ก่อนอื่นก็แสดง Layer Palette ให้ปรากฏบนจอก่อนโดยคลิกเมนู Windows>>Layers

1. เลเยอร์หรือชั้นสำหรับวางภาพ
2. เลเยอร์ที่ถูกเลือกจะเป็นแถบสี แสดงว่าขณะนั้นเรากำลังทำงานอยู่กับเลเยอร์นั้นๆ
3. Lock Layer คลิกช่องนี้ให้ปรากฏรูปกุญแจ เพื่อล็อคเลเยอร์ไว้ ป้องกันการแก้ไขภาพในเลเยอร์นี้
4. ส่วนแสดงจำนวนเลเยอร์
5. ปุ่ม Make/Release Clipping Mask ไว้สำหรับสร้างภาพแบบ Clipping Mask
6. ปุ่ม Create New Sublayer สร้างเลเยอร์ย่อยภายในเลเยอร์นั้นๆ
7. ปุ่ม Create New Layer ไว้สร้างเลเยอร์ใหม่
8. ปุ่ม Delete Selection ไว้ลบเยอร์ที่ไม่ต้องการ
9. ปุ่มเรียกใช้เมนูคำสั่งเพิ่มเติมในการทำงานกับเลเยอร์
10. ปุ่มปิดหน้าจอ Layer Palette