ก่อนอื่นควรสร้างที่เก็บไฟล์ก่อนโดยเข้าโปรแกรม Windows Explorer เพื่อสร้างที่เก็บไฟล์ก่อน
1. เมื่อเข้าโปรแกรม Teleport Pro แล้ว ให้คลิกคำสั่ง File>>New Project Wizard...
2. จะปรากฏโปรแกรมช่วยแนะนำการสร้างโปรเจคใหม่ ซึ่งจะมีอยู่ 4 ขั้นตอนด้วยกัน Step 1 นี้จะให้เลือกก่อนว่าจะให้โปรแกรม Teleport Pro ทำอะไรบ้าง ในที่นี้ให้เลือกตัวแรก Create a browsable ... แล้วคลิกปุ่ม Next เพื่อทำงานต่อ
teleport-pro013.jpg

สำหรับตัวเลือกอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้
a. Create a browsable copy of a website on my hard drive จะเป็นการดาวน์โหลด เว็บไซท์มาเก็บไว้ที่เครื่อง
b. Duplicate a website, including directory structure จะเป็นการดาวน์โหลดทั้งเว็บ ไซท์และโครงสร้างของไดเรคทอรี่ที่เก็บเว็บนั้น มาไว้ที่เครื่อง ซึ่งจะได้ข้อมูลและโครงสร้างการจัดเก็บ ข้อมูลต่างๆ เหมือนในเว็บนั้นๆ ทุกประการ
c. Search a website for files of a certain type จะเป็นการค้นหาเฉพาะข้อมูลตามชนิด ของไฟล์ที่ต้องการจากเว็บไซท์
d. Explore every site linked from a central site จะเป็นการค้นหาลิงค์หรือการเชื่อม โยงระหว่างเว็บไซท์หลักกับเว็บอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซท์นั้น
e. Retrieve one or more files at known addresses จะเป็นการดึงไฟล์หรือดาวน์โหลด ไฟล์ตามที่อยู่ที่คุณระบุลงไป
f. Search a website for keywords จะเป็นการค้นหาเว็บไซท์ใดๆ ตามคำสำคัญหรือ Keywords ที่ได้ระบุลงไป เช่น ค้นหาเว็บเพจที่มีคำว่า ebook

3. จะเข้าสู่ Step ที่ 2 ให้พิมพ์ที่อยู่หรือ URL ที่ต้องการดาวน์โหลดในช่องด้านบนและ พิมพ์ชื่อหัวข้อ (ตั้งชื่ออะไรก็ได้ แต่ให้สัมพันธ์กับข้อมูลในเว็บไซท์นั้นๆ ) ให้กับที่อยู่หรือ URL นี้ใน ช่อง ด้านล่างเช่น www.microsoft.com
4. จะเข้าสู่ Step ที่ 3 ซึ่งจะให้กำหนดเกี่ยวกับชนิดของข้อมูล ที่ต้องการดาวน์โหลดจาก เว็บไซท์นั้นๆ เช่น
- Just text ข้อความอย่างเดียว
- Text and Graphics ข้อความและภาพ
- Text, graphics, and sound ข้อความ, ภาพ และ เสียง
- Everything ทุกอย่างในเว็บไซท์นั้น


5. ส่วนด้านล่างจะให้กำหนด Accout และ Password เผื่อในกรณีที่เว็บไซท์นั้น อาจต้องการ ระบุ Accout และ Password แต่โดยส่วนมากไม่ต้องใช้ ให้คุณเลือกโดยคลิกที่ตัวเลือกที่ต้องการ หากต้องการเพียงแค่อ่านข้อมูลก็อาจเลือกเพียง Just text จะได้ดาวน์โหลดได้เร็วมากยิ่งขึ้น เลือกเสร็จ แล้วให้คลิกปุ่ม Next
teleport-pro014.jpg

6. จะไปที่ Step 4 หรือขั้นตอนสุดท้าย ให้คลิกปุ่ม Finish
7. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้บันทึกสิ่งที่คุณได้กำหนดเป็นไฟล์ไว้ ให้เลือกที่เก็บแล้วคลิก ที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกเก็บไว้
8. คราวนี้ให้คลิกปุ่ม Start เริ่มต้นดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซท์ชื่อ www.microsoft.com มาเก็บไว้ที่เครื่องของเรา
9. ต้องการหยุดการดาวน์โหลดชั่วคราว ไว้ดาวน์โหลดต่อในวันอื่น ก็คลิกปุ่ม Stop
ลักษณะการบันทึกไฟล์ในโปรแกรมนี้จะเรียกว่า โปรเจคต์ ในหนึ่งโปรเจคต์อาจมีไฟล์ที่ดาวน์ โหลดมามากมายเป็นร้อยเป็นพันไฟล์
teleport-pro015.jpg