สำหรับ Joomla 3.6 ขึ้นไป การทำบทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน มาแสดงด้านล่าง ใต้บทความที่กำลังอ่านในขณะนั้นจะ ช่วยให้ผู้อ่าน ได้ติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกันได้ และช่วยดึงผู้เข้าชมให้อยู่ในหน้าเว็บไซต์นานๆ

 

สำหรับ Joomla รุ่นก่อนหน้า การทำบทความเนื้อหาใกล้เคียง สามารถแทรกโค้ดเพื่อแสดงรายชื่อบทความเนื้อหาคล้ายกัน ใกล้ เคียงกัน หรือสัมพันธ์กัน ในตอนท้ายบทความได้ แต่ Joomla 3.6 ขึ้นไป ไม่สามารถทำได้ ต้องทำเป็นโมดูลแทน

 

ตัวอย่างบทความเนื้อหาใกล้เคียง

joomla รุ่นก่อน 3.6 สามารถทำ บทความเนื้อหาใกล้เคียงกันได้ โดยแทรกโค้ดในบทความ โดยจะแสดงรายชื่อบทความ เนื้อหาใกล้ เคียงใต้บทความ

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน จะแสดงผลอย่างไรในหน้าเว็บไซต์

1. เริ่มต้นที่การทำบทความกันก่อน ในบทความที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน หรือเกี่ยวโยงกัน ในส่วน Meta Keyword ให้พิมพ์คำ หรือคีย์ เวิร์ดที่เหมือนกันลงไป เช่น สร้างเมนูเว็บ

 


2. บทความใดที่ได้สร้าง Meta Keywords เหมือนกัน เมื่อแสดงบทความ ในส่วน บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน ก็จะแสดงราย ชื่อบทความนั้นในตำแหน่งด้านล่างดังภาพ

 

วิธีทำบทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน

1. เข้าระบบหลังบ้านของ Joomla 3 คลิก Extensions>>Modules
2. คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างโมดูลใหม่


3. คลิกเลือก Articles Related


4. ตั้งชื่อโมดูลเช่น บทความเกี่ยวเนื่องกัน หรือบทความสัมพันธ์กัน หรือบทความใกล้เคียงกัน
5. ตั้งค่า Show Title = Show ให้แสดงชื่อโมดูลในหน้าเว็บไซต์
6. ตำแหน่งแสดงโมดูลเลือก Breadscrumbs [position-2] ซึ่งจะแสดงใต้บทความที่ กำลังอ่าน
7. คลิกเลือกจำนวนบทความที่ต้องการแสดง เช่น 5 บทความ


8. คลิกแท็บ Menu Assignment
9. คลิกเลือกให้แสดงทุกหน้า On all pages


10. คลิกแท็บ Advanced
11. คลิกเลือกการแสดงโมดูลแบบ well
12. คลิก Save & Close เพื่อบันทึก และปิดหน้าจอ เสร็จสิ้นการทำโมดูลแสดงบทความเนื้อหาใกล้เคียงกันใน Joomla 3


13. เมื่อดูผลงานหน้าเว็บไซต์ กรณีเปิดอ่านบทความใดๆ แล้วมีการทำบทความเนื้อหาใกล้เคียงกันไว้ ใต้บทความจะแสดง รายชื่อบทความ เช่น


14. บทความใกล้เคียงกัน ในบางเว็บไซต์ เราจะพบว่า จะมีการแสดงภาพเล็กๆ ที่ชื่อบทความ ซึ่งช่วยให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ใน Joomla 3 จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมมาช่วยแสดงภาพ ตัวโมดูลมาตรฐานที่มากับ Joomla 3 ไม่รองรับการสร้างภาพธัม เนล แบบนี้ และโดมูลดีๆ ต้องเสียเงินซื้อ

 

การทำบทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน เป็นเรื่องสำคัญ เพราะช่วยดึงดูดให้คนอ่าน ไม่หนีไปจากเว็บไซต์ของเรา เพราะมีบท ความ เนื้อหาเกี่ยวข้องกัน คล้ายกันให้ติดตามอ่านต่อได้นั่นเอง และการทำเว็บไซต์ ทำบล็อก เพื่อหาเงินกับ Google Adsense ด้วยแล้ว บท ความในลักษณะนี้จำเป็นต้องมี

แชร์บทความนี้ :