บทความแสดงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง rebroadcast rebroadcasted rebroadcasted กระจายเสียงอีกครั้ง กับประโยคในภาษาอังกฤษหรือ Tense ทั้ง 12 แบบ เช่น Present Tense, Past Tense และ Future Tense โดยแต่ละแบบยังมีเท้นส์ย่อยอีก 4 แบบ รวมเป็น 12 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้คำกริยา 3 ช่องนี้ มากยิ่งขึ้น

 

กริยาช่องที่ 1 / กริยาช่องที่ 2 / กริยาช่องที่ 3/ คำแปล

rebroadcast รีบรอดแคสสะถึ / rebroadcasted รีบรอดแคสสะติด / rebroadcasted รีบรอดแคสสะติด / กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง

rebroadcast รีบรอดแคสสะถึ / rebroadcast รีบรอดแคสสะถึ / rebroadcast รีบรอดแคสสะถึ / กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง ออกอากาศใหม่อีกครั้ง นำมาออกอากาศอีกครั้ง

กริยานี้ มี 2 รูป คือ rebroadcast และ rebroadcasted

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

ประโยค He rebroadcasts his concert via Youtube channel today.
คำอ่าน ฮี รีบรอดแคสสึ ฮิส คอนเสิร์ต เวีย ยูทูป แชแนว ทูเด
คำแปล เขาออกอากาศอีกครั้ง หรือ ออกอากาศใหม่อีกครั้ง /He rebroadcasts คอนเสิร์ตของเขา /his concert today ผ่าน /via ช่องยู่ทูป /Youtube channel วันนี้ /today ประธานเอกพจน์ He, She, It กริยาเติม s /rebroadcasts

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้กับประโยคหรือ Tense 12 แบบ ในภาษาอังกฤษ

การนำคำกริยา 3 ช่อง ไปใช้สร้างประโยค เพื่อสื่อสาร สนทนา หรือการเขียน แต่ละคำอาจจะใช้ในบางสถานการณ์เท่านั้น ไม่ได้ใช้ครบทุก Tense ไม่นิยมพูดกัน หรือ นำไปแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ตัวอย่างต่อไปนี้จึงเป็นเพียงรูปแบบการใช้คำกริยา 3 ช่อง กับ เท้นส์ ต่างๆ เท่านั้น

 

Tense 1 : วิธีใช้คำกริยานี้ในประโยคแบบ Present Simple

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 โดยจะกล่าวถึง เรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง เรื่องจริงในขีวิตประจำวัน หรือเรื่องราวที่เกิดวันนี้

ตัวอย่างประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้
- วันนี้ ฉัน กินข้าวผัด * บอกเรื่องราวที่เกิดในวันนี้
- ฉันมีพี่ชาย 2 คน * บอกความจริง
- เธอร้องเพลงเก่งมาก
- ดวงอาทิตย์ ขึ้นทาง ทิศตะวันออก * ความจริง ข้อเท็จจริง
- สุนัขตัวผู้ คลอดลูกไม่ได้ * ความจริง ข้อเท็จจริง
- ทุเรียนมีกลิ่นเหม็นสำหรับบางคน หรือ ทุเรียนมีหนาม * เป็นเรื่องจริง ความจริง
- ฉันแปรงฟันทุกวัน
- ไปอาบน้ำได้แล้ว * ประโยคคำสั่ง หรือ ประโยคขอร้อง
- พวกเขาเล่นฟุตบอล
- ฉันทำการบ้าน

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + กริยาช่องที่ 1 + เติม s ออกเสียง สึ ท้ายคำด้วย ตัวอย่าง rebroadcast เป็น He rebroadcasts. / เขา กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง
1. He rebroadcasts. (He เขาคนเดียว)
2. She rebroadcasts. (She เธอคนเดียว)
3. It rebroadcasts. (It มันตัวเดียว)
4. The boy rebroadcasts. (The boy จะหมายถึง เด็กชายหนึ่งคน หรือ คนเดียว)
5. A boy rebroadcasts. (A boy จะหมายถึง เด็กชายคนเดียว หรือ หนึ่งคน)
6. This boy rebroadcasts. (This boy จะหมายถึง เด็กชายคนนี้คนเดียว)
7. That dog rebroadcasts. (That dog จะหมายถึง สุนัขตัวนั้นตัวเดียว มีแค่ 1 ตัว)
8. Somchai rebroadcasts. (Somchai สมชายเพียงคนเดียว เท่านั้น)

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + กริยาช่องที่ 1 + ไม่เติม s ตัวอย่างเช่น rebroadcast เป็น We rebroadcast. / พวกเรา กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง
1. You rebroadcast. (You คุณ หรือพวกคุณ มีหลายคน)
2. We rebroadcast. (We พวกเรา มีหลายคน)
3. They rebroadcast. (They พวกเขามีหลายคน)
4. These boys rebroadcast. (These boys คำว่า boy เติม s จะหมายถึง เด็กชายเหล่านี้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
5. Those boys rebroadcast. (Those boys คำว่า boy เติม s จะหมายถึง เด็กชายเหล่านั้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
6. The boys rebroadcast. (The boys คำว่า boy เติม s จะหมายถึง เด็กชายตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
7. Somchai and Somsak rebroadcast. (Somchai and Somsak สมชายและสมศักดิ์รวมกันเป็น 2 คน)
8. I rebroadcast. ** I เป็นข้อยกเว้น กริยาไม่ต้องเติม s แม้ว่า I จะเป็นเอกพจน์

 

Tense 2 : วิธีใช้คำกริยานี้ในประโยคแบบ Present Continuous

  ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 เติม ing โดยจะกล่าวถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ ขณะนี้ ของวันนี้ กำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ จะมีคำว่า กำลัง ในประโยคด้วย

ตัวอย่างประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้
- ขณะนี้พวกเรากำลังเล่นฟุตบอล
- ตอนนี้ฉันกำลังทำการบ้าน
- วันนี้ ตอนที่คุณโทรศัพท์มา ฉันกำลังอาบน้ำอยู่

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + is + กริยาช่องที่ 1 + เติม ing เช่น rebroadcast เป็น He is rebroadcasting. / เขากำลัง กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง อยู่ในตอนนี้ ขณะนี้
1. He is rebroadcasting.
2. She is rebroadcasting.
3. It is rebroadcasting.
4. The boy is rebroadcasting.
5. A boy is rebroadcasting.
6. This boy is rebroadcasting.
7. That dog is rebroadcasting.
8. Somchai is rebroadcasting.
9. I am rebroadcasting. * ยกเว้น I จะใช้ I am

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + are + กริยาช่องที่ 1 + เติม ing เช่น rebroadcast เป็น We are rebroadcasting. / พวกเรากำลัง กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง อยู่ในตอนนี้ ขณะนี้
1. you are rebroadcasting.
2. We are rebroadcasting.
3. They are rebroadcasting.
4. The boys are rebroadcasting.
5. These boys are rebroadcasting.
6. Those boys are rebroadcasting.
7. Somchai and Somsak are rebroadcasting.

Tense 3 : วิธีใช้คำกริยานี้ในประโยคแบบ Present Perfect Simple

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 3 โดยจะล่าวถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นหรือขณะที่ได้พูดถึง เหตุการณ์นั้นได้จบลงแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำสิ่งนั้น ทำสิ่งนี้เสร็จแล้ว ประโยคเหล่านี้จะมีคำว่า ได้ทำแล้ว หรือ เสร็จแล้ว เรียบร้อยแล้ว แล้ว

ตัวอย่างประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้
- วันนี้ ตอนที่คุณโทรศัพท์มา ฉันได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้ว
- วันนี้ ฉันได้ทำการบ้านเสร็จแล้ว
- เวลานี้ พวกเขาได้หยุดเล่นฟุตบอลแล้ว
- พวกเขาได้ประชุมเสร็จแล้ว
- ฉันทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + has + กริยาช่องที่ 3 เช่น rebroadcast เป็น He has ebroadcasted. / เขาได้ กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง แล้ว หรือ เรียบร้อยแล้ว หรือ เสร็จแล้ว
1. He has ebroadcasted.
2. She has ebroadcasted.
3. It has ebroadcasted.
4. The boy has ebroadcasted.
5. A boy has ebroadcasted.
6. This boy has ebroadcasted.
7. That boy has ebroadcasted.
8. Somchai has ebroadcasted.

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + have + กริยาช่องที่ 3 เช่น rebroadcast เป็น We have ebroadcasted. / พวกเราได้ กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง แล้ว หรือ เรียบร้อยแล้ว หรือ เสร็จแล้ว
1. You have ebroadcasted.
2. We have ebroadcasted.
3. They have ebroadcasted.
4. These boys have ebroadcasted.
5. Those boys have ebroadcasted.
6. The boys have ebroadcasted.
7. Somchai and Somsak have ebroadcasted.
8. I have ebroadcasted. ** I เป็นข้อยกเว้น ใช้กับ have แม้ว่า I จะเป็นเอกพจน์

 

Tense 4 : วิธีใช้คำกริยานี้ในประโยคแบบ Present Perfect Continuous

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 เติม ing โดยจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยไม่ได้หยุดพักเลย ในช่วงเวลาหนึ่งของวันนั้น วันนี้ ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้
- วันนี้ ตั้งแต่เวลา 8:00 จนถึงขณะนี้ ฉันได้ประชุมมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พูดถึง ก็ยังไม่เลิกประชุม หรือ เขาได้เข้าประชุมมาตั้งแต่ 8 โมงเช้าแล้ว (ขณะนี้ก็ยังประชุมอยู่)
- เขาได้ทำงานมาตั้งแต่เช้าแล้ว ยังไม่หยุดเลย ขณะที่พูดถึงนี้ เขาก็ยังไม่หยุด
- พวกเขาขับรถมา 6 ชั่วโมงกว่าแล้ว (ขณะที่พูดถึงนี้ พวกเขาก็ยังขับรถอยู่ ยังไม่หยุดพักรถ พักคน)
- เขานั่งทำการบ้านมาตั้งแต่เช้า (ขณะที่พูดถึงเขา เขาก็ยังทำอยู่ ยังทำไม่เสร็จ )
- พวกเขาเล่นฟุตบอลมา 2 ชั่วโมงแล้ว (ขณะที่พูดถึง พวกเขาก็ยังเล่นอยู่ ยังไม่เลิกเล่น)

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + has + been + กริยาช่องที่ 1 เติม ing เช่น rebroadcast เป็น He has been rebroadcasting. / เขาได้ กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง มาตั้งแต่เวลา (เช้า, 8 โมงเช้า, เที่ยง) แล้ว ขณะนี้ก็ยังทำอยู่
1. He has been rebroadcasting.
2. She has been rebroadcasting.
3. It has been rebroadcasting.
4. The boy has been rebroadcasting.
5. A boy has been rebroadcasting.
6. This boy has been rebroadcasting.
7. That boy has been rebroadcasting.
8. Somchai has been rebroadcasting.

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + have + been + กริยาช่องที่ 1 เติม ing เช่น rebroadcast เป็น We have been rebroadcasting. / พวกเราได้ กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง มาตั้งแต่เวลา (เช้า, 8 โมงเช้า, เที่ยง) แล้ว ขณะนี้ก็ยังทำอยู่
1. You have been rebroadcasting.
2. We have been rebroadcasting.
3. They have been rebroadcasting.
4. These boys have been rebroadcasting.
5. Those boys have been rebroadcasting.
6. The boys have been rebroadcasting.
7. Somchai and Somsak have been rebroadcasting.
8. I have been rebroadcasting. ** I เป็นข้อยกเว้น ต้องใช้กับ have แม้ว่า I จะเป็นเอกพจน์

 

Tense 5 : วิธีใช้คำกริยานี้ในประโยคแบบ Past Simple

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 2 โดยจะกล่าวถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้ว อาจจะมีคำที่สื่อความหมายให้รู้ อย่างคำว่า เมื่อวานนี้ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

ตัวอย่างประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้
- เมื่อวานนี้ ฉัน กินข้าวผัด
- เมื่อวาน เขาอาบน้ำครั้งเดียว
- พวกเขาเล่นฟุตบอล สัปดาห์ที่แล้ว
- เมื่อวานนี้ฉันทำการบ้าน
- เมื่อวานนี้พวกเรามีประชุม หรือได้เข้าร่วมประชุม

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + กริยาช่องที่ 2 เช่น rebroadcast เป็น He ebroadcasted. / เขา กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง แล้ว เมื่อวานนี้
1. He ebroadcasted.
2. She ebroadcasted.
3. It ebroadcasted.
4. The boy ebroadcasted.
5. A boy ebroadcasted.
6. This boy ebroadcasted.
7. That boy ebroadcasted.
8. Somchai ebroadcasted.
9. I ebroadcasted.

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + กริยาช่องที่ 2 เช่น rebroadcast เป็น We ebroadcasted. / พวกเรา กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง แล้ว เมื่อวานนี้
1. You ebroadcasted.
2. We ebroadcasted.
3. They ebroadcasted.
4. These boys ebroadcasted.
5. Those boys ebroadcasted.
6. The boys ebroadcasted.
7. Somchai and Somsak ebroadcasted.

 

Tense 6 : วิธีใช้คำกริยานี้ในประโยคแบบ Past Continuous

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 เติม ing โดยจะกลาวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต โดยมีลักษณะเป็นการกระทำที่มีความต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้
- เมื่อวานนี้ ตอนที่เธอโทรศัพท์มา ฉันกำลังทำการบ้านอยู่
- เมื่อวานเวลานี้ พวกเรากำลังเล่นฟุตบอล
- อาทิตย์ที่แล้ว วันนี้ ฉันกำลังทำการบ้าน
- เมื่อวานนี้เวลา 8 โมงเช้า ฉันกำลังกินข้าวผัดอยู่

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + was + กริยาช่องที่ 1 + เติม ing เช่น rebroadcast เป็น He was rebroadcasting. / เขากำลัง กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง เมื่อวานนี้ หรือสัปดาห์ที่แล้ว ปีที่แล้ว ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว
1. He was rebroadcasting.
2. She was rebroadcasting.
3. It was rebroadcasting.
4. The boy was rebroadcasting.
5. A boy was rebroadcasting.
6. This boy was rebroadcasting.
7. That boy was rebroadcasting.
8. Somchai was rebroadcasting.
9. I was rebroadcasting.

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + were + กริยาช่องที่ 1 + เติม ing เช่น rebroadcast เป็น We were rebroadcasting. / พวกเรากำลัง กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง เมื่อวานนี้ หรือสัปดาห์ที่แล้ว ปีที่แล้ว ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว
1. You were rebroadcasting.
2. We were rebroadcasting.
3. They were rebroadcasting.
4. The boys were rebroadcasting.
5. These boys were rebroadcasting.
6. Those boys were rebroadcasting.
7. Somchai and Somsak were rebroadcasting.

 

Tense 7 : วิธีใช้คำกริยานี้ในประโยคแบบ Past Perfect Simple

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 3 โดยจะกล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ในช่วงเวลาหนึ่ง ที่ได้จบลงไปแล้ว มักจะใช้พูดถึง 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ โดยมักจะมีคำว่า เสร็จแล้ว เรียบร้อยแล้ว หรือ แล้ว ในประโยคนั้นๆ ที่บอกให้รู้ว่าเป็น Past Perfect Simple

ตัวอย่างประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้
- ตอนที่คุณโทรศัพท์มา ฉันได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้ว (การกระทำ อาบน้ำ ได้เกิดขึ้นก่อน คุณจะโทรศัพท์เข้ามา และฉัน ก็ได้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว )
- เมื่อวานนี้ตอนที่พ่อแม่มาถึงบ้าน ฉันก็ได้กินอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้ว (ฉันได้กินอาหารเที่ยง เกิดขึ้นก่อน พ่อแม่จะมาถึง และก็จบลงแล้ว กินข้าวเสร็จแล้ว )
- ก่อนฝนจะตกเมื่อวานนี้ พวกเขาก็ได้หยุดเล่นฟุตบอลแล้ว เลิกเล่นก่อนฝนจะตกลงมา
- เมื่อคืนนี้ ตอนที่คุณมาถึง ฉันก็ได้ทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + had + กริยาช่องที่ 3 เช่น rebroadcast เป็น He had ebroadcasted. / เขาได้ กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง แล้ว หรือ เสร็จแล้ว หรือ เรียบร้อยแล้ว
1. He had ebroadcasted.
2. She had ebroadcasted.
3. It had ebroadcasted.
4. The had ebroadcasted.
5. A boy had ebroadcasted.
6. This boy had ebroadcasted.
7. That boy had ebroadcasted.
8. Somchai had ebroadcasted.
9. I had ebroadcasted.

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + had + กริยาช่องที่ 3 เช่น rebroadcast เป็น We had ebroadcasted. / พวกเราได้ กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง แล้ว หรือ เสร็จแล้ว หรือ เรียบร้อยแล้ว
1. You had ebroadcasted.
2. We had ebroadcasted.
3. They had ebroadcasted.
4. These boys had ebroadcasted.
5. Those boys had ebroadcasted.
6. The boys had ebroadcasted.
7. Somchai and Somsak had ebroadcasted.

 

Tense 8 : วิธีใช้คำกริยานี้ในประโยคแบบ Past Perfect Continuous

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 เติม ing โดยจะกล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต โดยเหตุการณ์นั้นมีลักษณะต่อเนื่อง มักจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น 2 เหตุการณ์ ในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้
- เมื่อวานนี้ ตอนที่ลูกค้ามาถึงบริษัท พวกเขาก็ได้ประชุมกันมาตั้งแต่เวลา 8:00 เช้าแล้ว (การประชุมมีความต่อเนื่อง และขณะที่ลูกค้ามาถึง ก็ยังประชุมอยู่)
- เขาได้ทำงานมาตั้งแต่เช้าแล้ว ก่อนที่คุณจะมาถึง (การทำงานมีความต่อเนื่อง แม้ว่าคุณจะมาถึงแล้ว แต่เขาก็ยังทำงานต่อ ยังไม่หยุด)
- เมื่อวาน พวกเขาได้ขับรถมา 6 ชั่วโมงกว่าแล้ว ก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ (การขับรถเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องในอดีต)
- เขาได้นั่งทำการบ้านมาตั้งแต่เช้าแล้ว ก่อนพ่อแม่มาถึง (ทำการบ้าน เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง)
- พวกเขาได้เล่นฟุตบอลมา 2 ชั่วโมงแล้ว ก่อนฝนตก (เล่นฟุตบอลเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง)

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + had + been + กริยาช่องที่ 1 + เติม ing เช่น rebroadcast เป็น He had been rebroadcasting. / เขาก็ได้ กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง มาแล้วตั้งแต่เวลา
1. He had been rebroadcasting.
2. She had been rebroadcasting.
3. It had been rebroadcasting.
4. The boy had been rebroadcasting.
5. A boy had been rebroadcasting.
6. This boy had been rebroadcasting.
7. That boy had been rebroadcasting.
8. Somchai had been rebroadcasting.
9. I had been rebroadcasting.

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + had + been + กริยาช่องที่ 1 + เติม ing เช่น rebroadcast เป็น We had been rebroadcasting. / พวกเราก็ได้ กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง มาแล้วตั้งแต่เวลา
1. You had been rebroadcasting.
2. We had been rebroadcasting.
3. They had been rebroadcasting.
4. These boys had been rebroadcasting.
5. Those boys had been rebroadcasting.
6. The boys had been rebroadcasting.
7. Somchai and Somsak had been rebroadcasting.

 

Tense 9 : วิธีใช้คำกริยานี้ในประโยคแบบ Future Simple

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 โดยจะกล่าวถึงเรื่องที่จะเกิดในอนาคต พรุ่งนี้ หรือ อีกหลายวันข้างหน้า หรือในอนาคต มีคำว่า จะ (ทำอะไร) ในประโยค
ตัวอย่างประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้
- วันพรุ่งนี้ ฉันจะกินข้าวผัด
- พร่งนี้ฉันจะไปอาบน้ำอุ่น
- พวกเขาจะเล่นฟุตบอลพรุ่งนี้
- ฉันจะทำการบ้านพรุ่งนี้
- พวกเขาจะประชุมวันศุกร์นี้

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + will + กริยาช่องที่ 1 เช่น rebroadcast เป็น He will rebroadcast. / เขาจะ กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง
1. He will rebroadcast.
2. She will rebroadcast.
3. It will rebroadcast.
4. The boy will rebroadcast.
5. A boy will rebroadcast.
6. This boy will rebroadcast.
7. That boy will rebroadcast.
8. Somchai will rebroadcast.
9. I will rebroadcast.

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + will + กริยาช่องที่ 1 เช่น rebroadcast เป็น We will rebroadcast. / พวกเราจะ กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง
1. You will rebroadcast.
2. We will rebroadcast.
3. They will rebroadcast.
4. These boys will rebroadcast.
5. Those boys will rebroadcast.
6. The boys will rebroadcast.
7. Somchai and Somsak will rebroadcast.

Tense 10 : วิธีใช้คำกริยานี้ในประโยคแบบ Future Continuous

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 เติม ing โดยจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความหมายว่า กำลังอยู่ระหว่างทำเหตุการณ์นั้นในอนาคต
ตัวอย่างประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้
- เวลา 10 โมงเช้าพรุ่งนี้ ฉัน จะกำลัง อาบน้ำ
- พรุ่งนี้แปดโมงเช้า ฉัน จะกำลัง ประชุมอยู่
- พรุ่งนี้เที่ยงตรง เรา จะกำลังกินข้าว เที่ยงกันอยู่ที่โรงแรม

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + will + be + กริยาช่องที่ 1 + เติม ing เช่น rebroadcast เป็น He will be rebroadcasting. / เขาจะกำลัง กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง
1. He will be rebroadcasting.
2. She will be rebroadcasting.
3. It has will be rebroadcasting.
4. The boy will be rebroadcasting.
5. A boy will be rebroadcasting.
6. This boy will be rebroadcasting.
7. That bog will be rebroadcasting.
8. Somchai will be rebroadcasting.
9. I will be rebroadcasting.

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + will + be + กริยาช่องที่ 1 + เติม ing เช่น rebroadcast เป็น We will be rebroadcasting. / พวกเราจะกำลัง กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง
1. You will be rebroadcasting.
2. We will be rebroadcasting.
3. They will be rebroadcasting.
4. These boys will be rebroadcasting.
5. Those boys will be rebroadcasting.
6. The boys will be rebroadcasting.
7. Somchai and Somsak will be rebroadcasting.

 

Tense 11 : วิธีใช้คำกริยานี้ในประโยคแบบ Future Perfect Simple

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 3 โดยจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะจบลงในเวลาที่กำหนด มักจะมีคำว่า แล้ว เรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้ว ในประโยค
ตัวอย่างประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้
- เวลา 10 โมงเช้าพรุ่งนี้ ฉันจะได้ประชุมสร็จแล้ว
- เวลาบ่ายโมงพรุ่งนี้ พวกเราจะหยุดเล่นฟุตบอลแล้ว
- พรุ่งนี้ 5 โมงเย็น ฉันจะเรียนดนตรีเสร็จแล้ว
- เมื่อคุณมาถึงโรงแรม พวกเราจะกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้ว

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + will + have + กริยาช่องที่ 3 เช่น rebroadcast เป็น He will have ebroadcasted. / เขาจะได้ กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง เสร็จแล้ว เรียบร้อยแล้ว
1. He will have ebroadcasted.
2. She will have ebroadcasted.
3. It will have ebroadcasted.
4. The boy will have ebroadcasted.
5. A boy will have ebroadcasted.
6. This boy will have ebroadcasted.
7. That boy will have ebroadcasted.
8. Somchai will have ebroadcasted.
9. I will have ebroadcasted.

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + will + have + กริยาช่องที่ 3 เช่น rebroadcast เป็น We will have ebroadcasted. / พวกเราจะได้ กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง เสร็จแล้ว เรียบร้อยแล้ว
1. You will have ebroadcasted.
2. We will have ebroadcasted.
3. They will have ebroadcasted.
4. These boys will have ebroadcasted.
5. Those boys will have ebroadcasted.
6. The boys will have ebroadcasted.
7. Somchai and Somsak will have ebroadcasted.

 

Tense 12 : วิธีใช้คำกริยานี้ในประโยคแบบ Future Perfect Continuous

  ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 เติม ing โดยจะกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีลักษณะเป็นการกระทำอย่างต่อเนื่อง จะได้กำลังทำอะไรบางอย่าง ในช่วงเวลาที่กำหนด ประโยคในลักษณะนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันบ่อยนัก ใช้น้อยมากในการแต่งประโยค หรือสนทนา พูดจากัน
ตัวอย่างประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้
- ก่อนที่ผมจะไปถึงที่บ้านพรุ่งนี้เวลา 10 โมงเช้า คุณจะได้กำลังเตรียมตัวสัก 2 ชั่วโมง (กำลังเตรียมตัวเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง ต้องทำนู่น นี่ จัดของ ฯลฯ )
- พรุ่งนี้เวลา 8:00-10:00 น. พวกเราจะได้กำลังประชุมกันอยู่ (กำลังประชุม เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง)
- พรุ่งนี้ 10 โมงเช้า คุณจะได้กำลังใช้อินเตอร์เน็ตประมาณ 2 ชั่วโมง
- ฉันจะได้กำลังเรียนกีตาร์ 3 เดือน ในปีหน้า

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + will + have + been + กริยาช่องที่ 1 เติม ing เช่น rebroadcast เป็น He will have been rebroadcasting. / เขา จะได้กำลัง กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง
1. He will have been rebroadcasting.
2. She will have been rebroadcasting.
3. It will have been rebroadcasting.
4. The boy will have been rebroadcasting.
5. A boy will have been rebroadcasting.
6. This boy will have been rebroadcasting.
7. That boy will have been rebroadcasting.
8. Somchai will have been rebroadcasting.
9. I will have been rebroadcasting.

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + will + have + been + กริยาช่องที่ 1 เติม ing เช่น rebroadcast เป็น We will have been rebroadcasting. / พวกเรา จะได้กำลัง กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง
1. You will have been rebroadcasting.
2. We will have been rebroadcasting.
3. They will have been rebroadcasting.
4. These boys will have been rebroadcasting.
5. Those boys will have been rebroadcasting.
6. The boys will have been rebroadcasting.
7. Somchai and Somsak will have been rebroadcasting.

 

การใช้คำกริยานี้กับ Going to

'

ประโยคแบบนี้จะใช้กับกริยาช่องที่ 1 โดยจะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความหมายว่า กำลังจะ ไปทำ ..อะไร..บางอย่าง ความหมายจะคล้ายกับเท้นส์ Present Continuous Tense ประธาน + will + กริยาช่องที่ 1

ตัวอย่างประโยคที่สื่อความหมายแบบนี้
- ฉัน กำลังจะ ไปกิน ผลไม้
- ฉัน กำลังจะ ไปประชุม
- ฉัน กำลังจะไป ทำการบ้าน

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานเอกพจน์

ประธานเอกพจน์จะมีเพียงหนึ่งเดียว อันเดียว สิ่งเดียว อย่างเดียว ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + is + going to + กริยาช่องที่ 1 เช่น rebroadcast เป็น He is going to rebroadcast. / เขา กำลังจะไป กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง
1. He is going to rebroadcast.
2. She is going to rebroadcast.
3. It is going to rebroadcast.
4. The boy is going to rebroadcast.
5. A boy is going to rebroadcast.
6. This boy is going to rebroadcast.
7. That boy is going to rebroadcast.
8. Somchai is going to rebroadcast.
9. I am going to rebroadcast. ** I จะใช้ am

 

การใช้คำกริยานี้กับประธานพหูพจน์

ประธานพหูพจน์จะมีตั้งแต่ 2 อย่าง 2 คน 2 สิ่ง 2 ตัว 2 รายการ ขึ้นไป ประโยคแบบนี้ จะมีโครงสร้าง ประธาน + are + going to + กริยาช่องที่ 1 เช่น rebroadcast เป็น We are going to rebroadcast. / พวกเรา กำลังจะไป กระจายเสียงอีกครั้ง ออกอากาศอีกครั้ง
1. You are going to rebroadcast.
2. We are going to rebroadcast.
3. They are going to rebroadcast.
4. These boys are going to rebroadcast.
5. Those boys are going to rebroadcast.
6. The boys are going to rebroadcast.
7. Somchai and Somsak are going to rebroadcast.

 

สรุป

คำกริยา 3 ช่อง แต่ละคำจะมีรูปแบบการใช้กับเท้นส์ (Tense) ทั้ง 12 แบบ เป็นรูปแบบมาตรฐาน แต่โอกาสจะได้ใช้หรือนำไปแต่งประโยค เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตจริงมากน้อยต่างกันไป กริยาบางคำอาจจะใช้กับเท้นส์เพียงไม่กี่เท้นส์เท่านั้น และในเท้นส์นั้นๆ ก็อาจจะใช้บางประธานของประโยคเท่านั้น ส่วนผู้ที่จะได้ใช้ทั้งหมดทุกเทนส์ก็จะมีเพียงผู้ที่ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำรายงานส่งอาจารย์