เว็บแคมเป็นกล้องที่ใช้งานง่าย ต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม Snapshort ที่ตัวกล้อง ก็จะเริ่มทำงานทันที โดยโปรแกรม AMCAP จะปรากฏขึ้นมาคล้ายตัวอย่าง
1. กดปุ่ม Snapshort ที่ตัวกล้อง
2. โปรแกรมเว็บแคมจะปรากฏขึ้นมา
3. คลิกเมนู Options แล้วคลิกติ๊กถูก Preview เพื่อแสดงภาพ
4. ก็จะปรากฏภาพของเรา ถ้าตั้งกล้องมาที่เรา

 

5. การถ่ายภาพนิ่ง ให้กดปุ่ม Snapshort ที่ตัวกล้อง ก็จะปรากฏหน้าจอแสดงภาพที่ได้ถ่าย
6. คลิกเมนู File>>Save เพื่อบันทึกไฟล์ภาพเก็บไว้
7. คลิกเลือกโฟลเดอร์เพื่อเก็บภาพ
8. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์ภาพแล้วคลิกปุ่ม OK

 

9. การถ่ายภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกเมนู File>>Set Capture File...
10. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์เช่น Test3.avi แล้วคลิกปุ่ม Open
11. คลิกเมนู Capture>>Start Capture
12. คลิกปุ่ม OK
13. ตอนนี้โปรแกรมจะเริ่มจับภาพเคลื่อนไหว
14. เสร็จแล้วคลิกเมนู Capture>>Stop Capture

 

15. การดูผลงานให้เข้าโปรแกรม Windows Explorer แล้วไปยังโฟลเดอร์ที่ได้บันทึกไฟล์ เก็บไว้ เช่น webcam ชี้ที่ไฟล์ที่ได้ เช่น test01.avi แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์เรียกคำสั่งลัด
16. คลิกคำสั่ง Play
17. โปรแกรม Windows Media Player จะถูกเปิดขึ้นมาพร้อมกับแสดงผลงานที่ได้