คอร์ดเพลง เต็มใจให้ ศุ บุญเลี้ยง เพลงนี้ใช้คอร์ด / D / A / Bm / G / พร้อมแนะนำวิธีเล่นกีตาร์ การตีคอร์ดกีตาร์เพลงนี้เบื้องต้นเหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเล่นกีตาร์ด้วยตนเอง มีภาพคอร์ด พร้อมวิธีจับคอร์ด ตีคอร์ดอย่างละเอียด เล่นตามได้แน่นอน

 

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้อง

* ตีคอร์ดให้ลงกับจังหวะ ตรงกับคำร้องที่ขีดเส้นใต้ไว้ หรืออ่านวิธีเล่นกีตาร์เพลงนี้ด้านล่าง*

 

วิธีตีคอร์ดกีตาร์

คอร์ดและจับคอร์ดเพลงนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีตีคอร์ดเบื้องต้น

วิธึตีคอร์ดเพลงเบื้องต้น สำหรับมือใหม่ อาจจะใช้วิธีนี้
1. ฟังเพลงและเคาะจังหวะตามเพลงด้วยมือขวาซึ่งใช้ตีคอร์ดหรืออาจตบเท้าสร้างจังหวะ นับ 1 - 2 - 3 - 4 วนซ้ำแบบนี้


2. เมื่อเคาะจังหวะคล่องแล้ว คราวนี้ให้ฝึกจับคอร์ดของเพลง ตีคอร์ดไปตามจังหวะ 1 -2 -3 -4 ไปพร้อมกับการตบเท้าทำจังหวะ ขณะตีคอร์ด 

 

การตีคอร์ดท่อน Intro ของเพลง

ท่อนอินโทรคอร์ดเพลงจะมีการแบ่งเป็นห้องๆ ละ 4 จังหวะ โดยใช้เครื่องหมาย / / หรือ / 1 - 2 - 3 - 4 / ตามจังหวะการเคาะ เท้า หรือเคาะทำจังหวะนั่นเอง เช่น

Intro : / D A / G / D A / G /


1. / D A / ห้องนี้จะเปรียบได้กับจังหวะ / D- 2 - A - 4 /
วิธีตีคอร์ดง่ายๆ จับคอร์ด D ตีคอร์ด ตีคอร์ดครั้งเดียว พร้อมนับ จังหวะ 1 - 2 - เปลี่ยนคอร์ด เป็น A ตีคอร์ดครั้งเดียว นับ - 3 - 4


2. / G / ห้องนี้ เปรียบได้กับจังหวะ / G - 2 - 3 - 4 /
มีคอร์ดเดียวในหนึ่งห้อง จับคอร์ด G ตีคอร์ด ครั้งเดียว นับ 1 - 2 - 3 - 4 หรือจะตีคอร์ด 4 ครั้ง และนับ 1 - 2 - 3 - 4 ไปตามลำดับก็ได้ แต่เพลงนี้จะตีคอร์ดในลักษณะกรีดผ่านสายช้าๆ ครั้งเดียวให้ เสียงดังยาวๆ

 

การตีคอร์ดท่อนเนื้อร้องของเพลง

1. เริ่มจากการตีคอร์ดง่ายๆ ก่อน จับคอร์ด ร้องเพลง และตีคอร์ดครั้งเดียวเฉพาะท่อนที่ตรงกับคำร้องในเนื้อเพลง เช่น คำว่า
- คอร์ด D คำว่า รู้
- คอร์ด A คำว่า รัก
2. ร้องเพลง ตีคอร์ดครั้งเดียว กรีดสายผ่านแต่ละเส้นช้าๆ ตามจังหวะเพลง สำหรับมือใหม่ยังไม่คล่อง ให้ฝึกแบบนี้ไปก่อน จนกว่าจะ คล่องทั้งเพลง เมื่อตีคอร์ดครั้งเดียวจนคล่องแล้ว คราวก็ลองตีคอร์ดหลายครั้งในแต่ละคอร์ด


3. การตีคอร์ดตามข้อที่ 1 - 2 อาจจะไม่ลงจังหวะกับเพลงต้นฉบับ จะต้องตีคอร์ดโดยนับจังหวะ 1 - 2 - 3 - 4 เป็นหลักตามนี้ ตัวอย่าง คอร์ด D และ A ในคำร้อง ฉัน รู้ ควร รัก จะมี 4 จังหวะ หรือ 1 ห้อง ต้องดีคอร์ด
D - 2 - A - 4

4. ส่วนคำร้อง อย่าง ไร คำว่า ไร ตรงกับคอร์ด Bm จะต้องตีคอร์ด
Bm -2 -3 -4
อาจจะตีคอร์ดครั้งเดียว พร้อมกับนับ 1 - 2 - 3 - 4 จากนั้นก็เริ่มร้องท่อนถัดไป เพราะ รู้ ความ จริง คอร์ด G และ A จะตีคอร์ด
G - 2 - A - 4

5. ส่วนท่อนร้อง เช่น ไร ตรงกับคอร์ด D จะมี 4 จังหวะ ตีคอร์ด
D - 2 - 3 - 4
อาจจะตีคอร์ดครั้งเดียว พร้อมกับนับ 1 - 2 - 3 - 4

6. ท่อนถัดไป ฉัน รัก รัก เธอ คอร์ด G และ A จะตีคอร์ด
G - 2 - A - 4

7. ท่อน ใจ อยาก ให้ จะต้องตีคอร์ดเร็วกว่าส่วนอื่น คอร์ด D และ A จับคอร์ด ตีครั้งเดียวแล้วรีบเปลี่ยนคอร์ดทันที
D - A - Bm - 4

ไม่ยาก ในจังหวะ 1 - 2 - 3 - 4 ของห้อง เราก็จะตีคอร์ด เร็ว เปลี่ยนคอร์ด เร็ว ยกเว้นคอร์ด Bm ตีคอร์ด 2 ครั้ง

8. ท่อนสุดท้าย คำร้อง ใช่ รัก เพียง เพื่อ ครอบ ครอง คอร์ด G และ G ตีคอร์ด
G - 2 - G -4

ส่วนคอร์ด A ตีคอร์ด
A - 2 - 3 - 4

9. ผู้เขียนได้ทำจังหวะไว้แล้ว ในเนื้อเพลง ตีคอร์ดตามจังหวะ 1 - 2 - 3 - 4 ตามนั้นจะลงตัวกับเพลงต้นฉบับ หากเน้นตีคอร์ดตาม ใจตัวเอง ก็จะเล่นกับคนอื่นไม่ได้

 

การตีคอร์ดท่อนฮุคของเพลง

ท่อนฮุคจะมีเนื้อร้องที่เป็นหลักของเพลง จังหวะตีคอร์ดอาจจะยากขึ้น มีบางคอร์ที่เปลี่ยนเร็วขึ้น หรือเพิ่มมากกว่าท่อนเนื้อหาปกติ 1. การตีคอร์ดโดยรวมจะคล้ายกันกับเนื้อร้องท่อนปกติ แต่จะพบว่า มีบางส่วนตั้งแต่คำว่า ได้คิด ถึง แค่ นี้ ซึ่งลงด้วยคอร์ด Bm จะมีคอร์ด A แทรกมาก่อนจะเป็นคอร์ด G และตีจังหวะยากขึ้น
Bm - 2 - 3 - A / G - 2 - A - 4 /

/Bm A/ ห้องนี้มี 2 คอร์ด แต่ว่าคอร์ด Bm มีความยาว 3 จังหวะ ส่วน A มีความยาว 1 จังหวะ วิธีตีคอร์ด ให้ จับคอร์ด Bm ตีคอร์ด พร้อมนับ 1 - 2 - 3 รีบเปลี่ยนเป็นคอร์ด A นับ 4 ดีดครั้งเดียว รีบเปลี่ยนคอร์ดเป็น G ห้องใหม่ เริ่มนับจังหวะใหม่ 1 - 2 - A - 4

2. เมื่อร้องท่อน แค่ นี้ ก็สุข ใจ ซึ่งลงด้วยคอร์ด Bm ก็จะตีคอร์ดแบบเดียวกัน Bm - 2 - 3 - A / G - 2 - A - 4
3. ส่วนท่อนที่เหลือ ก็ไม่ยากแล้ว คล้ายกับท่อนร้องปกติ เพลงนี้ถือว่าง่าย แต่บางเพลงยากกว่านี้มาก

 

การตีคอร์ดท่อน Solo / Instru ของเพลง

การตีคอร์ดท่อน Solo หรือ Instru ของเพลง จะมีเทคนิคง่ายๆ ตัวอย่างคอร์ดในส่วนนี้


Instru : / D A / Bm / G A / D / G A / D A Bm / G A / D /


1. วิธีง่ายๆ ห้องแรก มี 2 คอร์ด / D A / ให้ตีคอร์ดละ 2 จังหวะ เช่น / D - 2 - A - 4 /


2. / Bm / ห้องนี้ มี 1 คอร์ด ให้ตีคอร์ดเดียว 4 ครั้ง 2 ครั้ง หรือครั้งเดียว เช่น / Bm - 2 - 3 - 4 /


3. /D A Bm/ ห้องนี้มี 3 คอร์ด จะต้องไปดูเนื้อเพลงว่าตีคอร์ดแบบใด เพลงนี้จะตีคอร์ด / D- A - Bm - 4 /
ตีคอร์ด D และ A อย่างละ 1 จังหวะ ส่วน Bm จะตี 2 จังหวะ


4. ลองตีคอร์ดตามนี้กับเพลง ต้นฉบับก็จะลงตัว

 

การตีคอร์ดให้ลงจังหวะ เป็นเรื่องสำคัญ เมื่อฟังเพลงใดๆ แล้ว ให้เคาะจังหวะตาม โดยเขียน 1 - 2 - 3 - 4 ทั้งเพลง แล้วก็เริ่ม กำหนดคอร์ดลงไปเหมือนตัวอย่างในบทความนี้ หากจังหวะลงตัว ก็จะเล่นกับเพลงต้นฉบับได้ เล่นร่วมวงกับคนอื่น เครื่องดนตรีชนิดอื่น ได้ เพราะจังหวะตรงกัน

 

ฝึกตีคอร์ดกับเพลงต้นฉบับ

เมื่อฝึกตีคอร์ดจนคล่องแล้ว คราวนี้ก็หาเพลงต้นฉบับใน Youtube เลือกที่เป็นช่องต้นฉบับ แล้วก็ฝึกตีคอร์ดตามวิดีโอ หากสามารถ เล่นได้ลงจังหวะ ก็จะสามารถเล่นกับคนอื่นได้ หาก ศุ บุญเลี้ยง เชิญขึ้นไปร่วมเล่นกีตาร์ ก็จะเล่นได้ลงจังหวะเหมือนต้นฉบับ ประมาณ นั้นเลยทีเดียว

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ที่ใดมีรัก ทำไมจึงมีทุกข์มากกว่าสุข

การมีแฟนหรือคนรักทำให้มีความทุกข์มากกว่าความสุขในบางคู่ หรืออาจทำให้มีความสุขมากกว่า หรืออาจไม่มีความรู้สึกใดๆ อยู่ เพื่อหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเท่านั้น แต่ความรักส่วนใหญ่จะทำให้คนเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข นอกเสียจากจะเป็นคนที่มีความรักอย่าง เข้าใจ จึงจะมีความสุข แต่ก็ใช่ว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกแบบเดียวกัน ความลงตัวในเรื่องความรักนั้นยากที่สุด หลายคนที่ยังคบกันอยู่ ทะเลาะ กันแทบทุกวันก็มี อ่านเพิ่มเติม..