บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำเปรียบเทียบ ความไม่เท่ากัน หรือ Comparison of Inequality /คอมแพริซัน ออฟ อินนีควอลลิดี ซึ่งจะมีโครง สร้างการเปรียบเทียบด้วย not as + คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ + as หรือ not so + คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ + as เช่น สูงไม่เท่า กันกับ as tall as เป็นต้น

 

การเปรียบเทียบความไม่เท่ากัน ในภาษาอังกฤษจะเป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ ของ คน สัตว์ สิ่งของ ในความไม่ เท่ากันแบบต่างๆ เช่น สูงเท่ากัน ยาวเท่ากัน อ้วนเท่ากัน สวยเท่ากัน เป็นต้น

 

โครงสร้างประโยคการเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบความเท่ากันจะมีโครงสร้างประโยคง่ายๆ ก็คือ
1. ประธาน + do หรือ be not +กริยา + as + คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ + as คน สัตว์ สิ่งของที่ต้องการเปรียบเทียบ
2. ประธาน + do หรือ be not +กริยา + so + คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ + as คน สัตว์ สิ่งของที่ต้องการเปรียบเทียบ

 

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์มีหลายแบบ ที่อาจจะนำมาเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น not as big as หรือ not so big as ไม่ใหญ่เท่ากันกับ
big ใหญ่
bitter ขมขื่น รุนแรง ขม เจ็บช้ำ
brave กล้าหาญ
bumpy เป็นหลุมเป็นบ่อ ตะปุ่มตะป่ำ กระเทือน
busy ยุ่ง
cheap ถูก ย่อมเยา กระจอก
clean สะอาด
clear ใส ชัดเจน
clever ฉลาด
cold เย็น เย็นชา เฉยเมย หนาว
dry แห้ง แห้งแล้ง เรียบๆ
fair ดี สวย ขาว ผ่อง
fat อ้วน
feeble อ่อนแอ ปัญญาอ่อน ไม่เต็มบาท
fine งาม, ดี
friendly เป็นมิตร
genteel มีมารยาท, เรียบร้อย
gray มอม สลัว มัว หงอก ชรา มอๆ แก่
great ยิ่งใหญ่ ดูดี ประเสริฐ เฉียบ ยอดเยี่ยม
happy สุข
hard แข็ง ยาก หนัก ลำบาก ทรหด เหี้ยม กร้าว
hot ร้อน เผ็ด เร่าร้อน ใจร้อน
icy ขี้อาย
large ใหญ่
lively มีชีวิตชีวา
long ยาว
lovely น่ารัก
mellow หวาน
merry ร่าเริง
narrow แคบ
nice ดี
polite สุภาพ
pretty สวย
quick เร็ว
red แดง
remote ไกล
rich รวย
sad เสียใจ
shallow ตื้น
short สั้น
simple ง่าย
sly ขี้โกง
small เล็ก
soft นุ่ม
strong แข็งแรง
sweet หวาน
thin บาง, ผอม
young อ่อนเยาว์ อ่อนหัด หนุ่ม สาว วัยรุ่น
wealty รวย
wise ฉลาด

 

ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยค : Tom is not as wise as his sister.
คำอ่าน : ทอม อิส น็อด แอส ไวสึ แอส ฮิส ซิสสะเต่อ
คำแปล : Tom/ทอม is not as wise as /ไม่ฉลาดเท่ากับ his sister/พี่สาวของเขา

 

ตัวอย่างประโยค : Tom is not so wise as his sister.
คำอ่าน : ทอม อิส น็อด โซ ไวสึ แอส ฮิส ซิสสะเต่อ
คำแปล : Tom/ทอม is not so wise as /ไม่ฉลาดเท่ากับ his sister/พี่สาวของเขา

 

ตัวอย่างประโยค : They are not as rich as his father.
คำอ่าน : เด อาร น็อด แอส ริชฉุ แอส ฮิส ฟาเถ่อะ
คำแปล : They /พวกเขา are not as rich as /ไม่รวยเท่ากับ his father/พ่อของเขา

 

การเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษณ์

คำกริยาวิเศษณ์มีหลายแบบ ที่อาจจะนำมาเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น do not look as big as หรือ do not look so big as ดูไม่ใหญ่เหมือนกับ เขา ดูตัวไม่ใหญ่เท่ากันกับพ่อของเขา การสร้างประโยคจะใช้
1. ประธานเอกพจน์ คนเดียว สิ่งเดียว อันเดียว He, She หรือ It doesn't +กริยา + as หรือ so + คำกริยาวิเศษณ์ + as + คน สัตว์ สิ่งของที่ต้อง การเปรียบเทียบ
2. ประธานพหูพจน์ มากกว่าหนึ่ง I, You, We, They don't +กริยา + as หรือ so + คำกริยาวิเศษณ์ + as + คน สัตว์ สิ่งของที่ต้องการเปรียบ เทียบ

ตัวอย่างคำกริยาวิเศษณ์
big ใหญ่ /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't look as big as ไม่ดูใหญ่เท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กันกับ
bitter ขมขื่น รุนแรง /ใช้กับกริยา เช่น don't หรือ doesn't feel as bitter as ไม่รู้สึกขมขื่น ขม หรือรุนแรงเท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กันกับ
cheap ถูก /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't get as cheap + สินค้า as ไม่ได้ .. ราคาถูกเท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กัน กับ
clear ใส ชัดเจน /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't look as clear as ไม่ดูใส ไม่ดูชัดเจนเท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กัน กับ
fast เร็ว /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't move as fast as เคลื่อนไหวได้ไม่เร็วเท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กันกับ
friendly เป็นมิตร /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't look as friendly as ไม่ดูเป็นมิตรเท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กัน กับ
gray มอม /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't have as gray hair as ไม่มีผมหงอกเท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กันกับ
great ยิ่งใหญ่ /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't look as great as ไม่ดูดี ไม่ดูยิ่งใหญ่เท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กัน กับ
hot ร้อน /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't shine as hot as ไม่ฉายแสงร้อนแรง ไม่เปล่งประกายร้อนแรงเท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กันกับ
large ใหญ่ /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't look as large as ไม่ดูใหญ่เท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กันกับ
long ยาว /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't stay as long as ไม่อยู่ยาว ไม่พักยาวเท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กันกับ
loud ดัง /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't talk as loud as ไม่พูดเสียงดังเท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กันกับ
near ใกล้ /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't locate as near + คำนาม as ไม่ตั้งอยู่ใกล้ ... เท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กันกับ
short สั้น /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't have as short hair as ผมไม่สั้นเท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กันกับ
slow ช้า /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't move as slow as ไม่เคลื่อนไหวช้าเท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กันกับ
small เล็ก /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't look as small as ไม่ดูเล็กเท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กันกับ
soon เร็วๆ นี้่ /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't arrive as soon as ไม่มาถึงเร็วๆ นี้เท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กันกับ
sweet หวาน /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't eat as sweet food as ไม่กินอาหารรสชาติหวานเท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือ พอๆ กันกับ
thin บาง, ผอม /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't look as thin as ไม่ดูบอบบาง ดูผอมเท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กัน กับ
young อ่อนเยาว์ /ตัวอย่างใช้กับคำกริยา เช่น don't หรือ doesn't look as young as ไม่ดูอ่อน (กว่าอายุจริง)เท่ากับ หรือ เหมือนกับ หรือพอๆ กันกับ

 

ตัวอย่างประโยค : She doesn't look as friendly as her father.
คำอ่าน : ชี ดาสซิน ลุ้ก แอส เฟรนหลิ แอส เฮอ ฟาเถ่อะ
คำแปล : She/เธอ doesn't look/ ไม่ดู as friendly as /เป็นมิตรเหมือนกันกับ her father. / พ่อของเธอ

 

ตัวอย่างประโยค : He doesn't look as great as his brother.
คำอ่าน : ฮี ดาสซึน ลุ้ก แอส เกร้ด แอส ฮิส บราเต่อะ
คำแปล : He/เขา doesn't look as great as /ไม่ดูดีเหมือนกับ his brother. /พี่ชายของเขา