สำหรับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla 3 ภาษาไทย การตั้งชื่อบทความและ Alias ภาษาไทย เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ และต้องตั้งค่าให้ถูกต้อง เพื่อป้องกัน เว็บหายไปจากการค้นหา หรือค้นจาก Google พบ แต่เข้าไม่ได้

การตั้งค่า SEO Settings ใน Joomla 3 ก่อนจะเริ่มลงมือทำบทความ

การตั้งชื่อบทความภาษาไทยภาษาไทย และชื่อ Alias ภาษาไทย ให้ศึกษาเรื่องการตั้งค่า SEO ใน Joomla 3 ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมาก ครั้งแรกตั้งค่าไว้อย่างไร ก็ต้องตั้งค่าไว้แบบนั้นตลอดไป เพราะการเปลี่ยนในภายหลังจะทำให้ค้นหาเว็บไซต์ของเราไม่พบ แม้จะค้นจาก Google มีเว็บไซต์ของเราแสดงในผลการค้นหา แต่จะคลิกเข้าไปดูไม่ได้ หากมีการเปลี่ยนการตั้งค่า SEO ต่างไปจากครั้งแรก ดังนั้นตั้งค่าไว้อย่างไร ต้องใช้แบบนั้นตลอดไป

ตัวอย่างการตั้งค่า SEO Settings ให้รองรับการใช้ชื่อบทความและ Alias ภาษาไทย ต้องเลือก Yes ทุกช่องแบบนี้ ก่อนจะเริ่มต้นทำบทความแรกลงเว็บไซต์ ย้ำ ก่อน จะเริ่มต้นทำ และเมื่อทำบทความแล้ว ก็ห้ามเปลี่ยนเด็ดขาด ต้องใช้ตลอดไป ไม่เช่นนั้น ลิงค์จะมีปัญหาเปิดดูบทความไม่ได้

ความสำคัญการตั้งชื่อบทความและ Alias

สำหรับการทำเว็บไซต์เพื่อหาเงินออนไลน์ การตั้งชื่อบทความและชื่อ Alias สำคัญมาก เพราะส่งผลโดยตรงกับการนำไปแสดงผลในการค้นหาผ่าน Google ชื่อบทความต้องมีคีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาเกี่ยวกับเรื่องที่เราเขียน ส่วน Alias ก็ใช้ชื่อภาษาไทยสั้นๆ เพราะยาวเกินไป จะถูกตัดออก อ่านไม่รู้เรื่อง
1. ตัวอย่างการตั้งชื่อบทความ ในช่อง Title ด้วยชื่อ บำรุงผิว บำรุงเส้นผมด้วยมะนาว
2. ส่วน Alias ก็จะตั้งชื่อสั้นๆ แต่สื่อความหมายเหมือนกัน เช่น มะนาวบำรุงผิว

3. เมื่อเว็บเพจหรือบทความถูกเปิดอ่าน URL ของเว็บเพจจะแสดงดังตัวอย่าง ด้านบน มะนาวบำรุงผิว.html ต้องเน้นคีย์เวิร์ดตรงๆ ไปเลย สั้นๆ เพราะยาว เกินไปจะโดนตัด หลักการนี้ใช้ไดัทั้งกับการทำเว็บไซต์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :