สำหรับแต่งขอบภาพที่วาดให้ราบรื่น โค้งมน
1. คลิกเลือกเครื่องมือสำหรับเลือกหรือ Selection Tool
2. คลิกเลือกภาพที่ต้องการ เช่น ภาพที่วาดด้วย Pencil
3. คลิกเลือกเครื่องมือ smooth Tool
4. ชี้ที่เส้นขอบภาพหรือจุดบนเส้นขอบ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ออกเล็กน้อย เสร็จ แล้วก็ปล่อยเมาส์