บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำเปรียบเทียบ ขั้นสูงสุด มากมากที่สุด ดีมากที่สุด หรือ comparison of superiority /คอมแพริซัน ออฟ ซุเพรม มาซี ซึ่งจะมีโครงสร้างการเปรียบเทียบด้วย the + most +คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ + as หรือ the + คำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ เติม est เช่น สวยมากมากที่สุด the most beautiful เป็นต้น

 

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ในภาษาอังกฤษจะเป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ ของ คน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะที่มี ความหมายว่ามากที่สุด สูงสุด ดีมากที่สุด มากที่สุด เช่น เธอสวยมากที่สุด เธอเป็นมิตรมากที่สุด เป็นต้น

 

โครงสร้างประโยคการเปรียบเทียบ

โครงสร้างประโยคการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดจะมีโครงสร้างประโยคง่ายๆ ก็คือ
1. ประธาน + be + the + คำคุณศัพท์ เติม est เช่น The red car is the fastest car. รถสีแดงเป็นรถที่เร็วมากที่สุด
2. ประธาน + be + the most + คำคุณศัพท์ เช่น The red car is the most expensive car. รถสีแดงเป็นรถที่แพงมากที่สุด

 

โครงสร้างประโยคการเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษณ์

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดจะมีโครงสร้างประโยคง่ายๆ ก็คือ
1. ประธาน + กริยา + the +คำกริยาวิเศษณ์เติม est หรืออาจจะไม่ใช้ the ก็ได้ เช่น The red car runs fastest. หรือ The red car runs the fastest. รถสีแดงวิ่งได้เร็วมากที่สุด
1. ประธาน + กริยา + the most + คำกริยาวิเศษณ์เติม เช่น They work the most skillfully. พวกเขาทำงานเก่งมากที่สุด

 

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในขั้นสูงสุด

คำคุณศัพท์ที่เติม est

คำคุณศัพท์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะมีการเติม est ในขั้นสูงสุด เช่น big ใหญ่ เป็น the biggest ใหญ่มากที่สุด จะใช้กับ Verb to Be อย่าง is, am, are, was และ were

big เป็น the biggest ใหญ่มากที่สุด
bitter เป็น the bitterest ขมขื่นมากที่สุด ขมมากที่สุด
brave เป็น the bravest กล้าหาญมากที่สุด
bumpy เป็น the bumpiest เป็นหลุมเป็นบ่อ ตะปุ่มตะป่ำมากที่สุด
busy เป็น the busiest ยุ่งมากที่สุด
cheap เป็น the cheapest ถูกมากที่สุด
clean เป็น the cleanest สะอาดมากที่สุด
clear เป็น the clearest ใสมากที่สุด
clever เป็น the cleverest ฉลาดมากที่สุด
cold เป็น the coldest เย็นมากที่สุด
dry เป็น the driest แห้งมากที่สุด
fair เป็น the fairest ดีมากที่สุด
fat เป็น the fattest อ้วนมากที่สุด
feeble เป็น the feeblest อ่อนแอมากที่สุด
fine เป็น the finest งาม, ดีมากที่สุด
friendly เป็น the friendliest เป็นมิตรมากที่สุด
genteel เป็น the genteelest มีมารยาท, เรียบร้อยมากที่สุด
gray เป็น the grayest มอมมากที่สุด
great เป็น the greatest ยิ่งใหญ่มากที่สุด
happy เป็น the happiest สุขมากมากที่สุด
hard เป็น the hardest แข็งมากที่สุด
hot เป็น the hottest ร้อนมากที่สุด
icy เป็น the iciest ขี้อายมากที่สุด
large เป็น the largest ใหญ่มากที่สุด
lively เป็น the liveliest มีชีวิตชีวามากที่สุด
long เป็น the longest ยาวมากที่สุด
lovely เป็น the loveliest น่ารักมากที่สุด
mellow เป็น the mellowest หวานมากที่สุด
merry เป็น the marriest ร่าเริงมากที่สุด
narrow เป็น the narrowest แคบมากที่สุด
nice เป็น the nicest ดีมากที่สุด
polite เป็น the politest สุภาพมากที่สุด
pretty เป็น the prettiest สวยมากที่สุด
quick เป็น the quickest เร็วมากที่สุด
red เป็น the reddest แดงมากที่สุด
remote เป็น the remotest ไกลมากที่สุด
rich เป็น the richest รวยมากที่สุด
ripe เป็น the ripest สุก (ผลไม้)มากที่สุด
sad เป็น the saddest เสียใจมากที่สุด
sedate เป็น the sedatest สงบมากที่สุด
shallow เป็น the shallowest ตื้นมากที่สุด
short เป็น the shortest สั้นมากที่สุด
simple เป็น the simplest ง่ายมากที่สุด
sly เป็น the sliest ขี้โกงมากที่สุด
small เป็น the smallest เล็กมากที่สุด
soft เป็น the softest นุ่มมากที่สุด
sweet เป็น the sweetest หวานมากที่สุด
thin เป็น the thinnest บาง, ผอมมากที่สุด
true เป็น the truest จริงมากที่สุด
young เป็น the youngest อ่อนเยาว์มากที่สุด อายุมากที่สุด
wealty เป็น the wealthiest รวยมากที่สุด
wet เป็น the wettest เปียกมากที่สุด
wise เป็น the wisest ฉลาดมากที่สุด

ตัวอย่างประโยค : The red car is the fastest car.
คำอ่าน : เดอะ เร้ด คาร อิสสึ เดอะ ฟาสสะเตส คาร
คำแปล : The red car/รถสีแดง is the fastest car /เป็นรถที่เร็วมากที่สุด

 

ตัวอย่างประโยค : Sara is the thinnest in our class.
คำอ่าน : ซาร่า อิส เดอะ ซินเนส อิน อาวเอ่อะ แคล่สสึ
คำแปล : /Sara /ซ่าร่า is the thinner/ผอมมากที่สุด ในห้องของเรา /in our class

 

คำคุณศัพท์ที่เติม the most

คำคุณศัพท์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะมีการเติม the most ในขั้นสูงสุด ตัวอย่าง beautiful (สวย) เป็น the most beautiful ( สวยมากที่ สุด) ใช้กับ Verb to Be อย่าง is, am, are, was และ were
aggressive เป็น the most aggressive ก้าวร้าวมากที่สุด
alert เป็น the most alert ระมัดระวังมากที่สุด
alive เป็น the most alive กระปรี้กระเปร่า ร่าเริงมากที่สุด
ancient เป็น the most ancient โบราณมากที่สุด
anxious เป็น the most anxious กระวนกระวายมากที่สุด
attractive เป็น the most attractive มีเสน่ห์มากที่สุด
beautiful เป็น the most beautiful สวยมากที่สุด
believable เป็น the most believable น่าเชื่อถือมากที่สุด
broken เป็น the most broke แตก เสียหายมากที่สุด
careful เป็น the most careful ระมัดระวังมากมากที่สุด เอาใจใส่มากที่สุด
clever เป็น the most clever ฉลาดมากที่สุด
cloudy เป็น the most cloudy เมฆมากที่สุด
cruel เป็น the most cruel โหดร้ายมากที่สุด
dangerous เป็น the most dangerous อันตรายมากที่สุด
delighted เป็น the most delighted น่ายินดีมากที่สุด
difficult เป็น the most difficult ยากมากที่สุด
empty เป็น the most empty ว่างเปล่ามากที่สุด
exciting เป็น the most exciting น่าตื่นเต้นมากที่สุด
expensive เป็น the most expensive แพงมากที่สุด
fertile เป็น the most fertile อุดมสมบูรณ์มากที่สุด
fluent เป็น the most fluent คล่องมากที่สุด
foggy เป็น the most foggy หมอกจัดมากที่สุด
funny เป็น the most funny ตลกมากที่สุด สนุกมากที่สุด
gentle เป็น the most gentle สุภาพมากที่สุด
hansome เป็น the most hansome หล่อมากที่สุด
happy เป็น the most happy สุขมากที่สุด
holy เป็น the most holy ศักดิ๋สิทธิ์มากที่สุด
honest เป็น the most honest ซื่อสัตย์มากที่สุด
important เป็น the most important สำคัญมากที่สุด
interested เป็น the most interested น่าสนใจมากที่สุด
mature เป็น the most mature รู้จักดีชั่วมากที่สุด
noisy เป็น the most noisy มีเสียงดังมากที่สุด
pleasant เป็น the most pleasant น่าพอใจมากที่สุด
pleased เป็น the most pleased น่าพอใจมากที่สุด
polite เป็น the most polite สุภาพมากที่สุด
precise เป็น the most precise ชัดเจนมากที่สุด
rainy เป็น the most rainy ฝนชุกมากที่สุด
responible เป็น the most responible รับผิดชอบมากที่สุด
risky เป็น the most risky เสี่ยงมากที่สุด
selfish เป็น the most selfish เห็นแก่ตัวมากที่สุด
serious เป็น the most serious เครียดมากที่สุด
sincere เป็น the most sincere จริงใจมากที่สุด
special เป็น the most special พิเศษมากที่สุด
stupid เป็น the most stupid โง่มากที่สุด
sunny เป็น the most sunny แดดแรงมากที่สุด
surprised เป็นthe most surprised ประหลาดใจมากที่สุด
tender เป็น the most tender นุ่มนวลมากที่สุด
trying เป็น the most trying พยายามมากที่สุด
ugly เป็น the most ugly น่าเกลียดมากที่สุด
useful เป็น the most useful มีประโยชน์มากที่สุด
useless เป็น the most useless ไร้ค่ามากที่สุด
valuable เป็น the most valuable มีค่ามากที่สุด
windy เป็น the most windy ลมแรงมากที่สุด
wonderful เป็น the most wonderful น่าพิศวงมากที่สุด, ยอดเยี่ยมมากที่สุด

 

ตัวอย่างประโยค : Jenny is the most beautiful in the class.
คำอ่าน : เจนนี่ อิสสึ เดอะ โมสสะถึ บิวติฟูล อิน เดอะ แคล่สสึ
คำแปล : เจนนี่ /Jenny สวยมากที่สุด /is the most beautiful ในชั้นเรียน /in the class.

 

ตัวอย่างประโยค : The red car is the most expensive car.
คำอ่าน : เดอะ เร้ด คาร อิส เดอะ โม่สสะถึ เอ็กสะเปนสีฟ คาร
คำแปล : The red car /รถสีแดง is the most expensive car./เป็นรถที่แพงมากที่สุด

 

คำคุณศัพท์ชนิดเปลี่ยนรูป

คำคุณศัพท์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะเปลี่ยนรูปคำ ไปเป็นคำอื่น เช่น good (ดี) เปลี่ยนเป็น the best (ดีมากที่สุด)
bad เปลี่ยนเป็น worst ไม่สบายมากที่สุด แย่มากที่สุด
bad เปลี่ยนเป็น the worst ไม่สบายมากที่สุด แย่มากที่สุด
much เปลี่ยนเป็น the most มากที่สุด
many เปลี่ยนเป็น the most มากที่สุด
in เปลี่ยนเป็น the inmost ภายในมากที่สุด
out เปลี่ยนเป็น the outmost ภายนอกมากที่สุด
little เปลี่ยนเป็น the least น้อยที่สุด
good เปลี่ยนเป็น the best ดีมากที่สุด
fore เปลี่ยนเป็น the foremost ข้างหน้ามากที่สุด
far เปลี่ยนเป็น the farthest ไกลมากที่สุด
far เปลี่ยนเป็น the furthest ไกลมากที่สุด
old เปลี่ยนเป็น the oldest แก่มากที่สุด
old เปลี่ยนเป็น the eldest แก่มากที่สุด

 

ตัวอย่างประโยค : This car is the best car here.
คำอ่าน : ดิสสึ คาร อิสสึ เดอะ เบ้สสะถึ คาร เฮีย
คำแปล : This car /รถคันนี้ is the best car /ดีมากที่สุด here /ของที่นี่

 

การเปรียบเทียบคำกริยาวิเศษณ์ในขั้นสูงสุด

คำกริยาวิเศษณ์ที่เติม est

คำกริยาวิเศษณ์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะมีการเติม est ในขั้นมากที่สุด ตัวอย่าง long (ยาว) เป็น the longest (ยาวมากที่สุด) สะพาน นั้นดูยาวมากที่สุดสะพานนี้ เป็นต้น
big เป็น biggest ใหญ่มากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look biggest ดูตัวใหญ่มากที่สุด /have biggest มีสิ่งของบางอย่างที่ใหญ่มากที่สุด /see biggest เห็นสิ่งของ หรืออะไรที่ ใหญ่มากที่สุด

bittest เป็น bitterest ขมขื่นมากที่สุด ขมมากที่สุด รุนแรงมากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา feel bitterest รู้สึก ขมขื่นมากที่สุด ขมมากที่สุด รุนแรงมากที่สุด

cheap เป็น cheapest ถูกมากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา get cheapest ได้ราคาถูกมากที่สุด

clear เป็น clearest ใสมากที่สุด ชัดเจนมากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look clearest ดูใสมากที่สุด ดูชัดเจนมากที่สุด /like clearest ชอบสิ่งที่มีความใสมากที่สุด หรือ ชัดเจนมากที่สุด /take clearest plastic than หยิบพลาสติกที่ใสมากที่สุด /want clearest+ คำนาม ต้องการ... ใสมากที่สุด

fast เป็น fastest เร็วมากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยาเคลื่อนไหว move fastest เคลื่อนไหวเร็วมากที่สุด /run fastest วิ่งเร็วมากที่สุด / make fastest ทำเร็วมากที่สุด / walk fastest than เดินเร็วมากที่สุด /
friendly เป็น friendliest เป็นมิตรมากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look friendliest ดูเป็นมิตรมากที่สุด /give friendly ให้ความเป็นมิตรมากที่สุด /show friendly แสดงความเป็นมิตรมากที่ สุด /want friendly relationship ต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรมากที่สุด /

gray เป็น grayest มอมมากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา have grayest hair มีผมหงอกมากที่สุด /look grayest ดูมัวมากที่สุด สลัวมากที่สุด ดูแก่มากที่สุด /go grayest เป็นสี เทามากที่สุด หรือเริ่มสลัว มัว มากที่สุด

great เป็น greatest ยิ่งใหญ่มากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look greatest ดูดีมากที่สุด ดูยิ่งใหญ่มากที่สุด / play greatest เล่นได้ดีที่สุด /

hot เป็น hottest ร้อนมากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา shine hottest ฉายแสงร้อนแรงมากที่สุด เปล่งประกายร้อนแรงมากที่สุด/become hottest เริ่มร้อนมากที่สุด

large เป็น largest ใหญ่มากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา look largest ดูใหญ่มากที่สุด /seem largest ดูใหญ่มากที่สุด ดูเหมือนใหญ่มากที่สุด /

late เป็น latest สายมากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา arrive latest มาถึงช้ามากที่สุด / start latest เริ่มต้นช้ามากที่สุด /come latest มาช้ามากที่สุด /get up latest ตื่นสาย มากที่สุด

long เป็น longest ยาวมากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา stay longest อยู่ยาวมากที่สุด พักยาวมากที่สุด /throw longest โยนยาวมากที่สุด เงาทอดยาวมากที่สุด/

loud เป็น loudest ดังมากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา talk loudest พูดเสียงดังมากที่สุด / laugh out loudest หัวเราะเสียงดังมากที่สุด / knock loudest เคาะเสียงดังมากที่สุด /speak loudest พูดเสียงดังมากที่สุด / read loudest อ่านเสียงดังมากที่สุด / become loudest เริ่มดังมากที่สุด /sing loudest ร้องดังมากที่สุด /shout loudest ตะโกนดังมากที่สุด /scream loudest กรีดร้องดังมากที่สุด

near เป็น nearest ใกล้มากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา go nearest ไปใกล้มากที่สุด / come nearest มาใกล้มากที่สุด / stand nearest ยืนใกล้มากที่สุด/locate nearest ตั้งอยู่ ใกล้มากที่สุด

sweet เป็น sweetest หวานมากที่สุด
/ตัวอย่างใช้กับคำกริยา eat sweetest กินอาหารรสชาติหวานมากที่สุด / like sweetest ชอบหวานมากที่สุด

 

ตัวอย่างประโยค : Sara looks thinnest.
คำอ่าน : ซาร่า ลุ้กสึ ซินเนส
คำแปล : /Sara /ซ่าร่า looks thinnest/ดูผอมมากที่สุด
คำอธิบายเพิ่มเติม : การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด จะใช้กริยา look + thinnest ผอมมากที่สุด

 

คำกริยาวิเศษณ์ที่เติม the most

คำกริยาวิเศษณ์เหล่านี้ ในการเปรียบเทียบ จะมีการเติม the most ในขั้นมากที่สุด ตัวอย่าง beautiful (สวย) เป็น the most beautiful (สวย มากที่สุด
correctly เป็น the most correctly ถูกต้องมากที่สุด
gently เป็น the most gently ค่อยมากที่สุด อ่อนโยนมากที่สุด สุภาพมากที่สุด เบามือมากที่สุด
loudly เป็น the most loudly เสียงดังมากที่สุด
quickly เป็น the most quickly รวดเร็วมากที่สุด

 

ตัวอย่างประโยค : She looks the most friendly.
คำอ่าน : ชี ลุ้กสึ เดอะ โมสสะถึ เฟรนหลิ
คำแปล : She/เธอ looks/ ดู the most friendly /เป็นมิตรมากที่สุด

 

ตัวอย่างประโยค : He looks the most gently.
คำอ่าน : ฮี ลุ้กสึ เดอะ โมสสะถึ เจนทะหลิ
คำแปล : He/เขา looks the most gently /ดูอ่อนโยนมากที่สุด

 

ตัวอย่างประโยค : They work the most skillfully.
คำอ่าน : เด เวิกขึ เดอะ โมสสะถึ สะกิลฟูลหลิ
คำแปล : They/พวกเขา work the most skillfully/ทำงานเก่งที่สุด

 

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

ตัวอย่างประโยค : He earns the most.
คำอ่าน : ฮี เอินสึ เดอะ โมสสะถึ
คำแปล : /He earns/เขาหาเงิน the most /ได้มากที่สุด
ฉัน

 

ตัวอย่างประโยค : He has money the most.
คำอ่าน : ฮี แฮ่สสึ มันหนี่ เดอะ โมสสะถึ
คำแปล : He has money/ เขามีเงิน the most. /มากที่สุด

 

ตัวอย่างประโยค : I hate you the most.
คำอ่าน : ไอ เฮ้ท ยู เดอะ โมสสะถึ
คำแปล : I hate you /ผมเกลียดคุณ the most. /มากที่สุด
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจากกริยา hate เกลียด เป็นอย่างอื่น เช่น กิน นอน ดื่ม หาเงิน ทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด