การเปิดอ่านจดหมายใดๆ ให้คลิกที่ชื่ออีเมล์ของผู้ส่ง เช่น คลิกที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อเปิดอ่าน แต่วิธีนี้ไม่ดีเท่าไร แนะนำให้ทำอีกวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. คลิกปุ่มขวาที่ชื่อผู้ส่ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. จะปรากฏคำสั่งลัดขึ้นมา
2. ให้คลิกปุ่มซ้ายที่ Open in New Window เปิดอ่านจดหมายในอีกหน้าจอหนึ่ง ระหว่างที่ หน้าจอกำลังโหลดข้อมูลอยู่นั้น อาจคลิกปุ่มย่อหน้าจอไว้ก่อน เพื่อเปิดจดหมายอื่นๆ
3. จดหมายถูกเปิดขึ้นมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
From : เป็นชื่อผู้ส่ง คือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
To : เป็นชื่อผู้รับก็คืออีเมล์ของเราเอง
Subject : เป็นชื่อจดหมาย เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ แต่น่าจะชวนลงทุนอะไรสักอย่าง
Date : เป็นวัน เวลาที่ส่งจดหมายมา
ส่วนถัดไปก็เป็นเนื้อความจดหมาย สามารถเลื่อนแถบเลื่อนด้านขวามือ เพื่ออ่านจดหมาย ได้ตามต้องการ

 

ปุ่มควบคุมต่างๆ มีความหมายดังนี้
- Save address(es) บันทึกอีเมล์แอดแดรสเก็บไว้
- Reply ตอบจดหมายฉบับนั้นๆ
- Reply All ตอบทุกฉบับ
- Forward ส่งต่อให้คนอื่น
- Delete ลบทิ้งไปเลยอ่านจบแล้ว
4. อาจเปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมา แล้วก็อปปี้เนื้อความจดหมายเก็บไว้