บทความอธิบายการทำงานกับแบบฟอร์มใน Access 2007 แบบต่างๆ เช่น การป้อนข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม การลบแบบฟอร์ม ลดหรือขยายขนาดแบบฟอร์ม เป็นต้น

 

การป้อนข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม

1. คลิกปุ่มเพิ่มข้อมูล
2. คลิกในช่องและพิมพ์ข้อมูลลงไป แล้วกด Enter

การลบแบบฟอร์มใน Access 2007

การลบแบบฟอร์มไม่มีผลใดๆ กับข้อมูลในตารางข้อมูล ยังอยู่เป็นปกติไม่ถูกลบแต่อย่างใด
1. คลิกเลือกชื่อฟอร์มที่จะลบ
2. กดปุ่ม Delete
3. คลิกปุ่ม Yes

ลดหรือขยายขนาดของแบบฟอร์มใน Access 2007

ขนาดของแบบฟอร์มอาจขยายให้มีขนาดใหญ่กว่าที่โปรแกรมได้สร้างไว้ เพื่อความสะดวกในการ ใช้งาน
1. ขนาดของฟอร์มที่โปรแกรมสร้างขึ้นมา
2. ชี้ลูกศรที่มุมล่างขวา กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากออกขยายขนาดหน้าจอ

3. ชี้ลูกศรที่เส้นแบ่งระหว่าง Form Header และ Detail
4. เมื่อลูกศรเปลี่ยนเป็นรูปลูกศร 2 ทิศทางแล้วก็กดปุ่มซ้ายค้างไว้และลากเมาส์ลงด้านล่าง ขยาย ขนาดของ Form Header
5. ผลที่ได้
6. ในส่วน Form Footer ด้านล่างก็เช่นกัน
7. ผลที่ได้
8. ขยายพื้นหลังของฟอร์ม โดยชี้ลูกศรที่ขอบพื้นหลังด้านขวามือ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากออกไปทางขวามือ
9. ผลที่ได้

การเปลี่ยนสีพื้นหลังของแบบฟอร์มใน Access 2007

1. ชี้ลูกศรที่พื้นหลัง แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์
2. เลื่อนลูกศรไปชี้ที่ Fill/Back Color
3. คลิกเลือกสีที่ต้องการ

ดูผลงานระหว่างการปรับแต่งแบบฟอร์ม

>

ขณะทำการปรับแต่งฟอร์มก็สามารถดูผลงานได้ตลอดเวลา
1. คลิก Form View
2. ดูผลงานเสร็จแล้วคลิก Design View อีกครั้งเพื่อกลับไปแก้ไขฟอร์ม

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

บทที่ 12 ออกแบบปกซีดี\ดีวีดีด้วย Nero Cover Designer

บทความแสดงตัวอย่างการออกแบบปกซีดี\ดีวีดีด้วย Nero Cover Designer ซึ่งโปรแกรมนี้จะรองรับการออกแบบปกซีดี ดีวีดีหลากหลายรูปแบบ เช่น อ่านเพิ่มเติม..