บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำเปรียบเทียบ ขั้นสูงกว่า มากกว่า ดีกว่า หรือ comparison of superiority /คอมแพริซัน ออฟ ซุปพีเรียริตี ซึ่งจะ มีโครงสร้างการเปรียบเทียบด้วย more + คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ + than หรือ การเติม er + คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ + than เช่น สวยมากกว่า more beautiful than เป็นต้น

 

การเปรียบเทียบขั้นสูงกว่า ในภาษาอังกฤษจะเป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ ของ คน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะที่มี ความหมายว่ามากกว่า สูงกว่า ดีกว่า เช่น เธอสวยมากกว่าพี่สาว เธอเป็นมิตรมากพี่สาว เป็นต้น

 

โครงสร้างประโยคการเปรียบเทียบ

โครงสร้างประโยคการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

การเปรียบเทียบจะมีโครงสร้างประโยคง่ายๆ ก็คือ
1. ประธาน + be + คำคุณศัพท์ เติม er + than คน สัตว์ สิ่งของที่ต้องการเปรียบเทียบ เช่น The red car is better than the black car. รถสีแดงดี กว่ารถสีดำ
2. ประธาน + be + more + คำคุณศัพท์ + than คน สัตว์ สิ่งของที่ต้องการเปรียบเทียบ เช่น The red car is more beautiful than the black car.รถสีแดงสวยกว่ารถสีดำ

โครงสร้างประโยคการเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษณ์

การเปรียบเทียบจะมีโครงสร้างประโยคง่ายๆ ก็คือ
1. ประธาน + กริยา + คำกริยาวิเศษณ์ เติม er + than คน สัตว์ สิ่งของที่ต้องการเปรียบเทียบ เช่น The red car runs faster than the black car. รถสีแดงวิ่งได้เร็วกว่ารถสีดำ
2. ประธาน + กริยา + more + คำกริยาวิเศษณ์ + than คน สัตว์ สิ่งของที่ต้องการเปรียบเทียบ เช่น Tom looks more wisely than John. ทอมดู ฉลาดกว่าจอห์น

 

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในขั้นสูงกว่า

คำคุณศัพท์ที่เติม er

คำคุณศัพท์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะมีการเติม er ในขั้นกว่า เช่น big ใหญ่ เป็น bigger than ใหญ่กว่า หรือ ใหญ่มากกว่า

big เป็น bigger than ใหญ่กว่า
bitter เป็น bitterer than ขมขื่นกว่า ขมมากกว่า
brave เป็น braver than กล้าหาญมากกว่า
bumpy เป็น bumpier than เป็นหลุมเป็นบ่อ ตะปุ่มตะป่ำมากกว่า
busy เป็น busier than ยุ่งมากกว่า
cheap เป็น cheaper than ถูกกว่า
clean เป็น cleaner than สะอาดกว่า
clear เป็น clearer than ใสกว่า
clever เป็น cleverer than ฉลาดกว่า
cold เป็น colder than เย็นกว่า
dry เป็น drier than แห้งกว่า
fair เป็น fairer than ดีกว่า
fat เป็น fatter than อ้วนกว่า
feeble เป็น feebler than อ่อนแอกว่า
fine เป็น finer than งาม, ดีกว่า
friendly เป็น friendlier than เป็นมิตรกว่า
genteel เป็น genteeler than มีมารยาท, เรียบร้อยกว่า
gray เป็น grayer than มอมกว่า
great เป็น greater than ยิ่งใหญ่กว่า
happy เป็น happier than สุขมากกว่า
hard เป็น harder than แข็งกว่า
hot เป็น hotter than ร้อนกว่า
icy เป็น icier than ขี้อายกว่า
large เป็น larger than ใหญ่กว่า
lively เป็น livelier than มีชีวิตชีวากว่า
long เป็น longer than ยาวกว่า
lovely เป็น lovelier than น่ารักกว่า
mellow เป็น mellower than หวานกว่า
merry เป็น marrier than ร่าเริงกว่า
narrow เป็น narrower than แคบกว่า
nice เป็น nicer than ดีกว่า
polite เป็น politer than สุภาพกว่า
pretty เป็น prettier than สวยกว่า
quick เป็น quicker than เร็วกว่า
red เป็น redder than แดงกว่า
remote เป็น remoter than ไกลกว่า
rich เป็น richer than รวยกว่า
ripe เป็น riper than สุก (ผลไม้)กว่า
sad เป็น sadder than เสียใจกว่า
sedate เป็น sedater than สงบกว่า
shallow เป็น shallower than ตื้นกว่า
short เป็น shorter than สั้นกว่า
simple เป็น simpler than ง่ายกว่า
sly เป็น slier than ขี้โกงกว่า
small เป็น smaller than เล็กกว่า
soft เป็น softer than นุ่มกว่า
sweet เป็น sweeter than หวานกว่า
thin เป็น thinner than บาง, ผอมมากกว่า
true เป็น truer than จริงมากกว่า
young เป็น younger than อ่อนเยาว์มากกว่า อายุมากกว่า
wealty เป็น wealthier than รวยกว่า
wet เป็น wetter than เปียกมากกว่า
wise เป็น wiser than ฉลาดกว่า

ตัวอย่างประโยค : Sara is thinner than Tom.
คำอ่าน : ซาร่า อิส ซินเน่อะ แดน ทอม
คำแปล : /Sara /ซ่าร่า is thinner than/ผอมกว่า Tomทอม
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นกว่า จะใช้ be, is, am, are, was, were+ thinner than ผอมกว่า

 

คำคุณศัพท์ที่เติม more

คำคุณศัพท์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะมีการเติม more ในขั้นกว่า ตัวอย่าง beautiful (สวย) เป็น more beautiful than (สวยกว่า หรือ สวยมากกว่า)
aggressive เป็น more aggressive than ก้าวร้าวมากกว่า
alert เป็น more alert than ระมัดระวังมากกว่า
alive เป็น more alive than กระปรี้กระเปร่า ร่าเริงมากกว่า
ancient เป็น more ancient than โบราณกว่า
anxious เป็น more anxious than กระวนกระวายมากกว่า
attractive เป็น more attractive than มีเสน่ห์มากกว่า
beautiful เป็น more beautiful than สวยมากกว่า
believable เป็น more believable than น่าเชื่อถือมากกว่า
broken เป็น more broke than แตก เสียหายมากกว่า
careful เป็น more careful than ระมัดระวัง เอาใจใส่มากกว่า
clever เป็น more clever than ฉลาดกว่า
cloudy เป็น more cloudy than เมฆมากกว่า
cruel เป็น more cruel than โหดร้ายมากกว่า
dangerous เป็น more dangerous than อันตรายมากกว่า
delighted เป็น more delighted than น่ายินดีกว่า
difficult เป็น more difficult than ยากกว่า
empty เป็น more empty than ว่างเปล่ากว่า
exciting เป็น more exciting than น่าตื่นเต้นมากกว่า
expensive เป็น more expensive than แพงกว่า
fertile เป็น more fertile than อุดมสมบูรณ์มากกว่า
fluent เป็น more fluent than คล่องกว่า
foggy เป็น more foggy than หมอกจัดมากกว่า
funny เป็น more funny than ตลกกว่า สนุกมากกว่า
gentle เป็น more gentle than สุภาพกว่า
hansome เป็น more hansome than หล่อกว่า
happy เป็น more happy than สุขมากกว่า
holy เป็น more holy than ศักดิ๋สิทธิ์มากกว่า
honest เป็น more honest than ซื่อสัตย์มากกว่า
important เป็น more important than สำคัญกว่า
interested เป็น more interested than น่าสนใจมากกว่า
mature เป็น more mature than รู้จักดีชั่วมากกว่า
noisy เป็น more noisy than มีเสียงดังกว่า
pleasant เป็น more pleasant than น่าพอใจกว่า
pleased เป็น more pleased than น่าพอใจกว่า
polite เป็น more polite than สุภาพมากกว่า
precise เป็น more precise than ชัดเจนมากกว่า
rainy เป็น more rainy than ฝนชุกมากกว่า
responible เป็น more responible than รับผิดชอบมากกว่า
risky เป็น more risky than เสี่ยงมากกว่า
selfish เป็น more selfish than เห็นแก่ตัวมากกว่า
serious เป็น more serious than เครียดมากกว่า
sincere เป็น more sincere than จริงใจมากกว่า
special เป็น more special than พิเศษกว่า
stupid เป็น more stupid than โง่กว่า
sunny เป็น more sunny than แดดแรงกว่า
surprised เป็นmore surprised than ประหลาดใจมากกว่า
tender เป็น more tender than นุ่มนวลกว่า
trying เป็น more trying than พยายามมากกว่า
ugly เป็น more ugly than น่าเกลียดกว่า
useful เป็น more useful than มีประโยชน์มากกว่า
useless เป็น more useless than ไร้ค่ามากกว่า
valuable เป็น more valuable than มีค่ามากกว่า
windy เป็น more windy than ลมแรงกว่า
wonderful เป็น more wonderful than น่าพิศวง, ยอดเยี่ยมกว่า

 

ตัวอย่างประโยค : Jenny is more beautiful than Sara.
คำอ่าน : เจนนี่ อิสสึ มอร บิวติฟูล แดน ซาร่า
คำแปล : เจนนี่ /Jenny สวยกว่า /is more beautiful than ซาร่า /Sara
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นกว่า จะใช้ be, is, am, are, was, were + more beautiful than สวยกว่า

 

ตัวอย่างประโยค : Tom is more wise than his sister.
คำอ่าน : ทอม อิส มอร ไวสึ แดน ฮิส ซิสสะเต่อ
คำแปล : Tom/ทอม is more wise than /ฉลาดมากกว่า his sister/พี่สาวของเขา

 

ตัวอย่างประโยค : They are more rich than his father.
คำอ่าน : เด อาร มอร ริชฉุ แดน ฮิส ฟาเถ่อะ
คำแปล : They /พวกเขา more rich than /รวยมากกว่า his father/พ่อของเขา

 

คำคุณศัพท์ชนิดเปลี่ยนรูป

คำคุณศัพท์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะเปลี่ยนรูปคำ ไปเป็นคำอื่น เช่น good (ดี) เปลี่ยนเป็น better (ดีกว่า)
bad เปลี่ยนเป็น worse ไม่สบาย แย่กว่า
much เปลี่ยนเป็น more than มากกว่า
many เปลี่ยนเป็น more than มากกว่า
in เปลี่ยนเป็น inner than ภายในกว่า
out เปลี่ยนเป็น outer than ภายนอกกว่า
little เปลี่ยนเป็น less than น้อยกว่า
good เปลี่ยนเป็น better than ดีกว่า
fore เปลี่ยนเป็น former than ข้างหน้ากว่า
far เปลี่ยนเป็น farther than ไกลกว่า
far เปลี่ยนเป็น further than ไกลกว่า
old เปลี่ยนเป็น older than แก่กว่า
old เปลี่ยนเป็น elder than แก่กว่า

 

ตัวอย่างประโยค : This car is better than that car.
คำอ่าน : ดิสสึ คาร อิสสึ เบดเดอะ แดน แด้ด คาร
คำแปล : This car /รถคันนี้ is better than /ดีกว่า that car./รถคันนั้น
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นกว่า จะใช้ better ดีกว่า

 

การเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษณ์ในขั้นสูงกว่า

คำกริยาวิเศษณ์ที่เติม er

คำกริยาวิเศษณ์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะมีการเติม er ในขั้นกว่า ตัวอย่าง long (ยาว) เป็น longer than (ยาวกว่า) สะพานนั้นดูยาวกว่า สะพานนี้ เป็นต้น
big เป็น bigger than ใหญ่กว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look bigger than ดูตัวใหญ่กว่า /have bigger than มีสิ่งของบางอย่างที่ใหญ่กว่า /see bigger than เห็นสิ่งของ หรืออะไรที่ ใหญ่กว่า

bitter เป็น bitterer than ขมขื่นกว่า ขมกว่า รุนแรงกว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา feel bitterer than รู้สึก ขมขื่นกว่า ขมกว่า รุนแรงกว่า

cheap เป็น cheaper than ถูกกว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา get cheaper than ได้ราคาถูกกว่า

clear เป็น clearer than ใสกว่า ชัดเจนกว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look clearer than ดูใสกว่า ดูชัดเจนกว่า /like clearer than ชอบสิ่งที่มีความใสกว่า หรือ ชัดเจนกว่า /take clearer plastic than หยิบพลาสติกที่ใสกว่า /want clearer+ คำนาม than ต้องการ... ใสกว่า

fast เป็น faster than เร็วกว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยาเคลื่อนไหว move faster than เคลื่อนไหวเร็วกว่า /run faster than วิ่งเร็วกว่า / make faster than ทำเร็วกว่า / walk faster than เดินเร็วกว่า /

friendly เป็น friendlier than เป็นมิตรมากกว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look friendlier than ดูเป็นมิตรกว่า /give friendly ให้ความเป็นมิตรมากกว่า /show friendly than แสดงความเป็น มิตรมากกว่า /want friendly relationship than ต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรมากกว่า /

gray เป็น grayer than มอมกว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา have grayer hair than มีผมหงอกมากกว่า /look grayer than ดูมัวกว่า สลัวกว่า ดูแก่กว่า /go grayer than เป็นสีเทา มากกว่า หรือเริ่มสลัว มัว มากกว่า

great เป็น greater than ยิ่งใหญ่กว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look greater than ดูดีกว่า ดูยิ่งใหญ่กว่า / play greater than เล่นได้ดีกว่า /

hot เป็น hotter than ร้อนกว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา shine hotter than ฉายแสงร้อนแรง เปล่งประกายร้อนแรง/become hotter than เริ่มร้อน

large เป็น larger than ใหญ่กว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look larger than ดูใหญ่กว่า /seem larger than ดูใหญ่กว่า ดูเหมือนใหญ่กว่า /

late เป็น later than สายกว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา arrive later than มาถึงช้ากว่า / start later than เริ่มต้นช้ากว่า /come later than มาช้ากว่า /get up later than ตื่นสายกว่า

long เป็น longer than ยาวกว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา stay longger than อยู่ยาวกว่า พักยาวกว่า /throw longger than โยนยาวกว่า เงาทอดยาวกว่า/

loud เป็น louder than ดังกว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา talk louder than พูดเสียงดังกว่า / laugh out louder than หัวเราะเสียงดังกว่า / knock louder than เคาะเสียงดังกว่า /speak louder than พูดเสียงดังกว่า / read louder than อ่านเสียงดังกว่า / become louder than เริ่มดังกว่า /sing louder than ร้องดังกว่า /shout louder than ตะโกนดังกว่า /scream louder than กรีดร้องดังกว่า

near เป็น nearer than ใกล้กว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา go nearer than ไปใกล้กว่า / come nearer than มาใกล้กว่า / stand nearer than ยืนใกล้กว่า/locate nearer than ตั้งอยู่ ใกล้กว่า

sweet เป็น sweeter than หวานกว่า
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา eat sweeter than กินอาหารรสชาติหวานกว่า / like sweeter than ชอบหวานกว่า

 

ตัวอย่างประโยค : Sara looks thinner than Tom.
คำอ่าน : ซาร่า ลุ้กสึ ซินเน่อะ แดน ทอม
คำแปล : /Sara /ซ่าร่า looks thinner than/ดูผอมกว่า Tom /ทอม
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นกว่า จะใช้กริยา look + thinner than ผอมกว่า

 

คำกริยาวิเศษณ์ที่เติม more

คำกริยาวิเศษณ์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะมีการเติม more ในขั้นกว่า ตัวอย่าง beautiful (สวย) เป็น more beautiful than (สวยกว่า หรือ สวยมากกว่า)
correctly เป็น more correctly than ถูกต้องกว่า
gently เป็น more gently than ค่อยกว่า อ่อนโยนกว่า สุภาพกว่า เบามือกว่า
loudly เป็น more loudly than เสียงดังกว่า
quickly เป็น more quickly than รวดเร็วกว่า

 

ตัวอย่างประโยค : She looks more friendly than her father.
คำอ่าน : ชี ลุ้กสึ มอร เฟรนหลิ แดน เฮอ ฟาเถ่อะ
คำแปล : She/เธอ looks/ ดู more friendly than /เป็นมิตรมากกว่า her father. / พ่อของเธอ
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นกว่า จะใช้กริยา look + more friendly than ดู เป็นมิตรมากกว่า

 

ตัวอย่างประโยค : He looks more gently than his brother.
คำอ่าน : ฮี ลุ้กสึ มอร เจนทะหลิ แดน ฮิส บราเต่อะ
คำแปล : He/เขา looks more gently than /ดูอ่อนโยนมากกว่า his brother. /พี่ชายของเขา

 

ตัวอย่างประโยค : They work more skillfully than we do.
คำอ่าน : เด เวิกขึ มอร สะกิลฟูลหลิ แดน วี ดู
คำแปล : They/พวกเขา work more skillfully/ทำงานเก่ง than we do./กว่าพวกเรา /work เป็นกริยาแปลว่า ทำงาน

 

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

ตัวอย่างประโยค : He earns more than 5,000 baht per month.
คำอ่าน : ฮี เอินสึ มอร แดน ฟาย เตาซัน บาท เพอ มัน
คำแปล : /He earns/เขาหาเงินได้ หรือ เขามีรายได้ /more than 5,000 baht /มากกว่า 5,000 บาท /per month./ต่อเดือน
คำอธิบายเพิ่มเติม : หากจะใช้เชิงเปรียบเทียบกับคนอื่น อาจจะเปลี่ยนจาก 5,000 บาท เป็นชื่อคน เช่น than I do. ได้ มากกว่าฉัน

 

ตัวอย่างประโยค : There are pens more than ten.
คำอ่าน : แด อาร เพนสึ มอร แดน เทน
คำแปล : There are pens/ มีปากกา/ more than ten. /อยู่มากกว่า10 ด้าม

 

ตัวอย่างประโยค : He has money more than 1,000 baht.
คำอ่าน : ฮี แฮ่สสึ มันหนี่ มอร แดน วัน เตาซัน บาท
คำแปล : He has money/ เขามีเงิน more than 1,000 baht. /มากกว่า 1,000 บาท

 

ตัวอย่างประโยค : I love you more than he does.
คำอ่าน : ไอ เลิฟฝึ ยู มอร แดน ฮี ดาสสึ
คำแปล : I love you /ผมรักคุณ more than he does. /มากกว่าเขา หรือ มากกว่าที่เขารักคุณ
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจากกริยา love รัก เป็นอย่างอื่น เช่น กิน นอน ดื่ม หาเงิน ทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆ มากกว่า