การวาดแบบที่ 1 หัวใจแบบเหลี่ยมๆ
1. คลิกเลือกเครื่องมือ Pen Tool
2. คลิกเลือกขนาดของเส้นตามต้องการ
3. ส่วนสีระบายภายใน ให้ยกเลิกไม่ต้องมีสีระบาย
4. ในพื้นที่ทำงาน ให้คลิกจุดที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6
5. เมื่อคลิกจุดที่ 6 เสร็จแล้ว ก็คลิกซ้ำจุดที่ 1 ตำแหน่งเดียวกัน เพื่อให้เป็นรูปแบบปิด สามารถ ระบายสีดได้

การวาดแบบที่ 2 หัวใจแบบมนๆ ใน Illustrator CS
1. คลิกเลือกเครื่องมือ Pen Tool
2. กำหนดขนาดของเส้นให้เรียบร้อย สีระบายเลือกให้เป็นภาพโปร่ง ไม่ระบายสี
3. คลิกจุดที่ 1
4. คลิกจุดที่ 2 พร้อมกับกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากให้เป็นเส้นโค้ง ได้ที่แล้วก็ปล่อยเมาส์
5. คลิกจุดอื่นๆ ส่วนใดที่โค้ง ก็กดปุ่มซ้ายค้างไว้ แล้วลากให้โค้งตามต้องการก่อน แล้วปล่อยเมาส์
6. เสร็จแล้วคลิกซ้ำจุดที่ 1 ให้ตรงกันพอดี เพื่อให้เป็นภาพปิดระบายสีได้