Sponsored Ads

การดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ที่ถูกเก็บไว้ใน Line Keep ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลฟรีสำหรับผู้ใช้งานแอป Line โหลดมาเก็บในคอมพิวเตอร์ของเรา เป็นการสำรองข้อมูลเก็บไว้ เพราะการถอดแอป Line ออก ไป ข้อมูลจะถูกลบ

วิธีดาวน์โหลดไฟล์จาก Line Keep

1. ในหน้าจอ Line PC คลิก Keep ในแท็บแสดงรายชื่อเพื่อน
2. จะเข้าสู่หน้าจอ Line Keep คลิก ไอคอน 3 จุด มุมบน ขวา
3. คลิกคำสั่ง ดาวน์โหลด


4. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ เช่น Download แต่จริงๆ แล้วควรสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบ เป็นหมวด หมู่
5. คลิกปุ่ม Select Folder


6. จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์จาก Line Keep มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรา ตัวอย่างไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลด มาเรียบร้อยแล้ว

 

 

แชร์บทความนี้ :

 

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน


Sponsored Ads