บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำเปรียบเทียบ ความน้อยกว่า ด้อยกว่า หรือ comparison of inferiority /คอมแพริซัน ออฟ อินฟีเรียริดี ซึ่งจะมี โครงสร้างการเปรียบเทียบด้วย less + คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ + than หรือ less than เช่น สวยน้อยกว่า less beautiful than เป็นต้น

 

การเปรียบเทียบขั้นต่ำกว่า ด้อยกว่า หรือน้อยกว่า ในภาษาอังกฤษจะเป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ ของ คน สัตว์ สิ่ง ของ ในลักษณะที่มีความหมายว่าต่ำกว่า น้อยกว่า ด้อยกว่า เช่น เธอสวยน้อยกว่าพี่สาว เธอเป็นมิตรน้อยกว่าพี่สาวเป็นต้น

 

โครงสร้างประโยคการเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบจะมีโครงสร้างประโยคง่ายๆ ก็คือ
1. ประธาน + be + less + คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ + than คน สัตว์ สิ่งของที่ต้องการเปรียบเทียบ
2. ประธาน + กริยา + less + คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ + than คน สัตว์ สิ่งของที่ต้องการเปรียบเทียบ

 

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

คำคุณศัพท์มีหลายแบบ ที่อาจจะนำมาเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น less clean than สะอาดน้อยกว่า
bitter ขมขื่น รุนแรง ขม เจ็บช้ำ /ตัวอย่างเช่น less bitter than ขมขื่น รุนแรง ขม เจ็บช้ำน้อยกว่า
brave กล้าหาญ /ตัวอย่างเช่น less brave than กล้าหาญน้อยกว่า
bumpy เป็นหลุมเป็นบ่อ ตะปุ่มตะป่ำ กระเทือน /ตัวอย่างเช่น less bumpy than เป็นหลุมเป็นบ่อ ตะปุ่มตะป่ำ กระเทือนน้อยกว่า
busy ยุ่ง วุ่น มีธุระ /ตัวอย่างเช่น less busy than ยุ่งน้อยกว่า วุ่นน้อยกว่า
clean สะอาด /ตัวอย่างเช่น less clean than สะอาดน้อยกว่า บริสุทธิ์น้อยกว่า
clear ใส ชัดเจน /ตัวอย่างเช่น less clear than ใส ชัดเจนน้อยกว่า
clever ฉลาด /ตัวอย่างเช่น less clever than ฉลาดน้อยกว่า ชำนาญ หลักแหลม แสนรู้ หัวไว น้อยกว่า
cold เย็น เย็นชา เฉยเมย หนาว /ตัวอย่างเช่น less cold than เย็น เย็นชา เฉยเมย หนาวน้อยกว่า
dry แห้ง แห้งแล้ง เรียบๆ /ตัวอย่างเช่น less dry than แห้ง แห้งแล้ง เรียบๆน้อยกว่า
fair ดี สวย ขาว ผ่อง /ตัวอย่างเช่น less fair than ดี สวย ขาว ผ่องน้อยกว่า
friendly เป็นมิตร /ตัวอย่างเช่น less friendly than เป็นมิตรน้อยกว่า
genteel มีมารยาท, เรียบร้อย /ตัวอย่างเช่น less genteel than มีมารยาท, เรียบร้อยน้อยกว่า
gray มอม สลัว มัว หงอก ชรา มอๆ แก่ /ตัวอย่างเช่น less gray than มอม สลัว มัว หงอก ชรา มอๆ แก่ น้อยกว่า
great ยิ่งใหญ่ ดูดี ประเสริฐ เฉียบ ยอดเยี่ยม /ตัวอย่างเช่น less great than ยิ่งใหญ่ ดูดี ประเสริฐ เฉียบ ยอดเยี่ยมน้อยกว่า
happy สุข /ตัวอย่างเช่น less happy than สุขน้อยกว่า
hard แข็ง ยาก หนัก ลำบาก ทรหด เหี้ยม กร้าว /ตัวอย่างเช่น less hard than แข็ง ยาก หนัก ลำบาก ทรหด เหี้ยม กร้าว น้อยกว่า
hot ร้อน เผ็ด เร่าร้อน ใจร้อน /ตัวอย่างเช่น less hot than ร้อน เผ็ด เร่าร้อน ใจร้อนน้อยกว่า
lively มีชีวิตชีวา /ตัวอย่างเช่น less lively than มีชีวิตชีวาน้อยกว่า
lovely น่ารัก /ตัวอย่างเช่น less lovely than น่ารักน้อยกว่า
mellow หวาน /ตัวอย่างเช่น less mellow than หวานน้อยกว่า
merry ร่าเริง /ตัวอย่างเช่น less merry than ร่าเริงน้อยกว่า
polite สุภาพ /ตัวอย่างเช่น less polite than สุภาพน้อยกว่า
pretty สวย /ตัวอย่างเช่น less pretty than สวยน้อยกว่า
red แดง /ตัวอย่างเช่น less red than แดงน้อยกว่า
rich รวย /ตัวอย่างเช่น less rich than รวยน้อยกว่า
sad เสียใจ /ตัวอย่างเช่น less sad than เสียใจน้อยกว่า
sly ขี้โกง /ตัวอย่างเช่น less sly than ขี้โกงน้อยกว่า
soft นุ่ม /ตัวอย่างเช่น less soft than นุ่มน้อยกว่า
strong แข็งแรง /ตัวอย่างเช่น less strong than แข็งแรงน้อยกว่า
sweet หวาน /ตัวอย่างเช่น less sweet than หวานน้อยกว่า
young อ่อนเยาว์ อ่อนหัด หนุ่ม สาว วัยรุ่น/ตัวอย่างเช่น less young than หนุ่ม หรือ สาว หรือ อ่อน น้อยกว่า หรือ อายุน้อยกว่า
wealty รวย /ตัวอย่างเช่น less wealty than รวยน้อยกว่า
wise ฉลาด /ตัวอย่างเช่น less wise than ฉลาดน้อยกว่า

 

เรื่องควรรู้

การเปรียบเทียบบางอย่าง อาจจะไม่ใช้ หรือใช้คำอื่นแทน ต้องศึกษาเพิ่มเติม ให้ค้นหาใน Google โดยพิมพ์ "คำที่ต้องการค้นหา" คร่อมด้วย เครื่องหมายคำพูด " "

ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยค : Tom is less wise than his sister.
คำอ่าน : ทอม อิส เล่สสึ ไวสึ แดน ฮิส ซิสสะเต่อ
คำแปล : Tom/ทอม is less wise than /ฉลาดน้อยกว่า his sister/พี่สาวของเขา

 

ตัวอย่างประโยค : They are less rich than his father.
คำอ่าน : เด อาร เล่สสึ ริชฉุ แดน ฮิส ฟาเถ่อะ
คำแปล : They /พวกเขา are less rich than /รวยน้อยกว่า his father/พ่อของเขา

 

การเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษณ์

คำกริยาวิเศษณ์มีหลายแบบ ที่อาจจะนำมาเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น look less beautiful than ดูไม่สวยเท่ากับ สวยน้อยกว่า
1. ประธานเอกพจน์ คนเดียว สิ่งเดียว อันเดียว He, She หรือ It +กริยาเติม s + less + คำกริยาวิเศษณ์ + than + คน สัตว์ สิ่งของที่ต้องการ เปรียบเทียบ
2. ประธานพหูพจน์ มากกว่าหนึ่ง I, You, We, They +กริยา + less + คำกริยาวิเศษณ์ + than + คน สัตว์ สิ่งของที่ต้องการเปรียบเทียบ

/ตัวอย่างเช่น สุนัขตัวนี้เป็นมิตรน้อยกว่า less friendly than เป็นมิตรน้อยกว่า ตัวอย่างคำกริยาวิเศษณ์
bitter ขมขื่น รุนแรง /ตัวอย่างเช่น feel less bitter than รู้สึกขมขื่น รู้สึกขม หรือรุนแรง น้อยกว่า
clean สะอาด /ตัวอย่างเช่น look less clean than ดูสะอาดน้อยกว่า
clear ใส ชัดเจน /ตัวอย่างเช่น look less clear than ดูใส ดูชัดเจนน้อยกว่า
fast เร็ว /ตัวอย่างเช่น move less fast than เคลื่อนไหวได้เร็วน้อยกว่า
friendly เป็นมิตร /ตัวอย่างเช่น look less friendly than ดูเป็นมิตรน้อยกว่า
gray มอม /ตัวอย่างเช่น have less gray hair than มีผมหงอกน้อยกว่า
great ยิ่งใหญ่ /ตัวอย่างเช่น look less great than ดูดี ดูยิ่งใหญ่น้อยกว่า
hot ร้อน /ตัวอย่างเช่น shine less hot than ฉายแสงร้อนแรง เปล่งประกายร้อนแรงน้อยกว่า
loud ดัง /ตัวอย่างเช่น talk less loud than พูดเสียงดังน้อยกว่า
sweet หวาน /ตัวอย่างเช่น eat less sweet food than กินอาหารรสชาติหวานน้อยกว่า
thin บาง, ผอม /ตัวอย่างเช่น look less thin than ดูบอบบาง ดูผอมน้อยกว่า
young อ่อนเยาว์ /ตัวอย่างเช่น look less young than ดูมีอายุน้อยกว่า ดูอ่อนกว่า

 

เรื่องควรรู้

การเปรียบเทียบบางอย่าง อาจจะไม่ใช้ ไม่นิยมใช้ หรือใช้คำอื่นแทน ต้องศึกษาเพิ่มเติม ให้ค้นหาใน Google โดยพิมพ์ "คำที่ต้องการค้นหา" คร่อมด้วยเครื่องหมายคำพูด " "

ตัวอย่างประโยค : She looks less friendly than her father.
คำอ่าน : ชี ลุ้กสึ เล่สสึ เฟรนหลิ แดน เฮอ ฟาเถ่อะ
คำแปล : She/เธอ looks/ ดู less friendly than /เป็นมิตรน้อยกว่า her father. / พ่อของเธอ

 

ตัวอย่างประโยค : He looks less great than his brother.
คำอ่าน : ฮี ลุ้กสึ เลสสึ เกร้ด แดน ฮิส บราเต่อะ
คำแปล : He/เขา looks less great than /ดูดีน้อยกว่า his brother. /พี่ชายของเขา

 

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

ตัวอย่างประโยค : He earns less than 5,000 baht per month.
คำอ่าน : ฮี เอินสึ เล่สสึ แดน ฟาย เตาซัน บาท เพอ มัน
คำแปล : /He earns/เขาหาเงินได้ หรือ เขามีรายได้ /less than 5,000 baht /น้อยกว่า หรือไม่ถึง 5,000 บาท /per month./ต่อเดือน
คำอธิบายเพิ่มเติม : หากจะใช้เชิงเปรียบเทียบ อาจจะเปลี่ยนจาก 5,000 บาท เป็นชื่อคน เช่น than I do. ได้น้อยกว่าฉัน

 

ตัวอย่างประโยค : There are pens less than ten left.
คำอ่าน : แด อาร เพนสึ เล่สสึ แดน เทน เล่ฟฟะถึ
คำแปล : There are pens/ มีปาากกา/ less than ten left. /เหลืออยู่น้อยกว่า10 ด้าม

 

ตัวอย่างประโยค : He has money less than 1,000 baht.
คำอ่าน : ฮี แฮ่สสึ มันหนี่ เล่สสึ แดน วัน เตาซัน บาท
คำแปล : He has money/ เขามีเงิน less than 1,000 baht. /ไม่ถึง 1,000 บาท

 

ตัวอย่างประโยค : I love you less than he does.
คำอ่าน : ไอ เลิฟฝึ ยู เล่สสึ แดน ฮี ดาสสึ
คำแปล : I love you /ผมรักคุณ less than he does. /น้อยกว่าเขา หรือ น้อยกว่าที่เขารักคุณ
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจากกริยา love รัก เป็นอย่างอื่น เช่น กิน นอน ดื่ม หาเงิน ทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆ มากกว่า