โปรแกรมนี้มีอยู่ 2 เวอร์ชันที่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ก็คือ รุ่นภาษาอังกฤษที่เป็นต้น ฉบับของโปรแกรมนี้และรุ่นที่เป็นภาษาไทย เป็นการนำรุ่นภาษาอังกฤษมาดัดแปลงเป็นภาษาไทยทั้ง หมด จึงเหมาะสำหรับคนไทย และก็มีผู้คนนิยมใช้กันมาก


การใช้งาน Pirch เวอร์ชันภาษาอังกฤษ
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะไม่ได้กล่าวถึงการใช้งานอย่างละเอียดนัก เหมาะผู้คนส่วนใหญ่ ก็ ไม่ได้ใช้ความสามารถมากขนาดนั้น แต่ถ้าสนใจก็สามารถหาหนังสือแนวนี้โดยตรงมาศึกษาเพิ่มเติมได้


การกำหนด Server สำหรับเชื่อมต่อ
สำหรับศูนย์ให้บริการ IRC นั้นก็มีมากมายหลายที่ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้โปรแกรมรู้ก่อนว่า เราต้องการติดต่อเข้าไปยังศูนย์ใด วิธีการกำหนดให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. เมื่อเข้าโปรแกรมแล้วให้คลิก IRC>>New IRC Server Connection


2. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ที่ปรากฏขึ้นมา ให้กำหนด ค่าต่างๆ เช่น เลือก IRC Network ซึ่งก็คือ ศูนย์ให้บริการ IRC นั่นเอง ที่ Webmaster ก็เป็นอีกที่หนึ่ง ที่คนไทยมาใช้กันเยอะ แต่ละศูนย์ก็จะมี Server หรือเครื่องที่ให้บริการหลายตัว ก็เลือกตัวใดตัวหนึ่ง ในส่วน Server หรืออาจเลือกตามตัวอย่าง ก็ได้


3. จากนั้นให้พิมพ์ข้อมูลส่วนตัว ในช่อง Name, Username, Nickname และ Alternate ชื่อเหล่านี้ ไม่ควรระบุชื่อจริงที่อยู่จริง เพราะคนไม่ดีในอินเตอร์เน็ตก็มีเยอะ ให้ระบุอะไรไปก็ได้ สำหรับ Nickname จะเป็นชื่อที่จะใช้ในการสนทนา ชื่อของคุณจะเป็นชื่อนี้ ส่วน Alternate จะเป็นตัวเลือก หากชื่อตัวแรกเกิดไปซ้ำกับคนอื่น ก็จะใช้ชื่อที่สองแทน พยายามตั้งชื่อที่คิดว่าคนทั่วๆ ไปคงจะไม่ใช้


4. เมื่อกำหนดทุกอย่างเสร็จแล้ว ก็คลิกปุ่ม Connect เพื่อเข้าสู่ศูนย์ IRC ได้เลย และหากเข้า ศูนย์ใด แล้วมีปัญหา เช่น คนเยอะเกินไปทำให้เข้าไม่ได้ คุณก็อาจเปลี่ยนศูนย์ให้บริการหรือเปลี่ยน Server ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเข้าได้