ถ้าไม่เพิ่มรายชื่อเข้ามา ก็จะสนทนากับใครไม่ได้ การเพิ่มรายชื่อก็จะทำให้รายชื่อถูกเพิ่มเข้ามา ในบัญชีรายชื่อในโปรแกรม MSN เมื่อบุคคลนั้นเข้าอินเตอร์เน็ต พร้อมกับเรา โปรแกรมก็จะแจ้งให้ รู้โดยแสดงชื่อของเพื่อนคนนั้นในส่วน Online
1. คลิกที่ Add a Contact หรือ Contacts>>Add a Contact...
2. จะปรากฏกรอบข้อความให้พิมพ์อีเมล์แอดแดรสของเพื่อนเราเช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ถ้าอีเมล์ของคุณเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจาก @hotmail.com และ @yahoo.comจะใช้ไม่ได้
3. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next
4. คลิกปุ่ม Finish
5. รายชื่อเพื่อนของเราก็จะถูกเพิ่มเข้ามา เช่น คนน่ารัก ส่วนในกรณีที่เพื่อนคนนั้นกำลังเข้า อินเตอร์เน็ตอยู่ ก็จะปรากฏรายชื่อเข้ามาในส่วน Online ก็สามารถเริ่มต้นสนทนากันได้เลย