กริ หลิ / อย่างโมโห อย่างโกรธ
aggressively / อะเกรส สีบ หลิ/ อยางอุกอาจ อย่างเลยเถิด
badly /แบ๊ด หลิ / อย่างเลว
bravely / เบรฟ หลิ/ อย่างกล้าหาญ
beautifully /บิว ตี้ ฟูล หลิ / อย่างสวยงาม อย่างตระการตา
calmly /คาม หลิ / อย่างสงบ
carefully /แค ฟูล หลิ / อย่างรอบคอบ
consciously /คอน เฉียส สลิ / อย่างมีสติ
completely / คอม พลีท หลิ/ อย่างสมบูรณ์
easily /อี สิ หลิ / อย่างง่ายๆ
fast /ฟาส / อย่างรวดเร็ว
fluently /ฟลู เอน หลิ / อย่างคล่องแคล่ว
gently /เจน หลิ / อย่างอ่อนโยน
generously /เจนเนอ รัส หลิ / อย่างมีน้ำใจ
gladly /แกล๊ด หลิ / อย่างน่าดีใจ อย่างดีใจ
greedily /กรีด ดิ หลิ / อย่างตะกละ มูมมาม
hard /ฮาท / หนัก ยาก ลำบาก
harshly /ฮาส ชะ หลิ / อย่างรุนแรง อย่างดุร้าย อย่างหยาบคาย
happily / แฮป ปิ หลิ/ อย่างมีความสุข เป็นสุข
intentionally /อิน เทน ชัน นัน หลิ/ อย่างตั้งใจ
late /เลท / สาย ช้า lately เมื่อเร็วๆ นี้ เร็วๆ นี้
nicely /ไน สะ หลิ / อย่างดี อย่างสุภาพ
noisily /น๊อย สิ หลิ / อย่างเสียงดัง
obviously /อ๊อฟ เวียส หลิ / อย่างเห็นได้ชัด
patiently /เพ เชียล หลิ / อย่างอดทน
promptly /พร๊อม ผลิ / อย่างไม่รอช้า อย่างไม่ชักช้า โดยทันที
quickly /ควิก หลิ / อย่างรวดเร็ว
roughly /รัส สะ หลิ / อย่างลวก อย่างไม่ตั้งใจ
sincerely / ซิน เซีย หลิ/ อย่างจริงใจ
specifically /สะ เป ซิ ฟิก คะ หลิ / อย่างเฉพาะเจาะจง
still / สติล / อย่างสงบ
suddenly / ซัด เดน หลิ/ อย่างทันทีทันใด ในทันใด
surprisingly /เซอ ไพร้ ซิง หลิ / อย่างประหลาดใจ
terribly /เท หริ บลิ / อย่างร้ายกาจ
together /ทู เกด เดอ / ด้วยกัน
truly /ทรู หลิ / อย่างแท้จริง ด้วยความเป็นจริง
violently /ว้าย โอ เลน หลิ / อย่างรุนแรง
well / เวล/ ดี ทีเดียว เต็มที่ เรียบร้อย
willingly /วิล ลิง หลิ / อย่างเต็มใจ
wisely /ไว้ สะ หลิ / อย่างฉลาด
wrongly /ร๊อง หลิ / อย่างผิดๆ

 

ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้อ่านสามารถศึกษาตัวอย่างการใช้คำกริยาวิเศษณ์บอกอาการได้จากประโยคต่อไปนี้

 

การวางคำกริยาวิเศษณ์ไว้ท้ายกริยาแท้ โดยไม่มีคำอื่นตามมา
ประโยค : It stand still.
คำอ่าน : อิท แสตน สติล
คำแปล : มัน ยืนอยู่/stand อย่างสงบนิ่ง/still อย่างสงบนิ่ง เป็นคำกริยาวิเศษณ์วางไว้ท้ายประโยค

 

ประโยค : The big dog looks calmly.
คำอ่าน : เดอะ บิ๊ก ด๊อก ลุ๊ค สึ คามหลิ
คำแปล : สุนัขตัวใหญ่/The big dog ดูท่าทาง/look สงบนิ่ง /calmly สงบนิ่งเป็นคำกริยาวิเศษณ์ขยายคำกริยา look ให้มีความ หมายว่าแสดงท่าทางอย่างไร ดูแล้วมีอาการอย่างไร ดีใจ โกรธ นิ่งๆ ไม่พอใจ เป็นต้น

 

ประโยค : He speaks quickly.
คำอ่าน : ฮี สปี๊ก สึ คลิก หลิ
คำแปล : เขา/He พูด/speaks อย่างเร็ว/quickly อย่างเร็วเป็นคำกริยาวิเศษณ์ขยายคำกว่า พูด เพื่อให้รู้ว่าพูด เร็ว ช้า นุ่ม นวล

 

วางคำกริยาวิเศษณ์หลังกริยาแท้และมีคำอื่นตามมาด้วย
ประโยค : The dog ran quickly towards the theif.
คำอ่าน : เดอะ ด้อก แรน ควิก หลิ ทูเหวิดสึ เดอะ ทีฟ
คำแปล : สุนัข/The dog วิ่ง/ran อย่างเร็ว/quickly ไปทางผู้ร้าย/towards the theif. วางอย่างเร็วไว้หลังกริยาแทร/ran และมีคำ อื่นตามมา

 

วางคำกริยาวิเศษณ์ไว้หลัง Verb to Be (be, is, am, are, was, were)
ประโยค : He was obviously sick.
คำอ่าน : ฮี วอส ออฟเวียส สะ หลิ ซิกคึ
คำแปล : เขา/He was มีอาการที่เห็นได้อย่างชัดเจน/obviously ว่าป่วย/sick

 

วางคำกริยาวิเศษณ์ไว้หน้าประโยค
ประโยค : Obviously, he tries to do something for himself.
คำอ่าน : ออฟ เวียส สะ หลิ, ฮี ทะรายสึ ทู ดู ซัมติง ฟอร์ ฮิม เซล
คำแปล : เห็นได้อย่างชัดเจนว่า/Obviously เขาพยายามทำ/he tries to do บางอย่าง/something เพื่อตัวเอง/for himself

 

ว่างคำกริยาวิเศษณ์ไว้หน้ากริยาแท้
ประโยค : He generously helps the poor. หรือ He helps the poor generously.
คำอ่าน : ฮี เจนเนอเรียส สะ หลิ เฮล สึ เดอะ พัว
คำแปล : เขา/He ช่วยเหลือ/helps คนยากจน/the poor อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่/generously หรือจะวาง /เอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่/generously ไว้ข้างหลังก็ได้

 

วางคำกริยาวิเศษณ์ไว้หน้ากริยาหลักในประโยคแบบ Passive voice ซึงเน้นความหมายว่า ถูกกระทำ
ประโยค : The house is beautifully decorated.
คำอ่าน : เดอะ เฮ้าสึ อิส บิว ตี้ ฟูล เด็ก คอ เรท เด็ด
คำแปล : บ้าน ถูกหรือได้รับ/The house is การตกแต่ง/decorated. อย่างสวยงาม/beautifully คำว่าตกแต่ง/decorate เป็นกริยา แท้ ประโยคคล้ายกันนี้เช่น รถคันนี้ถูกหรือได้รับการซ่อมมาอย่างดี

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รูปแบบการใช้กริยา 3 ช่อง predo predid predone ทำไว้ก่อน กับ Tense ทั้ง 12 แบบ

บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง predo predid predone ทำไว้ล่วงหน้า, ทำไว้ก่อน กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง bid, bid/bade,bidden ประมูล เสนอ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น