บทความอธิบายวิธีการสร้างคิวรีเพื่อค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข เช่น แสดงราคาสินค้ามากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่ต้องการ เป็นต้น

 

1. สร้างคิวรีโดยใช้ตารางข้อมูล Sheetstock
2. นำฟิลด์ตามตัวอย่างลากไปวางในคิวรี
3. ฟิลด์ sprice ในส่วน Sort คลิกเลือก Ascending เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก
4. ในบรรทัด Criteria การกำหนดเงื่อนไข ให้คลิกและพิมพ์ <20 แสดงราคาสินค้าที่น้อยกว่า 20 บาท

5. ตัวอย่างการกำหนดค่าแบบอื่นๆ
<=5 เป็นจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เป็นจำนวนตั้งแต่ 5, 4, 3...
>=5 เป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 5 เป็นจำนวนตั้งแต่ 5, 6, 7...
>5 เป็นจำนวนมากกว่า 5 เป็นจำนวนตั้งแต่ 6, 7...
= 5 เป็นจำนวนเท่ากับ 5 ค่าเดียวเท่านั้น
<>5 ไม่เท่ากับ 5
6. คลิกปุ่ม View ดูผลงาน

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

มากหมอ มากความ คนมาก พูดมาก มากเรื่อง ก็แก้ปัญหาไม่ได้สักที

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงอุปสรรคในการแก้ปัญหา กรณีเรื่องใดก็ตามที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากเกินไป ก็จะ มากหมอ มากความ แต่ละคนที่เข้ามา ก็จะเสนอความคิดเห็น พูดมาก เรื่องมาก ความคิดเห็นหลากหลาย ทำให้การแก้ปัญหายากมากขึ้น และอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้สักที อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outdrink outdrank outdrunk ดื่ม (แอลกอฮอ) มากกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น