Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$catslug in /home/siamcamp/domains/siamebook.com/public_html/lbro/plugins/content/techline_socialshare/techline_socialshare.php on line 78

บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

 ตามใจปากมากหนี้ กินมากมีรายจ่ายมาก ตามมา

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงพฤติกรรมการกินของบางคน หากทำตัวกินแบบ ตามใจปากมากหนี้ ก็จะมีรายจ่ายสูงตามมา และอาจจะเจ็บป่วยในอนาคตอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม..