รวมตัวอย่างคำคุณศัพท์หรือ Adj ที่ใช้ในการเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ ทั้ง 3 แบบ การเปรียบเทียบขั้นปกติ ขั้นกว่า และขั้นสูงสุด เช่น เขาดี (ปกติ) เขาดีกว่า (ขั้นกว่า) และ เขาดีที่สุด (ขั้นสูงสุด) พร้อมคำแปล ตัวอย่างประโยค

 

การเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษจะนิยมใช้กับคำคุณศัพท์ หรือ Adj ซึ่งมีหลายแบบที่จะต้องจำ เช่น การเติม er, est, more และ the most

 

ตัวอย่างคำคุณศัพท์ใช้เปรียบเทียบแบบต่างๆ

คำคุณศัพท์ที่เติม er และ est

คำคุณศัพท์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะมีการเติม er ในขั้นกว่า และเติม est ในขั้นสูงสุด ตัวอย่าง long (ยาว) /longer (ยาวกว่า) และ longest (ยาวที่สุด)
big bigger biggest ใหญ่
bitter bitterer bitterest ขมขื่น
brave braver bravest กล้าหาญ
bumpy bumpier bumpiest เป็นหลุมเป็นบ่อ ตะปุ่มตะป่ำ
busy busier busiest ยุ่ง
cheap cheaper cheapest ถูก
clean cleaner cleanest สะอาด
clear clearer clearest ใส
clever cleverer cleverest ฉลาด
cold colder colder เย็น
dry drier driest แห้ง
fair fairer fairest ดี
fat fatter fattest อ้วน
feeble feebler feeblest อ่อนแอ
fine finer finest งาม, ดี
friendly friendlier friendliest เป็นมิตร
gay gayer gayest รื่นเริง
genteel genteeler genteelest มีมารยาท, เรียบร้อย
gray grayer grayest มอม
great greater greatest ยิ่งใหญ่
happy happier happiest สุข
hard harder hardest แข็ง
hot hotter hottest ร้อน
icy icier iciest ขี้อาย
large larger largest ใหญ่
lively livelier liveliest มีชีวิตชีวา
long longer longest ยาว
lovely lovelier loveliest น่ารัก
mellow mellower mellowest หวาน
merry marrier marriest ร่าเริง
narrow narrower narrowest แคบ
nice nicer nicest ดี
polite politer politest สุภาพ
pretty prettier prettiest สวย
quick quicker quickest เร็ว
red redder reddest แดง
remote remoter remotest ไกล
rich richer richest รวย
ripe riper ripest สุก (ผลไม้)
sad sadder saddest เสียใจ
sedate sedater sedatest สงบ
shallow shallower shallowest ตื้น
short shorter shortest สั้น
simple simpler simplest ง่าย
sly slier sliest ขี้โกง
small smaller smallest เล็ก
soft softer softest นุ่ม
sweet sweeter sweetest หวาน
thin thinner thinnest บาง, ผอม
true truer truest จริง
young younger youngest อ่อนเยาว์
wealty wealthier wealthiest รวย
wet wetter wettest เปียก
wise wiser wisest ฉลาด

 

การเปรียบเทียบ ขั้นปกติ

ตัวอย่างประโยค : Tom is thin.
คำอ่าน : ทอม อิสสึ ซิน
คำแปล : Tom/ทอม is thin/ผอม
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นปกติจะใช้ thin ผอม

 

การเปรียบเทียบ ขั้นกว่า

ตัวอย่างประโยค : Sara is thinner than Tom.
คำอ่าน : ซาร่า อิส ธินเน่อะ แดน ทอม
คำแปล : /Sara /ซ่าร่า is thinner than/ผอมกว่า Tomทอม
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นกว่า จะใช้ thinner than ผอมกว่า

 

การเปรียบเทียบ ขั้นสูงสุด

ตัวอย่างประโยค : John is the thinnest.
คำอ่าน : จอห์ อิสสึ เดอะ ซินเนสสะถึ
คำแปล : John /จอน is the thinnest./ผอมที่สุด
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด จะใช้ the thinnest ผอมที่สุด

 

คำคุณศัพท์ที่เติม more และ most

คำคุณศัพท์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะมีการเติม more ในขั้นกว่า และเติม most ในขั้นสูงสุด ตัวอย่าง beautiful (สวย) /more beautiful (สวยกว่า) และ most beautiful (สวยที่สุด)
aggressive more aggressive most aggressive ก้าวร้าว
alert more alert most alert ระมัดระวัง
alive more alive most alive กระปรี้กระเปร่า ร่าเริง
ancient more ancient most ancient โบราณ
anxious more anxious most anxious กระวนกระวาย
attractive more attractive most attractive มีเสน่ห์
beautiful more beautiful most beautiful สวย
believable more believable most believable น่าเชื่อถือ
broken more broke most broke แตก เสียหาย
careful more careful most careful ระมัดระวัง เอาใจใส่
clever more clever most clever ฉลาด
cloudy more cloudy most cloudy เมฆมาก
cruel more cruel most cruel โหดร้าย
dangerous more dangerous most dangerous อันตราย
delighted more delighted most delighted น่ายินดี
difficult more difficult most difficult ยาก
empty more empty most empty ว่างเปล่า
exciting more exciting most exciting น่าตื่นเต้น
expensive more expensive most expensive แพง
fertile more fertile most fertile สมบูรณ์
fluent more fluent most fluent คล่องกว่า
foggy more foggy most foggy หมอกจัด
funny more funny most funny ตลก
gentle more gentle most gentle สุภาพ
hansome more hansome most hansome หล่อ
happy more happy most happy สุข
holy more holy most holy ศักดิ๋สิทธิ์
honest more honest most honest ซื่อสัตย์
important more important most important สำคัญ
interested more interested most interested น่าสนใจ
mature more mature most mature รู้จักดีชั่ว
noisy more noisy most noisy มีเสียงดัง
pleasant more pleasant most pleasant น่าพอใจ
pleased more pleased most pleased น่าพอใจ
polite more polite most polite สุภาพ
precise more precise most precise ชัดเจน
rainy more rainy most rainy ฝนชุก
responible more responible most responible รับผิดชอบ
risky more risky most risky เสี่ยง
selfish more selfish most selfish เห็นแก่ตัว
serious more serious most serious เครียด
sincere more sincere most sincere จริงใจ
special more special most special พิเศษ
stupid more stupid most stupid โง่
sunny more sunny most sunny แดดแรง
surprised more surprised most surprised ประหลาดใจ
tender more tender most tender นุ่มนวล
trying more trying most trying พยายาม
ugly more ugly most ugly น่าเกลียด
useful more useful most useful มีประโยชน์
useless more useless most useless ไร้ค่า
valuable more valuable most valuable มีค่า
windy more windy most windy ลมแรง
wonderful more wonderful most wonderful น่าพิศวง, ยอดเยี่ยม

 

ตัวอย่างประโยค : Sara is beautiful.
คำอ่าน : ซาร่า อิสสึ บิวติฟูล
คำแปล : Sara /ซาร่า is beautiful/สวย
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นปกติจะใช้ beautiful สวย

 

ตัวอย่างประโยค : Jenny is more beautiful than Sara.
คำอ่าน : เจนนี่ อิสสึ มอร บิวติฟูล แดน ซาร่า
คำแปล : เจนนี่ /Jenny สวยกว่า /is more beautiful than ซาร่า /Sara
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นกว่า จะใช้ more beautiful สวยกว่า

 

ตัวอย่างประโยค : Lilly is the most beautiful.
คำอ่าน : ลิลลี่ อิสสึ เดอะ โมสสะถึ บิวติฟูล
คำแปล : ลิลลี่ /Lilly สวยที่สุด /is the most beautiful.
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นสุด จะใช้ the most beautiful สวยที่สุด

 

คำคุณศัพท์ชนิดเปลี่ยนรูป

คำคุณศัพท์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะเปลี่ยนรูปคำ ไปเป็นคำอื่น เช่น good (ดี) better (ดีกว่า) best (ดีที่สุด)
bad worse worst ไม่สบาย แย่
much more most มาก
many more most มาก
in inner inmost ภายใน
out outer outmost ภายนอก
little less least น้อย
good better best ดี
fore former foremost ข้างหน้า
far farther farthest ไกล
far further furthest ไกล
old older oldest แก่
old elder eldest แก่

 

ตัวอย่างประโยค : This car is good.
คำอ่าน : ดิสสึ คาร อิสสึ กู้ด
คำแปล : This car/รถคันนี้ is good/ดี
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นปกติจะใช้ good ดี

 

ตัวอย่างประโยค : This car is better than that car.
คำอ่าน : ดิสสึ คาร อิสสึ เบดเดอะ แดน แด้ด คาร
คำแปล : รถคันนี้ ดีกว่า รถคันนั้น
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นกว่า จะใช้ better ดีกว่า

 

ตัวอย่างประโยค : My car is the best car.
คำอ่าน : มาย คาร อิสสึ เดอะ เบ้สสะถึ คาร
คำแปล : My car /รถของฉัน is the best car/เป็นรถที่ดีที่สุด
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นสุด จะใช้ the best ดีที่สุด