บทความแนะนำให้รู้จักการตั้งคำถามในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหลายแบบ เช่น ใช้ What, When, Where, Who, How เป็นต้น รวมทั้งประเภทของคำ ถาม ที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจ เพื่อจะได้ใช้งานให้ถูกต้องในการใช้ถามเพื่อนชาวต่างชาติ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

 

ในการสนทนากัน พูดคุยกัน ไม่ว่า จะเป็นภาษาใด ก็จะมีเรื่องของการถาม และ การตอบ ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจ ไม่เช่นนั้น ก็จะไม่รู้ ว่าจะถามอย่างไร และ คำถามที่ชาวต่างชาติถามเรานั้น หมายความว่าอย่างไร

 

ตัวอย่างคำถามชนิดต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

การตั้งคำถามโดยใช้กริยาช่วย

Helping Verb หรือกริยาช่วย โดยจะเป็นการถามในลักษณะว่า ใช่หรือไม่ ไช่ไหม ไหม หรือไม่ จะเป็นการตั้งคำถามด้วยคำกริยา ช่วยดังนี้
1. Do, Does และ Did ใช้ถามในความหมาย ...ไหม หรือ ... ใช่หรือไม่ เช่น คุณชอบแมวใช่หรือไม่? คุณชอบแมวหรือไม่? คุณ ชอบแมวไหม?
2. Be, Is, Am, Are, Was และ Were ใช้ถามในความหมาย ... ใช่ไหม หรือ ... หรือเปล่า เช่น นี่แมวของคุณใช่ไหม? นั่นรถของ คุณใช่ไหม?
3. Have, Has และ Had ใช้ถามในความหมาย ...ไหม หรือ ... ดีไหม หรือ ... หรือเปล่า หรือ เคย... ไหม เช่น เธอเคยไปจังหวัด เลยไหม? / ฉันต้องไปตอนนี้เลยไหม?
4. Can และ Could ใช้ถามในความหมาย สามาถ ...ได้ไหม หรือ ..เป็นไหม หรือ ทำ... ได้หรือไม่ เช่น เธอขับรถได้ไหม? / คุณ ว่ายน้ำเป็นไหม? / คุณสามารถพูดภาษาไทยได้หรือ ส่วน could ใช้ในความหมายที่สุภาพ เช่น ช่วยกรุณา... ได้ไหม?
5. Will และ Would ใช้ถามในความหมาย จะ ...ไหม หรือ จะ ... ได้ไหม เช่น คุณจะช่วยเราได้ไหม? ส่วน would ใช้ในความ หมายที่สุภาพ จะกรุณา ..ได้ไหม หรือ จะรังเกียจไหม ...?
6. May และ Might ใช้ถามในความหมายการขออนุญาต ขอ ... ได้ไหม เช่น ฉันขอไปห้องน้ำได้ไหม? ฉันขอไปตอนนี้ได้ไหม? ส่วน might ใช้กับประโยคคำถามสุภาพ เช่น ฉันขออนุญาตไปตอนนี้เลยได้ไหม?
7. Shall และ Should ใช้ถามในความหมายขออนุญาต ขอ ...ได้ไหม เช่น ผมขอไปห้องน้ำหน่อยได้ไหม? ผมขอเข้าไปข้างใน ได้ไหม? ส่วน should ใช้ในความหมายว่า ควร ... ไหม เช่น ฉันควรจะอภัยให้เธอไหม?
8. Ought to ใช้ถามในความหมาย ควรจะ ...ไหม เช่น ฉันควรจะไปกับเขาหรือไม่? ฉันควรจะเข้าประชุมด้วยหรือไม่?
9. need ใช้ถามในความหมาย ต้อง ...ไหม จำเป็นต้อง...ไหม เช่น ฉันต้องไปต่อไหม? ฉันต้องเตือนคุณไหม? คุณจำเป็นต้อง ทำงานทุกวันไหม? ฉันจำเป็นต้องดูแลคุณหรือ?
10. dare ใช้ถามในความหมาย กล้า ...ไหม เช่น คุณกล้าสู้กับเขาไหม? เธอกล้านอนในบ้านร้างคนเดียวไหม?
11. must ใช้ถามในความหมาย ต้อง...ไหม เช่น ฉันต้องไปตอนนี้เลยไหม?

 

การตั้งคำถามโดยใช้สรรพนามแสดงคำถาม

Interrogative Pronoun หรือ สรรพนามแสดงคำถาม ดังนี้
1. What ใช้ในประโยคคำถามในความหมายว่า ..อะไร เช่น นี่คืออะไร? อะไรอยู่ในนั้น?
2. When ใช้ในประโยคคำถามในความหมายว่า เมื่อไร วันไหน เวลาใด เช่น เขาจะมาวันไหน? เมื่อไรงานจะเริ่ม?
3. Where ใช้ในประโยคคำถามในความหมายว่า ที่ไหน เช่น เขาไปที่ไหน?
4. Which ใช้ในประโยคคำถามในความหมายว่า อันไหน สิ่งไหน คนไหน เช่น นักท่องเที่ยวคนไหนทำแก้วแตก? รถคันไหน เป็นของคุณ?
5. Who ใช้ในประโยคคำถามในความหมายว่า ใคร ผู้ใด เช่น ใครทำแก้วแตก? เธอชอบใคร?
6. Whose ใช้ในประโยคคำถามในความหมายว่า ของนั้นๆ เป็นของใคร เช่น รถคันนี้เป็นของใคร?
7. Why ใช้ในประโยคคำถามในความหมายว่า ทำไม เช่น ทำไมคุณเกลียดผม? ทำไมคุณลาออกจากงาน?
8. Whom ใช้ในประโยคคำถามในความหมายว่า เป็นกรรม ผู้ถูกกระทำ หรือถามถึงบุคคลที่สาม เช่น คุณพูดกับใคร? คุณเห็น ใคร? คุณคุยกับใคร?
9. How ใช้ในประโยคคำถามในความหมายว่า อย่างไร ความหมายค่อนข้างกว้าง เช่น คุณมาที่นี่ได้อย่างไร? คุณมีเงินเท่าไร? สะพานนี้ยาวเท่าไร? เป็นต้น

 

การตั้งคำถามโดยใช้ท้ายประโยค

Question Tag คำถามท้ายประโยค เป็นการตั้งคำถามโดยวางคำถามไว้ท้ายประโยค นิยมใช้ในภาษาพูด โดยมีความหมายว่า ใช่หรือไม่ จะดีไหม ดีไหม โดยจะใช้ตรงกันข้ามกับประโยคข้างหน้า หากประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่า ประโยคคำถามต้องเป็นปฏิเสธ เช่น (ประโยคบอกเล่า)นี่คือรถ ของเขา, isn't it? / (ประโยคปฏิเสธ)มันไม่อยู่ข้างในบ้าน, ,is it?
ประโยคปฏิเสธ, is it? /ประโยคบอกเล่า, isn't it?
ประโยคปฏิเสธ, is he? / ประโยคบอกเล่า, isn't he?
ประโยคปฏิเสธ, are they? / ประโยคบอกเล่า, aren't they? อ๊านถึ เด?
ประโยคปฏิเสธ, was she? / ประโยคบอกเล่า, wasn't she?
ประโยคปฏิเสธ, were they? / ประโยคบอกเล่า, weren't they?
ประโยคปฏิเสธ, do they? / ประโยคบอกเล่า, don't they?
ประโยคปฏิเสธ, does he? / ประโยคบอกเล่า, doesn't he?
ประโยคปฏิเสธ, did they? / ประโยคบอกเล่า, didn't they?
ประโยคปฏิเสธ, have they? / ประโยคบอกเล่า, haven't they?
ประโยคปฏิเสธ, has she? / ประโยคบอกเล่า, hasn't she?
ประโยคปฏิเสธ, had he? / ประโยคบอกเล่า, hadn't he?
ประโยคปฏิเสธ, can we? / ประโยคบอกเล่า, can't we?
ประโยคปฏิเสธ, could we? / ประโยคบอกเล่า, couldn't we?
ประโยคปฏิเสธ, will you? / ประโยคบอกเล่า, won't you?
ประโยคปฏิเสธ, would you? / ประโยคบอกเล่า, wouldn't you?
ประโยคปฏิเสธ, may I? / ประโยคบอกเล่า, mayn't I?
ประโยคปฏิเสธ, might I? / ประโยคบอกเล่า, mightn't I?
ประโยคปฏิเสธ, must I? / ประโยคบอกเล่า, mustn't I?
ประโยคปฏิเสธ, shall we? / ประโยคบอกเล่า, shan't we?
ประโยคปฏิเสธ, should we? / ประโยคบอกเล่า, shouldn't we?
ประโยคปฏิเสธ, ought to? / ประโยคบอกเล่า, oughtn't I?

 

สำหรับรายละเอียดการใช้คำถามแต่ละแบบนั้น ผู้เขียนจะแยกทำเป็นบทความแยกต่างๆ หาก เพราะเนื้อหาค่อนข้างมาก แต่ละคำถาม ก็ยังมี รายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก

 

การตั้งคำถามในภาษาพูด

นอกจากการตั้งคำถามแบบต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ทุกภาษาก็ยังสามารถสร้างคำถามได้ง่ายๆ ด้วยการเน้นเสียงสูง เช่น You like it? เน้นคำ หลัง it? เสียงสูง ยู ไล้ขึ อิ๊ด คุณชอบมันไหม? ลากยาวเล็กน้อย ก็เหมือนภาษาไทยเรา ชอบไหม