บทความแนะนำวิธีนำไฟล์วิดีโอที่ถ่ายไว้ด้วยกล้อง EKEN H9R ไปตัดต่อในมือถือแอนดรอยด์โดยใช้แอป PowerDirect ซึ่งไฟล์วิดีโอ ที่ถ่ายไว้จะเป็นไฟล์แบบ mov จำเป็นต้องแปลงเป็น mp4 เสียก่อน จึงจะสามารถนำไปทำวิดีโอด้วยแอปนี้ได้

แอป PowerDirect เป็นแอปฟรีที่มีคุณสมบัติที่ดีมากในการตัดต่อวิดีโอ แต่หากต้องการนำวิดีโอที่ถ่ายไว้ด้วยกล้อง EKEN H9R แล้ว จำเป็นต้องแปลงวิดีโอให้เป็นไฟล์วิดีโอแบบ mp4 เสียก่อน ให้ติดตั้งแอปที่จำเป็นก่อน ก็คือ MOV To MP4

 

ถ่ายโอนไฟล์จากกล้อง EKEN H9R เข้ามือถือ

วิดีโอที่ถ่ายไว้ด้วยกล้อง EKEN H9R ให้ถ่ายโอนเข้าไปเก็บไว้ในมือถือแอนดรอยด์ให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งเมื่อถ่ายโอนไฟล์เข้ามือ ถือแล้ว ไฟล์วิดีโอ mov จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ DCIM/WIT/EziCam/iCam-H9R_000488

 

วิธีแปลงไฟล์วิดีโอ Mov เป็น Mp4

ก่อนจะนำไฟล์วิดีโอ mov จากกล้อง EKEN H9R ไปตัดต่อในมือถือแอนดรอยด์ ให้แปลงเป็น Mp3 ดังนี้
1. เข้าแอป MOV to MP4
2. เมื่อเข้าแอปแล้วให้แตะคำสั่ง Select MOV File
3. แตะเลือก File Browse เพื่อไปเลือกไฟล์


4. แตะเข้าไปในโฟลเดอร์ DCIM
5. แตะเข้าไปในโฟลเดอร์ WIT
6. แตะเข้าไปในโฟลเดอร์ EziCam
7. แตะเข้าไปในโฟลเดอร์ iCam-H9R_000488
8. แตะติ๊กถูกเลือกไฟล์ที่ต้องการแปลงเป็นไฟล์วิดีโอแบบ MP4 แล้วแตะ ตกลง


9. เริ่มการแปลงวิดีโอ แตะ Convert To MP4
10. แตะและพิมพ์ฃื่อไฟล์ แล้วแตะ เครื่องหมายถูก
11. แอปจะเริ่มแปลงวิดีโอ รอสักพัก
12. ส่วนวิดีโอที่แปลงเสร็จแล้ว สามารถแตะปุ่ม Play เพื่อเล่นได้ หรือถังขยะเพื่อลบ หรือแชร์

 

นำวิดีโอไปตัดต่อด้วยแอป PowerDirector

หลังจากแปลงวิดีโอแบบ Mov เป็น Mp4 เรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถนำวิดีโอจากกล้อง EKEN H9R ไปตัดต่อด้วยแอป PowerDirect ได้ตามต้องการ
1. เข้าแอป PowerDirector
2. แตะ New Project
3. แตะและพิมพ์ชื่อโปรเจ็ค
4. แตะเลือกหน้าจอวิดีโอแบบ 16:9 แล้วแตะ OK


5. แตะโฟลเดอร์ที่เก็บวิดีโอไว้ ก็คือ Movies แตะเข้าไปข้างใน
6. แตะวิดีโอ ที่ต้องการ แล้วแตะ + เพื่อเพิ่มวิดีโอเข้าไปตัดต่อ
7. ตัวอย่างวิดีโอที่ได้เพิ่มเข้ามาแล้ว รอการตัดต่อ

 

การนำวิดีโอที่ถ่ายไว้ด้วยกล้อง EKEN H9R หรือกล้องแอคชันแคมตัวอื่น จะมีความยุ่งยากเวลาที่ต้องการนำวิดีโอไปตัดต่อ ก่อนจะ ซื้อมาใช้งานจึงต้องคิดให้ดี ปัจจุบันมือถือแอนดรอยด์มีราคาถูกมาก หากไม่จำเป็นจะต้องใช้กล้องแบบนี้ ก็ใช้มือถือจะดีกว่า ถ่ายวิดีโอ เสร็จแล้ว ก็นำมาตัดต่อด้วยแอป PowerDirector ในเครื่องได้เลย

 

ตัวอย่างวิดีโอทำด้วยแอป PowerDirector เล่นหลายวิดีโอซ้อนกัน

 

 

การตัดต่อวิดีโอตามตัวอย่าง จะใช้การฟังจังหวะกลองผ่านหูฟัง แล้วเคาะจังหวะ หรือตีกลองให้เข้ากับจังหวะที่ฟังผ่านหูฟัง การเล่นกีตาร์ก็เหมือน กัน เล่นให้เข้ากับจังหวะที่ฟังผ่านหูฟัง ฝึกให้คล่องก่อน แล้วจึงถ่ายวิดีโอ โดยการถ่ายวิดีโอนั้น ให้ตั้งกล้อง ถ่ายวิดีโอตามปกติ ถ่ายแยกกัน ถ่ายวิดีโอ ขณะดีดกีตาร์ วิดีโอเคาะจังหวะ ฯลฯ ถ่ายแยกกัน แล้วนำแต่ละวิดีโอไปตัดต่อในมือถือแอนดรอยด์ด้วยแอป PowerDirector ซึ่งจะสามารถซ้อนวิดีโอได้ ครอปวิดีโอได้ ปรับลดเสียงดังเบาในแต่ละวิดีโอได้ เสียงจังหวะแบคกราวด์เบาๆ จะใช้ไฟล์เสียง Mp3

 

ส่วนจังหวะกลอง หรือ drum beat ก็มีให้เลือกมากมายใน Youtube ฟังผ่านหูฟังขณะถ่ายวิดีโอ ก็จะไม่ได้ยินเสียง ได้ยินแต่เสียงเล่นกีตาร์ หรือ เสียงเคาะจังหวะในขณะบันทึกเสียง ซึ่งวิธีนี้จะได้วิดีโอแต่ละไฟล์ที่เข้าจังหวะกันพอดี จากนั้นก็แค่นำมาตัดต่อวิดีโอ ซ้อนเข้าด้วยกันให้ลงจังหวะ พร้อมกัน