เมื่อสร้างหมวดหมู่ให้บทความใน Joomla 2.5 แล้ว ต่อไปเราก็จะสร้างบทความใส่เข้าไปในหมวดหมู่ที่เราสร้างขึ้นมา ขอให้เปรียบเทียบง่ายๆ ก็แล้วกัน ว่าหมวดหมู่ ก็เปรียบได้กับโฟลเดอร์ที่ เราสร้างไว้เก็บไฟล์ให้เป็นระเบียบนั่นเอง
1. คลิก Content>>Article Manager
2. คลิกเลือกหมวดหมู่ ที่ต้องการสร้างบทความไว้ในหมวดนั้นๆ เช่น อุปกรณ์ช่วยเรียนภาษาอังกฤษ
3. คลิก New ไปสร้างบทความ

 

4. สำหรับเนื้อหาบทความ ก็อปปี้บทความตัวอย่างของผมไปใช้ได้เลย

5. ตัวอย่างการใส่เนื้อหาหรือทำบทความใน Joomla 2.5 มีชื่อบทความภาษาไทย (Title) และชื่อบทความที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ (Alias)
6. เนื้อหาบทความที่พิมพ์เข้าไปเรียบร้อยแล้ว

 

7. ให้แบ่งเนื้อหาด้วยคำสั่ง Readmore คลิกหลังคำว่า ตลอดเวลา เพื่อเลือกตำแหน่ง จะเอากี่บรรทัดก็แล้วแต่ความชอบ แต่ทุกบทความต้องเหมือนกัน เช่น 4 บรรทัดเหมือนกัน
8. คลิกปุ่ม Readmore เพื่อแบ่งเนื้อหา ซึ่งจะปรากฏเส้นสีแดง
9. เสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Save & Close

 

10. การสร้างบทความที่เหลือก็ปฏิบัติคล้ายกัน เพียงแต่เลือกหมวดให้ถูกต้องก็เท่านั้นเอง
11. สำหรับการใส่ Readmore เพื่อแยกเนื้อหา เมื่อดูผ่านหน้าเว็บไซต์ ก็จะได้ผลงานดังตัวอย่าง

 

บทความเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน

Joomla ในขณะนี้ได้พัฒนาไปถึงรุ่น Joomla 3.5 แล้ว การสร้างบทความ ขั้นสูง แนะนำให้ผู้อ่านจากลิงค์ด้านล่าง