ถ้าดูจากยอดดาวน์โหลดมาใช้งานแล้ว เพิร์ชเวอร์ชันภาษาไทย ดูจะได้รับความนิยมมาก ยอด ดาวน์โหลดสูงกว่ารุ่นภาษาอังกฤษ แม้จะมีลักษณะการทำงานคล้ายๆ กัน แต่คำสั่งที่เป็นภาษาไทย อาจ ทำให้หลายๆ คนที่เคยใช้ภาษาอังกฤษมึนงงไปสักพัก


การเชื่อมต่อเข้ากับศูนย์ให้บริการและการใช้งานเบื้องต้น
เป็นการเชื่อมต่อกับศูนย์ให้บริการ IRC ถ้าไม่เชื่อมต่อก็จะสนทนากับใครไม่ได้
การเชื่อมต่อ
1. คลิกเมนู ไออาซี>>เชื่อมต่อเซิฟเวอร์ไออาซี
2. จะปรากฏกรอบข้อความให้กำหนดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ ในการเข้าโปรแกรมอาจปรากฏ กรอบข้อความนี้โดยไม่ต้องคลิกเลือกคำสั่งเพื่อเปิดกรอบข้อความ
3. ช่อง เซิฟเวอร์ ให้คลิกเลือกชื่อเซิฟเวอร์ที่ต้องการ
4. ช่องเครือข่าย ก็คลิกเลือกเครือข่ายที่ต้องการ
5. ช่องชื่อเล่นและชื่อสำรองก็พิมพ์เข้าไป
6. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ติดต่อ เพื่อเข้าสู่ศูนย์ IRC

 

 

เริ่มต้นใช้งาน
เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ก็จะแสดงหน้าจอดังนี้
1. เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว สังเกตได้จากข้อความ Connected
2. การเชื่อมต่อใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไป เช่น ชื่อ kondee มีคนใช้ชื่อนี้แล้ว โปรแกรมเลยตั้ง ชื่อใหม่ให้ ก็คือ Quest49794
3. คลิกที่ ห้อง>>แสดงชื่อห้อง
4. ต้องการเข้าห้องใด ก็ชี้ลูกศรที่ห้องนั้นๆ แล้วดับเบิ้ลคลิกชื่อห้อง
5. การหยุดใช้งานโปรแกรม ให้คลิกคำสั่ง หยุดเชื่อมต่อ