เป็นการปรับแต่งการทำงานบางอย่างของโปรแกรมนี้ ก่อนจะเริ่มต้นใช้งานจริง
1. คลิก Options>>Preferences
2. คลิกติ๊กถูกตัวเลือก Launch Download Accelerator on startup เพื่อให้โปรแกรมเริ่ม ต้นทำงานทันทีที่เข้า Windows

 

3. คลิก Save to
4. คลิกปุ่ม Browse เพื่อไปเลือกที่เก็บไฟล์