บทความแนะนำให้รู้จักคำบุพบทบอกสถานที่ Preposition of Place บอกตำแหน่งของพื้นที่ หรือจุด ตำแหน่ง เฃ่น at home/ แอ๊ท โฮม/ที่บ้าน คำว่า at/ที่ จะเป็นตัวอย่างของคำบุพบทบอกสถานที่ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น


คำบุพบทบอกสถานที่มีหลายคำ และก็มีสำนวนสำหรับใช้งานต่างกันไป เช่น in, on, at

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท in

การใช้ in/อิน กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ใน อาจจะเป็นการบอกเล่าว่า สิ่งของนั้นอยู่ใน... หรือภายใน หรือเพื่อตอบคำ ถามกรณีมีคนถามว่า ของบางอย่างอยู่ไหน คนอยู่ที่ไหน อยู่ in/อิน/ใน รถ
ประโยค : Teacher is in the classroom.
คำอ่าน : ทีเฉ่อะ อิส อิน เดอะ คลาสสะรูม.
คำแปล : ครู/teacher อยู่ ใน/in ห้องเรียน the classroom

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำว่า in
in the room/อิน เดอะ รูม /อยู่ในห้อง
in the box/อิน เดอะ บ๊อกสึ/อยู่ในกล่อง
in Thailand/อิน ไทยแลนด์/ในประเทศไทย
In Asia/อิน เอเซีย /ในทวีปเอเซีย
in the sea/อิน เดอะ ซี /ในทะเล
in the car/อิน เดอะ คาร์/ในรถ

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท on

on/ออน/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า บน สิ่งของนั้นๆ อยู่บนสิ่งใด อยู่บนวัตถุใด นอกจากการบอกเล่าแล้ว จะใช้ตอบคำ ถามที่ขึ้นต้นด้วย What เช่น อะไรวางอยู่บนโต๊ะ ของขวัญวางอยู่ บน/on โต๊ะ
ประโยค : The book is on the table.
คำอ่าน : เดอะ บุ๊ค อิส ออน เดอะ เทเบ่อะ
คำแปล : หนังสือ/book อยู่ บน/on โต๊ะ/table

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำว่า on
on the chair./ออน เดอะ แชร/ บนเก้าอี้
on the south of Thailand/ออน เดอะ เซ้า ออฟ ไทยแลนด์/ตั้งอยู่/on ใช้ในความหมายว่า สิ่งก่อสร้าง หรือเมือง ตั้งอยู่ทางใต้ ของประเทศไทย
on page 2/ออน เพจ ทู /ในหน้า 2
on his head./ออน ฮิส เฮด/บนหัวของเขา
on the right/ออน เดอะ ไรถึ/อยู่ทางขวามือ on the wall./ออน เดอะ วอล/บนกำแพง

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท at

at/แอท/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ที่ สิ่งของใดๆ อยู่ที่ไหน ตำแหน่งไหน เช่น at the school/แอ๊ด เดอะ สกูล/อยู่ที่ โรงเรียน อาจจะใช้ at ในประโยคบอกเล่าว่าอะไรอยู่ตรงไหน หรือตอบคำถามกรณีมีคนถามว่า คน สัตว์ สิ่งของ อยู่ที่ไหน
ประโยค : He is at coffee shop now.1
คำอ่าน : ฮี อิส แอ๊ด คอฟฟี่ ชอป นาว
คำแปล : เขา อยู่ที่/at ร้านกาแฟ/coffee shop ตอนนี้/now

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำว่า
at the corner of the street./แอ๊ด เดอะ คอนเนอ ออฟ เดอะ สตรีท/อยู่ที่มุมถนน
at the bus stop./แอ๊ด เดอะ บัส สตอบ/อยู่ที่ป้ายรถเมล์
at bangkok/แอ๊ด แบ๊งคอก/ที่กรุงเทพ

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท above

above/เออะเบิฟ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่เหนือศีรษะ เช่น ชูมือ เหนือ ศีรษะ ห้องที่อยู่ เหนือศีรษะ
ประโยค : The room above us is noisy.
คำอ่าน : เดอะ รูม เออะเบิฟ อัส อิส นอยสิ
คำแปล : ห้อง/the room ที่อยู่เหนือเรา/above us มีเสียงดัง/noisy หรือชอบทำเสียงดัง

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท above
above the head. / เออะเบิฟ เดอะ เฮด / เหนือศีรษะ

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท across

across/อะครอสสึ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ตรงข้าม อยู่อีกฟากหนึ่ง เช่น ร้านกาแฟอยู่ ตรงข้าม/across บ้านของ เขา หรือจะพูดในอีกความหมายว่า ร้านกาแฟอยู่อีกฟากหนึ่งของถนน ก็มีความหมายอย่างเดียวกัน
ประโยค : The coffee shop is across his house.
คำอ่าน : เดอะ คอฟฟี่ ฉอบ อิส อะครอสสึ ฮิส เฮ้าสึ
คำแปล : ร้านกาแฟ อยู่ตรงข้ามกับ/is across บ้านของเขา/his house หรือ ร้านกาแฟอยู่อีกฟากหนึ่งของบ้านเขา

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท across
across the coffee shop/อะครอส เดอะ คอฟฟี่ ช็อป/อยู่ตรงข้ามร้านกาแฟ

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท against

against/อะเกนสะถึ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ติดกับ, พิง เช่น จักรยานพิงอยู่กับต้นไม้
ประโยค : A bicycle is against the tree.
คำอ่าน : อะ ไบ๊ซิเชิ่ล อิส อะเกนสะถึ เดอะ ทรี
คำแปล : จักรยานคันหนึ่ง พิงอยู่กับ/is against ต้นไม้/the tree.

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท against
against the door.อะเกนสะถึ เดอะ ดอ/ติดกับประตู หรือพิงอยู่กับประตู

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท among

among/อะมัง กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ท่ามกลาง คน สัตว์ หรือสิ่งของที่มีจำนวน 3 อย่างขึ้นไป เช่น แมวตัวหนึ่ง อยู่ท่ามกลางสุนัขหลายตัว (เป็นเพื่อนกันไม่กัดกัน เล่นกันได้)
ประโยค : A cat is among the dogs.
คำอ่าน : อะ แคท อิส อะมัง เดอะ ด้อกสึ
คำแปล : แมวตัวอย่าง อยู่ท่ามกลาง/is among สุนัขหลายตัว/the dogs (อาจเลี้ยงมาด้วยกัน เล่นกันได้)

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท among
among the crowd./อะมัง เดอะ คราวถึ/ท่ามกลางฝูงชน

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท around

around/อะราวถึ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า รอบๆ เช่น เขาเดินไปรอบๆ /around/ บ้าน
ประโยค : He walks around the house.
คำอ่าน : ฮี วอกสะ ราว เดอะ เฮ้าสึ
คำแปล : เขา เดิน/walks ไปรอบๆ/around บ้าน

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท around
look around./ลุ้ก อะ ราวถึ/มองไปรอบๆ
run around/รัน อะราวถึ /วิ่งไปรอบๆ
turn around/เทิน อะราวถึ/หมุนไปรอบๆ หมุนรอบตัว

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท behind

behind/บะฮายอึนถึ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ข้างหลัง อยู่ตำแหน่งข้างหลัง เช่น อยู่ข้างหลังต้นไม้ อยู่หลังบ้าน
ประโยค : She stands behind her father.
คำอ่าน : ชี แสตน บะฮายถึ เฮอ ฟาเตอะ
คำแปล : หล่อน ยืนอยู่ข้างหลัง/stands behind พ่อของหล่อน

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท behind
hide behind the tree./ไฮ บะฮายถึ เดอะ ทรี/ซ่อนอยู่หลังต้นไม้
behind the house./บะฮายถึ เดอะ เฮ้าสึ/อยู่หลังบ้าน

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท below

below/บีโล/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ใต้บางอย่าง อยู่ด้านล่าง บางอย่าง เช่น ปากกาอยู่ใต้เก้าอี้
ประโยค : A pen is below the chair.
คำอ่าน : อะ เพน อิส บีโล เดอะ แชร
คำแปล : ปากกาด้ามหนึ่งอยู่ใต้/is below เก้าอี้/chair

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท below
below the table./บิโล เดอะ เทเบ่อะ/อยู่ใต้โต๊ะ
A letter is below the pillow./อะ เลดเดอะ อิส บิโล เดอะ พิลโล/จดหมายอยู่ใต้หมอน

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท beside

beside/บิวายถึ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ข้างๆ เช่น หล่อนยืนอยู่ข้างๆ พ่อของหล่อน
ประโยค : She stands beside her father.
คำอ่าน : ชี แสตน บิซาย เฮอ ฟาเตอะ
คำแปล : หล่อน ยืนอยู่ข้างหลัง/stands behind พ่อของหล่อน

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท beside
His car is beside the wall./ฮิส คาร อิส บีซาย เดอะ วอลล/รถของเยาอยู่ข้างกำแพง

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท between

between/บิทวีน/กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ระหว่าง หรืออยู่คั่นกลาง เช่น เธอนั่งอยู่ระหว่างพ่อและน้องสาว หรือนั่ง อยุ่ตรงกลางระหว่างพ่อและน้องสาว
ประโยค : She stands between her father and her sister.
คำอ่าน : ชี แสตน บีทวีน เฮอ ฟาเตอะ แอน เฮอ ซิสเตอะ
คำแปล : หล่อนยืนอยู่ระหว่าง พ่อ และ น้องสาวของหล่อน

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท between
sit between + คน สัตว์ /ซิท บีทวีน /นั่งอยู่ระหว่าง + คน สัตว์

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท beyond

beyond/บิยอนถึ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่เลยไป เลยออกไป อยู่เลยไปจาก เช่น บ้านของเขาอยู่เลยไปจาก โรงเรียน
ประโยค : His house is beyond the school.
คำอ่าน : ฮิส เฮ้าส์ อิส บียอน เดอะ สกูล
คำแปล : บ้านของเขา/His house อยู่เลย อยู่เลยไปจาก/is beyond โรงเรียน/

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท beyond
beyond the frontier/บิยอน เดอะ ฟรอนเทีย/อยู่เลยไปจาก ชายแดน
from the beyond/ฟรอม เดอะ บิยอน /จากที่อื่นๆ

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท by

by/บาย/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ข้างๆ อยู่เคียงข้าง เช่น หล่อนยืนอยู่ข้างๆ ฉัน หรืออยู่เคียงข้างฉัน
ประโยค : She stands by me.
คำอ่าน : ชี แสตนสึ บาย มี
คำแปล : หล่อน ยืน อยู่เคียงข้าง/by ฉัน/me หรือจะแปลว่า หล่อย ยืนอยู่ข้างๆ ฉันก็ได้เหมือนกัน

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท by
He stands by the tree/ฮี แสตนสึ บาย เดอะ ทรี/ เขายืนอยู่ ข้างๆ/by ต้นไม้/the tree

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท close to

close to/ โคลส สะ ทู/กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ใกล้ เช่น เขานั่งใกล้/close to ฉัน
ประโยค : My bed is close to the window
คำอ่าน : มาย เบ้ด อิส โคลส ทู เดอะ วินโด่ว
คำแปล : เตียงของฉันอยู่ใกล้กับ/is close to หน้าต่าง/window

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท close to
She stands close to the window./ชี แสตดสึ โคลส ทู เดอะ วินโด่ว/หล่อนยืนอยู่ใกล้/close to /หน้าต่าง

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท in front of

in front of/อิน ฟรอน ออฟ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ด้านหน้าสิ่งของบางอย่าง หรือบางคน เช่น หล่อนยืนอยู่หน้า ประตู
ประโยค : She stands in front of the door.
คำอ่าน : ชี แสตนสึ อินฟรอน ออฟ เดอะ ดอร
คำแปล : หล่อย ยืนอยู่หน้า/stands in front of/ ประตู

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท in front of
She sits in front of the car./ชี ซึทสึ อิน ฟรอน ออฟ เดอะ คาร์ /หล่อนนั่งอยู่ในรถโดยนั่งเบาะหน้า หรือหล่อนนั่งอยู่ข้างหน้า รถ (นั่งเบาะหน้า)

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท inside

inside /อินซาย/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ข้างใน อยู่ภายใน+สิ่งของ อาคาร ร้าน รถ เช่น เขาอยู่ภายในห้อง
ประโยค : He is inside the room.
คำอ่าน : ฮี อิส อินซาย เดอะ รูม
คำแปล : เขา อยู่ใน/is inside ห้อง/room

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท inside
inside the house/อินซาย เดอะ เฮ้าสึ/อยู่ในบ้าน
inside the box/อินซาย เดอะ บ๊อกสึ/อยู่ในถุง

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท in the back of

in the back of/อิน เดอะ แบ็ก ออฟ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ข้างหลังบางอย่าง เช่น หล่อนยืนอยู่ข้างหลังประตู (แอบฟัง)
ประโยค : She stands in the back of the door.
คำอ่าน : ชี แสตนสึ อิน เดอะ แบ็ก ออฟ เดอะ ดอร
คำแปล : หล่อย ยืนอยู่หลัง/stands in the back of/ ประตู

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท in the back of
She sits in the back of the car./ชี ซึทสึ อิน เดอะ แบ็ก ออฟ เดอะ คาร์ /หล่อนนั่งอยู่ในรถโดยนั่งเบาะหลัง หรือหล่อนนั่งอยู่ ข้างหลังรถ (นั่งเบาะหลัง)
in the back of the tree./อิน เดอะ แบ็ก ออฟ เดอะ ทรี/อยู่ข้างหลังต้นไม้
in the back of Somchai/อิน เดอะ แบ็ก ออฟ สมขาย /อยู่ข้างหลังสมชาย

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท near

near/เนีย/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า ใกล้ อยู่ใกล้กัน เช่น หล่อนยืน อยู่ใกล้/near หน้าต่าง
ประโยค : She stands near window.
คำอ่าน : ชี แสตนสึ เนีย เดอะ วินโด่ว
คำแปล : หล่อย ยืนอยู่ใกล้/stands near/ หน้าต่าง

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท near
near the car/เนีย เดอะ คาร/อยู่ใกล้รถ
near each other./เนีย อีช ออเต่อะ /อยู่ใกล้กัน
stand near me./แสตน เนีย มี/ยืนอยู่ใกล้ฉัน

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท next to

next to/เน็ก สะ ทู/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ถัดไป อยู่ถัดจาก ถัดจาก ถัดไป เช่น ตู้อยู่ถัดไปจากประตู
ประโยค : The cabinet is next to the door.
คำอ่าน : เดอะ คาบิเนท อิส เน็กสะ ทู เดอะ ดอร
คำแปล : ตู้เก็บของ อยู่ถัดไปจาก/is next to ประตู

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท next to
next to Somchai/เน็กสะ ทู สมชาย/อยู่ถัดไปจากสมชาย
next to the toilet/เน็กสะ ทู เดอะ ท๊อยเหลด/อยู่ถัดไปจากห้องน้ำ
next to the coffee shop./เน็กสะ ทู เดอะ คอฟฟี่ ช็อป/ถัดไปจากร้านกาแฟ

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท opposite

opposite/ออฟ โป สิทถึ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ตรงข้าม อยุ่ตรงกันข้าม เช่น เขายืนตรงข้ามฉัน
ประโยค : He stands opposite me.
คำอ่าน : ฮี แสตนสึ ออฟโปสิท มี
คำแปล : เขา ยืนอยู่ข้าง/stands opposite ฉัน

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท opposite
sit opposite/ซิท ออฟโปสิท/นั่งอยู่ข้าง...
opposite the door./ออฟโปสิท เดอะ ดอร/อยู่ตรงข้ามประตู
opposite the coffee shop./ออฟโปสิท เดอะ คอฟฟี่ ช็อป/อยู่ตรงข้ามร้านกาแฟ

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท outside

outside/เอา ซาย/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ภายนอก อยู่ข้างนอก เช่น รถจอดอยู่ภายนอกอาคาร
ประโยค : A car is outside the building.
คำอ่าน : อะ คาร อิส เอาซาย เดอะ บิลดิ่ง
คำแปล : รถคันอยู่ อยู่ข้างนอก/is outside อาคาร

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท outside
outside the house/เอาซาย เดอะ เฮ้าสึ/อยู่นอกบ้าน, อยู่ภายนอกบ้าน
outside the box/เอาซาย เดอะ บ๊อกสึ/อยู่ภายนอกถุง

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท over

over/โอ๊ เวอ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่เหนือบางอย่าง เช่น สะพานลอยอยู่เหนือถนน สะพานอยู่เหนือคลอง นก บินอยู่เหนือศรีษะเขา
ประโยค : A small bird flies over the flower.
คำอ่าน : อะ สมอล เบิด ฟลายสึ โอเวอ เดอะ ฟลาวเหวอะ
คำแปล : นกเล็กๆ ตัวหนึ่ง บินอยู่เหนือ/flies over ดอกไม้ (กำลังหาแมลง)

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท over
over the roof/โอเวอ เดอะ รูฟ/อยู่เหนือหลังคาบ้าน
over the head/โอเวอ เดอะ เฮด/อยู่เหนือศรีษะ

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท round

round/ราวอึนถึ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า รอบๆ มีความหมายเดียวกับ around

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท under

under/อันเด่อะ/ กรณีนี้จะใช้ในความหมายว่า อยู่ใต้บางอย่าง เช่น ปากกาอยู่ใต้โต๊ะ
ประโยค : A pen is under the chair.
คำอ่าน : อะ เพน อิส อันเดอ เดอะ แช
คำแปล : ปากกาด้ามหนึ่ง/a pen อยู่ใต้/is under เก้าอี้/chair

 

ตัวอย่างเพิ่มเติมสำหรับการใช้คำบุพบท under
under the roof./อันเดอ เดอะ รูฟ/อยู่ใต้หลังคา
under the clothes/อันเดอ เดอะ โคลสเสส อยู่ใต้กองเสื้อผ้า
under the leaves./อันเดอ เดอะ ลีฟสึ/อยู่ใต้ใบไม้

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

วิดีโอสอนการแปลงคอร์ดกีตาร์เบื้องต้น

วิดีโอสอนวิธีแปลงคอร์ดกีตาร์ เพื่อให้สามารถเล่นเพลงที่ใช้คอร์ดยาก หรือคอร์ดที่ยังไม่ถนัดได้ หรือเพื่อให้เหมาะกับเสียงร้องของตัวเอง เพราะเสียงร้องของแต่ละคนนั้นจะเหมาะสมกับคีย์ใดคีย์หนึ่ง หากเสียงสูงหรือต่ำเกินไปจะร้องได้ไม่ดี เราจะสังเกตุว่า ทำไมนักร้องบางคนต้องใช้คีย์นี้ คอร์ดนั้น ก็เพื่อให้สามารถร้องออกมาได้ดี แต่การเล่นกีตาร์นั้น ก็เพื่อให้สามารถจับคอร์ดได้ง่าย อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง withstand withstood withstood ต้านทาน อดทนต่อ กลั้น สกัด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น