ลักษณะการติดตั้งโปรแกรมใน Windows XP อาจจะปรากฏขั้นตอนต่างๆ มากน้อย ขึ้นอยู่กับขนาดของโปรแกรม ผู้เขียนได้รวบรวมมาไว้ด้วยกัน ขั้นตอนการติดตั้งอาจจะไม่ได้เรียงลำดับตาม นี้แต่ก็ใกล้เคียงกัน
1. เรียกไฟล์ติดตั้ง เป็นการดับเบิ้ลคลิกไฟล์ช่วยในการติดตั้ง เช่น rp8-setup.exe
2. หน้าจอให้เลือกภาษาที่จะติดตั้ง

3. Welcome ...จะปรากฏหน้าจอต่างๆ ให้ทำตามคำแนะนำโดยคลิกปุ่ม Next ปุ่ม Yes หน้าจอแรก ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าจอต้อนรับเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม
4. License Agreement หน้าจอแสดงข้อตกลงในการใช้งาน ให้คลิกปุ่ม Yes หรือ Accept

5. Select Components หน้าจอให้เลือกส่วนประกอบของโปรแกรม ซึ่งอาจเป็นโปรแกรมย่อยๆ เสริมการทำงาน ถ้าต้องการก็คลิกติ๊กถูก
6. ข้อความแสดงพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดในเครื่องของเรา
7. ข้อความแสดงพื้นที่ที่โปรแกรมต้องการเพื่อเก็บไฟล์ต่างๆ ของตัวโปรแกรม

8. Destination Location หน้าจอให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะนำไฟล์ของโปรแกรมไปเก็บไว้ ปกติจะนำ ไปเก็บไว้ใน Program Files โดยจะสร้างโฟลเดอร์ของตัวเองขึ้นมา
9. Product Key บางโปรแกรมจะให้ป้อนรหัสสินค้า ถ้าไม่พิมพ์ลงไป จะติดตั้งไม่ได้

 

10. Start Installation หลังจากรวบรวมข้อมูลได้ครบตามที่โปรแกรมต้องการแล้ว ก็จะอยุดรอให้ คลิกปุ่ม Next เพื่อเริ่มต้นก็อปปี้ไฟล์ของโปรแกรมลงเครื่อง
11. Finish ขั้นตอนสุดท้าย ส่วนใหญ่จะปรากฏปุ่ม Finish เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม

12. Restart Your System บางโปรแกรมจะเตือนให้รีสตาร์ทเครื่อง ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เพื่อ ให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้
13. หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว ก็สามารถเรียกใช้งานได้โดยคลิกปุ่ม Start>>All Programs แล้วคลิกชื่อโปรแกรมได้ตามต้องการเช่น FlashPeak SlimBrowser ในการติดตั้ง ขั้นตอนที่ 7 ให้ดูโฟลเดอร์ที่จะนำไปไฟล์ของโปรแกรมไปเก็บไว้ ชื่อโฟลเดอร์จะเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อใน All Programs ถ้าไม่สังเกตุบางคนจะหาโปรแกรมไม่พบ หรือบางที ก็จะเป็นไอคอนบนหน้าจอ