บทความแนะนำวิธีการสร้าง Site Map หรือสารบัญเว็บไซต์ใน Joomla 3 เพื่อความสะดวกแก่บอทและผู้ชมในการเลือกหรือค้นหาบทความใน เว็บไซต์ของเรา เพราะรายชื่อบทความจะถูกนำไปแสดงคล้ายสารบัญหนังสือนั่นเอง

การทำ Site Map เป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะช่วยให้บอทของเสิร์จเอ็นจิ้นอย่าง Google, Bing หรือ Yahoo สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์เราได้ เข้าไป เก็บข้อมูลรายชื่อบทความได้ง่ายกว่า เว็บไซต์ที่ไม่สร้าง Site Map ตัวอย่างการทำ SiteMap ใน Joomla เมื่อคลิกเมนู สารบัญเว็บไซต์ ก็จะแสดงรายชื่อ บทความทั้งหมดในเว็บไซต์

ขั้นตอนการสร้าง Site Map

ติดตั้ง Xmap

ก่อนอื่นจะติดตั้งติดตั้งส่วนขยายหรือโปรแกรมเสริม Xmap ให้เรียบร้อยก่อน ดาวน์โหลดที่ http://extensions.joomla.org จากนั้นก็ติดตั้งผ่านคำสั่ง Extensions>>Extensions Manager

สร้างเมนู Site Map

การดึงบทความไปสร้างสารบัญด้วย Xmap จะดึงบทความจากเมนู เราจึงต้องสร้างเมนูสำหรับทำ Site Map โดยเฉพาะ
1. คลิก Menus>>Menu Manager>>Add New Menu

2. ป้อนรายละเอียดหรือ Menu Details ลงไป เช่น Title พิมพ์ Sitemap
3. Menu type พิมพ์ sitemap
4. Description พิมพ์คำอธิบายเมนูลงไป
5. คลิก Save & Close

สร้างเมนูย่อย เพิ่มในเมนู Sitemap

การสร้างเมนูย่อย จะเป็นการเมนูเพื่อดึงบทความในหมวดหมู่ บทความมาแสดง เราจะต้องไปก็อปปี้รายชื่อหมวดหมู่เก็บไว้ก่อน
1. คลิก Content>>Category Manager
2. จะพบกับรายชื่อหมวดหมู่ต่างๆ ให้ดูที่หมวดหลักเท่านั้น เช่น รถยนต์มือสอง และ รถใหม่ป้ายแดง เราจะเอาเฉพาะหมวดหลักแบบนี้
ไปทำเมนู สำหรับทำ Sitemap ให้ก็อปปี้ทั้งหมดไปแปะในโปรแกรม Notepad

3. เริ่มการสร้างเมนูย่อย เพิ่งลงในเมนู Site Map ที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ คลิก Menus>>Sitemap
4. ด้านล่างขณะนี้ยังว่างๆ ไม่มีเมนูอะไร No Matching Results
5. คลิกปุ่ม New สร้างเมนูใหม่

6. คลิกและพิมพ์ชื่อเมนู โดยเลือกเฉพาะ หมวดหลักเท่านั้น เช่น รถยนต์มือสอง
7. ช่อง Alias พิมพ์ usedcar ความหมายเดียวกับ รถมือสอง
8. ช่อง Menu Item Type คลิกปุ่ม Select ไปเลือกเมนูแบบ Category Blog
9. ส่วนช่อง Choose a category คลิกเลือกหมวดบทความหลัก รถยนต์มือสอง

10. คลิกเลือก Articles และ Category Blog ตามตัวอย่าง
11. เสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Save & Close

12. หมวดหลักมีกี่หมวดก็นำมาสร้างเป้นเมนูทั้งหมด ซึ่งเว็บนี้มีแค่ 2 หมวดเท่านั้น ก็จะสร้างเมนูแค่ 2 เมนู อีกเมนูก็คือ รถใหม่ป้ายแดง
สร้าง คล้ายกัน

13. หลังจากนั้นก็จะได้เมนูสำหรับนำไปทำสารบัญเว็บไซต์หรือ Site Map ดังภาพ

สร้าง Xmap สำหรับทำเมนู

ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างรายชื่อสำหรับนำไปทำสารบัญเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมเสริม Xmap เพื่อเรียกใช้งานเมนูที่ได้สร้างไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ 1. คลิก Components>>Xmap
2. คลิกปุ่ม New

3. พิมพ์รายละเอียดลงไป เช่น Title พิมพ์ Sitemap
4. Alias พิมพ์ sitemap
5. Intro Text พิมพ์คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับสารบัญเว็บไซต์

6. คลิกแท็ป Menu
7. คลิกติ๊กถูกเลือกเมนู Sitemap
8. คลิก Save & Close

สร้างเมนู Site Map ใน Main Menu

ขั้นตอนยุ่งยากพอสมควร แต่มาถึงขั้นสอนสุดท้ายกันแล้ว
1. เราจะสร้างเมนู Site Map หรือสารบัญเว็บไซต์ไว้ที่เมนูหลัก ซึ่งเว็บตัวอย่างนี้จะสร้างไว้ที่ตำแหน่ง Position 0 ดังภาพ

2. วิธีสร้างให้คลิก Menus>>Main Menu
3. คลิก ปุ่ม New

4. ช่อง Menu Title พิมพ์ สารบัญเว็บไซต์ หรือแผนผังเว็บไซต์ หรือ Site Map ตามใจชอบ
5. ช่อง Alias พิมพ์ sitemap
6. ช่อง Menu Item Type คลิกปุ่ม Select

7. คลิกเลือก Xmap และ HTML Site map ตามลำดับ

8. จะกลับมาที่หน้าให้ป้อนรายละเอียดเมนูอีกครั้ง ในส่วน Choose a site map คลิก Select หรือ Change

9. คลิกเลือก Sitemap ที่ได้สร้างไว้ด้วยโปรแกรมเสริม Xmap
10. จากนั้นจะกลับหน้าจอในข้อที่ 8 ให้คลิกปุ่ม Save & Close

การสร้างสารบัญเว็บไซต์จะดึงบทความในหมวดหมู่มาแสดง เมื่อทำเว็บไซต์ไปเรื่อยๆ จะมีการสร้างหมวดเพิ่มเรื่อยๆ ก็ต้องมาสร้างเมนูดึงหมวดหลัก ในบทความมาแสดงทุกครั้ง ไม่เช่นนั้น รายชื่อบทความก็ไม่อัพเดท การสร้างเมนูก็สร้างเมนูดึงหมวดหมู่หลักมาแสดงเท่านั้น เช่น รถยนต์มือสอง และ รถใหม่ป้ายแดง ส่วน Uncategorised นั้น จะสร้างเมนูดึงมาแสดงก็ได้ ไม่ส่งผลมากนัก

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :