บทความรวมตัวอย่างคำบุพบท for /ฟอร /สำหรับ เพื่อ ในภาษาอังกฤษ แบบต่างๆ แยกเป็นหมวดตามการใช้งาน พร้อม คำอ่าน คำแปล ตัวอย่างประโยคบางส่วน เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และเป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือนักเรียนนักศึกษา

 

for /ฟอร / มีหลายความหมาย เช่น เพื่อ สำหรับ เพราะว่า ให้ แก่ ถึง ชั่ว(ระยะเวลา) แทน เป็นต้น

 

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท for แบบต่างๆ

for ใช้กับจุดมุ่งหมาย เพื่ออะไร

การใช้งานแบบนี้อาจจะแปลว่า เพื่อ หรือ สำหรับ
for the best / ฟอร เดอะ เบสสะถึ/เพื่อสิ่งที่ดีที่สุด
for money / ฟอร มันหนิ /เพื่อเงิน
for peace / ฟอร พีช/เพื่อความสงบสุข
for our family / ฟอร อาวเออะ แฟมมิหลี่ /เพื่อครอบครัวของเรา
for children / ฟอร ชิลเดรน/สำหรับเด็ก
for need / ฟอร นีด /เพื่อความต้องการ
for your life / ฟอร ยัว ไลฝึ/เพื่อชีวิตของคุณ

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : They work hard for money
คำอ่าน : เด เวิ้ก ฮ้าด ฟอร มอนหนี่
คำแปล : พวกเขาทำงานหนัก/They work hard เพื่อเงิน/for money

 

for ใช้กับมื้ออาหาร

for breakfast / ฟอร เบรกฟาสสะถึ/ สำหรับมื้อเช้า
for lunch / ฟอร ลั้นฉุ/สำหรับมื้อกลางวัน
for dinner / ฟอร ดิ๊นเนอ/สำหรับมื้อเย็น for

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : We will eat fried rice for breakfast tomorrow.
คำอ่าน : วี วิล อี้ด ฟราย ไรสึ ฟอร เบรกฟาสสะถึ ทูโมโร
คำแปล : พวกเราจะกินข้าวผัด/We will eat fried rice สำหรับมื้อเช้า/for breakfastพรุ่งนี้ / tomorrow

 

for ใช้ในความหมายเพราะว่า

for the heat / / เพราะความร้อน

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He can't work for the heat.
คำอ่าน : ฮี แคนถึ เวิก ฟอร เดอะ ฮีท
คำแปล : เขาทำงานไม่ได้/He can't work เพราะความร้อน/for the heat

 

for ใช้กับช่วงเวลา

for two days / ฟอร ทู เดสึ/เป็นเวลา 2 วัน
for 30 minutes / ฟอร เซอตี มินิทสึ /เป็นเวลา 30 นาที
for 2 years / ฟอร ทู เยียสึ / เป็นเวลา 2 ปี
for a while / ฟอร อะ วายเออะ/ ชั่วครู่หนึ่ง

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : I will stay here for 2 years.
คำอ่าน : ไอ วิล สเต เฮีย ฟอร ทู เยียสึ
คำแปล : ฉันจะอยู่ที่นี่/I will stay here เป็นเวลา 2 ปี/for 2 years

 

for ใช้กับคำกริยา

look for / ลุ้ก ฟอร / มองหา
live for / ลีฟ ฟอร / อยู่เพื่อ
leave (Bangkok) for (Nan) /ลีฟ (แบ๊งค่อก) ฟอร (น่าน) / ออกจาก (กรุงเทพ) เพื่อไป (น่าน)

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : He is looking for his kids in the garden.
คำอ่าน : ฮี อิส ลุ้กคิง ฟอร ฮิส คิดสึ อิน เดอะ ก๊าเดน
คำแปล : เขากำลังมองหา/He is looking for ลูก ๆ ของเขา/his kids ในสวน/ in the garden

 

for ใช้กับการซื้อขายสินค้า

(200 baht) for a bag/(ทู ฮันเดรด บาท) ฟอร อะ แบ้ก /(สองร้อยบาท)สำหรับกระเป๋าถือ
(200 baht)for this meal/(ทู ฮันเดรด บาท) ฟอร ดิสสะ มีล / (สองร้อยบาท) สำหรับอาหารมื้อนี้

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : We have to pay 200 baht for this meal.
คำอ่าน : วี แฮฟ ทู เพ ทู ฮันเดรด บาท ฟอร ดิส มีล
คำแปล : เราต้องจ่าย 200 บาท/We have to pay 200 baht สำหรับอาหารมื้อนี้/for this meal

 

สำหรับคำบุพบท for สามารถนำไปแต่งประโยคได้หลายแบบ หวังว่าบทความนี้ ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่กำลังศึกษาการใช้คำนี้