บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำเปรียบเทียบ แบบเท่ากัน หรือ Comparison of Equality /คอมแพริซัน ออฟ อีควอลลิดี ซึ่งจะมีโครงสร้างการ เปรียบเทียบด้วย as + คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ + as เช่น สูงเท่ากันกับ as tall as เป็นต้น

 

การเปรียบเทียบความเท่ากัน ในภาษาอังกฤษจะเป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ ของ คน สัตว์ สิ่งของ ในความเท่ากัน แบบต่างๆ เช่น สูงเท่ากัน ยาวเท่ากัน อ้วนเท่ากัน สวยเท่ากัน เป็นต้น

 

โครงสร้างประโยคการเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบความเท่ากันจะมีโครงสร้างประโยคง่ายๆ ก็คือ ประธาน + กริยา + as + คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ + as คน สัตว์ สิ่ง ของที่ต้องการเปรียบเทียบ

 

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์มีหลายแบบ ที่อาจจะนำมาเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น as big as ใหญ่เท่ากันกับ
big ใหญ่
bitter ขมขื่น
brave กล้าหาญ
bumpy เป็นหลุมเป็นบ่อ ตะปุ่มตะป่ำ
busy ยุ่ง
cheap ถูก
clean สะอาด
clear ใส
clever ฉลาด
cold เย็น
dry แห้ง
fair ดี
fat อ้วน
feeble อ่อนแอ
fine งาม, ดี
friendly เป็นมิตร
gay รื่นเริง
genteel มีมารยาท, เรียบร้อย
gray มอม สลัว มัว
great ยิ่งใหญ่
happy สุข
hard แข็ง
hot ร้อน
icy ขี้อาย
large ใหญ่
lively มีชีวิตชีวา
long ยาว
lovely น่ารัก
mellow หวาน
merry ร่าเริง
narrow แคบ
nice ดี
polite สุภาพ
pretty สวย
quick เร็ว
red แดง
remote ไกล
rich รวย
sad เสียใจ
shallow ตื้น
short สั้น
simple ง่าย
sly ขี้โกง
small เล็ก
soft นุ่ม
strong แข็งแรง
sweet หวาน
thin บาง, ผอม
young อ่อนเยาว์
wealty รวย
wise ฉลาด

 

ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยค : Tom is as wise as his sister.
คำอ่าน : ทอม อิส แอส ไวสึ แอส ฮิส ซิสสะเต่อ
คำแปล : Tom/ทอม is as wise as /ฉลาดพอๆ กันกับ his sister/พี่สาวของเขา

 

ตัวอย่างประโยค : He is as thin as his father.
คำอ่าน : ฮี อิส แอส ซิน แอส ฮิส ฟาเถ่อะ
คำแปล : He /เขา is as thin as /ผอมบาง พอๆ กับ his father/พ่อของเขา

 

การเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษณ์

คำกริยาวิเศษณ์มีหลายแบบ ที่อาจจะนำมาเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น as big as ใหญ่พอๆ กันกับ เขาตัวใหญ่พอๆ กันกันพ่อของเขา
big ใหญ่ /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look as big as ใหญ่พอๆ กันกับ
bitter ขมขื่น รุนแรง /ใช้กับกริยา feel as bitter as รู้สึกขมขื่นหรือรุนแรงพอๆ กันกับ
cheap ถูก /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา get as cheap + สินค้า as ได้ .. ราคาถูกพอๆ กันกับ
clear ใส ชัดเจน /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look as clear as ดูใส ดูชัดเจนพอๆ กันกับ
fast เร็ว /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา move as fast as เคลื่อนไหวเร็วพอๆ กันกับ
friendly เป็นมิตร /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look as friendly as ดูเป็นมิตรพอๆ กันกับ
gray มอม /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา have as gray hair as มีผมหงอกพอๆ กันกับ
great ยิ่งใหญ่ /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look as great as ดูดี ดูยิ่งใหญ่พอๆ กันกับ
hot ร้อน /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา shine as hot as ฉายแสงร้อนแรง เปล่งประกายร้อนแรงพอๆ กันกับ
large ใหญ่ /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look as large as ดูใหญ่พอๆ กันกับ
late สาย /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา arrive as late as มาถึงช้าพอๆ กันกับ
long ยาว /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา stay as long as อยู่ยาว พักยาวพอๆ กันกับ
loud ดัง /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา talk as loud as พูดเสียงดังพอๆ กันกับ
near ใกล้ /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา locate as near + คำนาม as ตั้งอยู่ใกล้ ... พอๆ กันกับ
short สั้น /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา have as short hair as มีผมสั้นพอๆ กันกับ
slow ช้า /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา move as slow as เคลื่อนไหวช้าพอๆ กันกับ
small เล็ก /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look as small as ดูเล็กพอๆ กันกับ
soon เร็วๆ นี้่ /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา arrive as soon as มาถึงเร็วๆ นี้พอๆ กันกับ
sweet หวาน /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา eat as sweet food as กินอาหารรสชาติหวานพอๆ กันกับ
thin บาง, ผอม /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look as thin as ดูบอบบาง ดูผอมพอๆ กันกับ
young อ่อนเยาว์ /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look as young as ดูอ่อน (กว่าอายุจริง)พอๆ กันกับ

 

ตัวอย่างประโยค : She looks as friendly as her father.
คำอ่าน : ชี ลุ้กสึ แอส เฟรนหลิ แอส เฮอ ฟาเถ่อะ
คำแปล : She/เธอ looks/ ดู as friendly as /เป็นมิตรเหมือนกับ her father. / พ่อของเธอ

 

ตัวอย่างประโยค : He looks as great as his brother.
คำอ่าน : ฮี ลุ้กสึ แอส เกร้ด แอส ฮิส บราเต่อะ
คำแปล : He/เขา looks as great as /ดูดีพอๆ กันกับ his brother. /พี่ชายของเขา