สำหรับลักษณะการทำงานของอินเตอร์เน็ตในความเป็นจริงแล้ว จะมีความซับซ้อนมากกว่า นี้ แต่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพโดยรวมๆ เท่านั้น

 

Server คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเครื่องอื่น
เซิร์ฟเวอร์ จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ภายในเซิร์ฟเวอร์จะมี ข้อมูลหลายประเภท ซึ่งจะเป็นการแบ่งชนิดของเซิร์ฟเวอร์ไปโดยปริยาย เช่น
Web Server ให้บริการข้อมูลประเภทเว็บไซท์ เมื่อเราพิมพ์ชื่อเว็บไซท์ เพื่อไปยังเว็บไซท์ ใดๆ เช่น www.yahoo.com ข้อมูลที่ปรากฏขึ้นมาจะเกิดจากการทำงานของ คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ทำ หน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์


Mail Server ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการกับอีเมล์หรือการรับส่งจดหมายอีเล็คทรอนิค
IRC Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการแช็ตหรือสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย โปรแกรมประเภทแช็ต เช่น Pirch, ICQ, MSN ฯลฯ

User ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ยูสเซอร์หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต สามารถทำได้หลายวิธี ถ้าเป็นพนักงาน นักศึกษา ก็ อาจใช้เครื่องที่ทำงานหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ อินเตอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว ก็จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลก ผู้ใช้ที่มี User Name และ Password ก็จะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ที่ทำงานเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต ได้เลย เพราะคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถูกเชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งของเครื่อง เซิร์ฟเวอร์อยู่แล้ว


ส่วนผู้ใช้ตามบ้าน จำเป็นต้องมีโมเด็มทำหน้าที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงาน มหาวิทยาลัย หรือบริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต โดยใช้สายโทรศัพท์เป็นตัวกลางใน การเชื่อมต่อ ความเร็วที่ได้จะ น้อยกว่าการใช้เครื่องที่เชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบเน็ตเวิร์ค