เมื่อสอบใบขับขี่ผ่านในครั้งแรกสุด ก็จะได้ใบขับขี่แบบชั่วคราวสามารถใช้งานได้ 2 ปี จากนั้นก็จะต้องเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี โดยสามารถต่ออายุได้ก่อนจะถึงวันหมดอายุในบัตร 60 วัน ซึ่งสามารถติดต่อทำใบขับขี่ได้กับขนส่งในแต่ ละจังหวัดตามสะดวก

 

อายุการใช้งานใบขับขี่รถจักรยานยนต์แบบชั่วคราว

ใบขับขี่จักรยานยนต์แบบชั่วคราวจะมีอายุ 2 ปี เมื่อใกล้จะหมดอายุ อย่างใบนี้หมดอายุวันที่ 29 กันยายน 2561 หรือ 29/10/2018 สามารถทำล่วงหน้าได้ก่อนวันหมดอายุ 60 วัน เป็นเวลาที่มากพอ ที่ทุกคนจะสามารถหาวันลา วันหยุดไปทำได้สบายๆ

 

 

หลักฐานที่จะต้องใช้

1. บัตรประชาชนจริง
2. ใบขับขี่เดิมที่หมดอายุ
3. ใบรับรองแพทย์ ขอได้ตามคลีนิค แจ้งว่า จะไปสอบใบขับขี่

 

ขั้นตอนการขอใบขับขี่จากชั่วคราวเป็น 5 ปี

เตรียมหลักฐานทั้งหมดไปยื่นทำใบขับขี่แบบ 5 ปีได้เลย การต่อใบขับขี่ที่ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี จะมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
1. ขึ้นไปชั้น 2 ไปยื่นหลักฐานทั้งหมดที่โต๊ะประชาสัมธ์แล้วรับบัตรคิว
2. ไปนั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกตามบัตรคิว เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 4 แบบด้วยกัน ไปตามลำดับ
- ทดสอบปฏิกิริยาการใช้เบรกเท้า เทคนิคง่าย เหยียบคันเร่ง ทันทีที่มีไฟเขียววิ่งขึ้น รีบเหยียบเบรคทันที ไฟเขียวขึ้นเมื่อไหร่ เหยี ยบเบรคทันทีเลย เบรคจะหน่วงเล็กน้อย ก็จะไปหยุดที่ไฟแดงพอดี


- สายตาทางลึก เวลากด ต้องกดเร็ว ไม่เช่นนั้นจะมองไม่ออกว่าแทงมันขยับหรือไม่ ถ้ากดช้า จะดูไม่ออกว่าแท่งมันขยับ เพราะมันขยับ เข้าหาตาเรา ทำให้หลอกตา บางคนก็จะบอกเจ้าหน้าที่ว่ามันไม่ขยับ ซึ่งจริงๆ แท่งมันขยับแต่หลอกตาเรานั่นเอง การกดเร็วๆ จะทำให้ เห็นแท่งเคลื่อนไหว กดไปด้านหน้าหรือด้านหลังให้สุด แล้ว ก็กดให้แท่งมาอยู่แนวเดียวกัน

 


- อ่านไฟสัญญาณ แดง เขียว เหลือง ตั้งสติแล้วออกเสียงตามปกติ ไม่ต้องสั่น บางคน เขียว ออกเสียง เขืองก็มี ตกลงจะเป็นเขียวหรือ เหลือง
- ทดสอบสายตาทางกว้าง (จะไม่ทดสอบ)

* ขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกคนไปทดสอบ ให้ลุกไปดูว่าเค้าทำแบบไหน ถึงผ่าน แบบไหนไม่ผ่าน บางคนก็จะงง เพราะวิดีโอก็ไม่ดู เวลาเจ้า หน้าที่บอกอะไรก็จะงงๆ ดังนั้นให้ลุกไปดูการทดสอบของคนอื่น *

3. ถ้าผ่านการทดสอบ ก็ไปที่เคาเตอร์อีกครั้ง เพื่อรับบัตรคิวไปชำระเงินค่าทำบัตร
4. นั่งรอคิวตามหมายเลขเจ้าหน้าที่เรียกไปชำระเงินค่าทำใบขับขี่แบบ 5 ปี จำนวนเงิน 255 บาท เตรียมให้พอดี
5. เสร็จแล้วก็นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกไปถ่ายรูป ตามหมายเลขคิว นั่งรอใกล้ๆ ที่ถ่ายรูปไม่ต้องไปไหนไกล สีพื้นหลังขณะถ่ายรูปจะเป็นสีฟ้า อาจจะเลือกสีเสื้อผ้าที่เข้ากัน เลือกสีที่สว่าง เพื่อให้ภาพเด่น
6. นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อเพื่อรับใบขับขี่ที่ทำเสร็จแล้ว
7. เดินทางกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพ

 

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายสำหรับการสอบใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่ศึกาาเพิ่มเติมได้จากวิดีโอนี้ก่อนจะไปทดสอบจริง

 

ตัวอย่างใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี

เมื่อได้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์แบบ 5 ปี แล้วก็จะมีหน้าตาบัตร ดังภาพ จะต้องดูว่าหมดอายุหรือสิ้นอายุวันที่ เดือน ปี เท่าไร ซึ่งจะ สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ 90 วันก่อนวันสิ้นอายุ จะได้เตรียมตัวจัดการให้เรียบร้อย

 

ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวัน อาจจะเสียเวลามากกว่านั้น หากทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายไม่ผ่าน ต้องรอเจ้าหน้าที่เรียก สอบหลายรอบ ดังนั้นพยายามใช้เทคนิคตามที่ได้แนะนำไป ผ่านแน่นอน