บทความแสดงตัวอย่างการต่อแลนเชื่อมคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องแบบ Crossover ผ่านสาย UTP หรือ Cat5 เพื่อแชร์ข้อมูลใน Windows XP/7/8 เหมาะสำหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องเช่น มีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง และโน้ตบุ๊คอีกหนึ่งเครื่อง

 คอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊คส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะมีการ์ดแลนมีพอร์ต RJ-45 ที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างเน็ตเวิร์คง่ายๆ เพื่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องเข้าด้วยกัน เพื่อถ่ายโอนข้อมูลหรือใช้งานอุปกรณ์ร่วมกัน เช่น เครื่องพีซีมีซีดีรอมไดรว์หรือเครื่องพิมพ์ แต่โน้ตบุ๊คไม่มี เราก็สามารถแชร์ให้โน้ตบุ๊คสามารถอ่านข้อมูลในซีดีรอมไดรว์ที่ตัวพีซีได้ หรือปริ๊นต์งานผ่านเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อไว้ที่ตัวพีซีได้

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสร้างเน็ตเวิร์คแบบ Crossover สำหรับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
1. การ์ดแลน เมนบอร์ดรุ่นใหม่หรือโน้ตบุ๊คจะมีการ์ดแลนในตัวอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องซื้อหามาติดตั้ง ตัวอย่างการ์ดแลนจะเห็นพอร์ต RJ-45 สำหรับต่อสาย UTP หรือ Cat5
2. สายแลนหรือสาย UTP ที่ทำหัวชื่อมต่อแบบ Crossover หรือสายไขว้ ไว้สำหรับต่อคอมพิวเตอร์ 2 ตัวเพื่อทำแลนแค่ 2 เครื่อง

การกำหนดชื่อคอมพิวเตอร์และ Workgroup
การตั้งชื่อคอมพิวเตอร์และเวิร์คกรุ๊ป ใน Windows 7
1. คลิก Start>>Control Panel
2. คลิก System

3. คลิก Change settings
4. แท็บแรก Computer Name คลิกปุ่ม Change

5. พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์และกำหนดชื่อ Workgroup จากตัวอย่างเครื่องนี้เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล้วคลิก OK
6. โปรแกรมจะให้ Restart เครื่อง ก็ทำตามนั้น
7. กรณีที่ต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องที่ติดตั้ง Windows 7 เป็นแลนแบบ Crossover ให้จัดการตั้งค่าทั้งสองเครื่องให้เรียบร้อย ชื่อคอมพิวเตอร์จะไม่เหมือนกัน จากตัวอย่างคอมพิวเตอร์อีกเครื่องจะเป็นโน้ตบุ๊ค

การกำหนด IP Adress ให้คอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อแบบนี้ เราจะกำหนดหมายเลขประจำตัวให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องหรือ IP Adress นั่นเอง การเชื่อมต่อแบบนี้จำเป็นต้องกำหนด IP ให้ทุกเครื่องที่นำมาเชื่อมต่อกัน

1. คลิก Start>>Control Panel
2. คลิก Network and Sharing Center

3. คลิก Change adapter settings
4. จะพบไอคอนของการ์ดเน็ตเวิร์คให้ชี้เมาส์ คลิกปุ่มขวาของเมาส์แล้วคลิก Properties

5. ตั้งค่าตามตัวอย่าง คลิกเลือก Internet Protocol Vision 4(TCP/IPv4)
6. คลิกปุ่ม Properties ไปตั้งค่าเพิ่มเติม
7. คลิกเลือก Use the following IP address
8. กำหนดหมายเลขไอพี ลงไป ตัวเลข 3 ชุดแรก คือ 192.168.0 ต้องเหมือนกัน แต่ชุดสุดท้าย ห้ามซ้ำกัน จากตัวอย่างนี้เป็นการตั้งหมายเลขไอพีให้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจะใช้ 8 เป็นเลขประจำตัวเครื่อง
9. คลิก OK
10. ส่วนคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง ผมจะใช้โน้ตบุ๊ค ก็จะตั้งค่าคล้ายกัน แต่หมายเลขไอพีประจำเครื่องจะเป็น 77

11. กรณีที่บ้านใช้อินเตอร์เน็ตโดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับ Router ผ่านพอร์ต RJ-45 จะมีปัญหากับการตั้งค่า ไอพี แนะนำให้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi แทนการต่อสาย ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาในการต่อแลนแบบนี้ หรืออาจจะต่อแลนเพียงชั่วคราวเสร็จแล้วก็เปลี่ยนค่า IP adress เป็น Obtain an IP address automatically เหมือนเดิม

การทดสอบการทำงานของ IP Adress หรือ Ping IP Adress
จะเป็นการทดสอบว่าการตั้งค่า IP adress สมบูรณ์หรือไม่ โดยการส่งข้อมูลเล็กๆ ไปมาระหว่างกัน หรือส่งภายในเครื่อง ตอนนี้ทั้งสองเครื่องให้เชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านสายแลนแบบ Crossover ให้เรียบร้อย
1. การตรวจสอบจะทำ 2 แบบ คือตรวจสอบ IP address ในเครื่องนั้นๆ ก่อน ว่าใช้ได้หรือไม่ โดยคลิก Start แล้วพิมพ์ CMD กด Enter
2. จะเข้าหน้าจอ DOS ให้พิมพ์ ping 192.168.0.8 เพื่อทดสอบหมายเลขไอพีของเครื่องนั้นๆ ก่อน จากตัวอย่างหมายเลข 8 เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
3. หากปรากฏข้อความ Reply from 192.168.0.8 .... คล้ายตัวอย่างก็แสดงว่า การตั้งค่า IP adress เสร็จสมบูรณ์
4. ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่จะเชื่อมต่อกันก็ปฏิบัติคล้ายกัน โดยพิมพ์ ping แล้วตามด้วยหมายเลข IP address ที่ได้ตั้งไว้
5. ให้พิมพ์ exit แล้วกด Enter เพื่อออกจากหน้าจอ DOS

6. หลังจากนั้นให้ทดสอบว่าคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องที่ได้เชื่อมต่อกันผ่านสายแลนแบบ Crossover สามารถมองเห็นกันหรือสื่อสารกันได้หรือไม่ โดยในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องเช่น เครื่อง IP address 192.168.0.8 ที่เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ให้พิมพ์ ping 192.168.0.77 เพื่อทดสอบส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์อีกตัวที่ใช้ IP address หมายเลข 192.168.0.77 ซึ่งในที่นี้ก็คือโน้ตบุ๊ค
7. หากปรากฏข้อความ Reply from 192.168.0.77 .... คล้ายตัวอย่างก็แสดงว่า คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องสามารถสื่อสารกันได้ ขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะไปแชร์ไฟล์ ก็จะสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปมาระหว่างกันได้ ให้อ่านหัวข้อถัดไป

คำสั่ง Ping เป็นคำสั่งสำคัญไว้สำหรับตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่ได้เชื่อมต่อเพื่อจะสร้างเป็นเน็ตเวิร์คสามารถมองเห็นกัน สื่อสารกันได้หรือไม่

สร้างโฮมกรุปและแบ่งใช้ข้อมูลร่วมกัน
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้าง Home Group สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เราจะเชื่อมต่อเข้าเป็นเน็ตเวิร์คอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และแบ่งใช้งานข้อมูลร่วมกัน เช่น ภาพ วิดีโอ ไฟล์เอกสาร ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นเน็ตเวิร์คสามารถใช้งานไฟล์เหล่านั้นได้ อาจจะดูภาพ หรือฟังเพลง ดูวิดีโอในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งก็ได้

1. คลิก Start>>Control Panel
2. คลิก Network and Sharing Center

3. คลิก Choose homegroup and sharing options
4. คลิก What is a network location?

5. คลิกเลือก Home network เป็นการเลือกเน็ตเวิร์คส่วนตัวที่เราใช้ที่บ้าน
6. จะให้เลือกสิ่งที่ต้องการแชร์หรือแบ่งให้เครื่องอื่นมองเห็น และสามารถดึงข้อมูลไปแสดงในอีกเครื่องได้ แล้วคลิก Next
7. ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ Libraries ของผู้ใช้เครื่องนั้นๆ หากมีภาพส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัว ก็ไม่ควรแบ่งใช้งานหรือให้เครื่องอื่นมองเห็น
- Picture แชร์ภาพที่อยู่โฟลเดอร์ Picture ของผู้ใช้เครื่องนั้นๆ ให้เครื่องอื่นมองเห็น
- Domuments แชร์ไฟล์เอกสารที่อยู่โฟลเดอร์ Documents ของผู้ใช้เครื่องนั้นๆ ให้เครื่องอื่นมองเห็น
- Music แชร์ไฟล์เพลง ที่อยู่โฟลเดอร์ Muic ของผู้ใช้เครื่องนั้นๆ ให้เครื่องอื่นมองเห็น
- Printers แชร์เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เครื่องนั้นๆ ให้เครื่องอื่นมองเห็น
- Videos แชร์วิดีโอที่อยู่โฟลเดอร์ Picture ของผู้ใช้เครื่องนั้นๆ ให้เครื่องอื่นมองเห็น

8. จดรหัสผ่านไว้ ไว้สำหรับการเพิ่มคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเข้า Homegroup ของเรา เครื่องที่จะเชื่อมต่อกันและแชร์ข้อมูลกันได้ เราต้องทำการเพิ่มคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเข้าไปใน Homegroup ของเราก่อน
9. คลิก Finish

10. ไปตั้งค่า Homegroup Settings เพิ่มเติม คลิก Change advanded sharing settings..

11. ในส่วน Home or Work เนื่องจากในที่นี้เราจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอรืเพียง 2 เครื่องเป็นการส่วนตัวเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดรหัสผ่าน ลดความยุ่งยากในการเชื่อมต่อเพื่อถ่ายโอนไฟล์ ให้เลื่อนไปล่างสุด แล้วคลิกเลือก Turn off password protected sharing
12. คลิก Save changes

TIps
ทั้งสองเครื่องที่เราจะนำมาทำเป็นเน็ตเวิร์คด้วยสายแลนแบบ Crossover เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ให้ปฏิบัติคล้ายกันในการตั้งค่าการแชร์ไฟล์ ระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
ต่อไปก็จะไปแชร์ไฟล์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์สองเครื่อง ซึ่งในที่นี้ใช้ Windows 7 ทั้งคู่ สามารถแบ่งใช้ไฟล์หรืออุปกรณ์ร่วมกันได้ การตั้งค่าในแต่ละเครื่องจะปฏิบัติคล้ายกัน
1. ตัวอย่างการแชร์ไดรว์ D เพื่อให้คอมพิวเตอร์อีกเครื่องสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลได้ จากภาพเป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ต้องการแชร์ให้โนัตบุ๊คเข้ามาอ่านข้อมูลในไดรว์ D ได้ ให้ชี้เมาส์ที่ไดรว์ D คลิกปุ่มขวามของเมาส์
2. คลิกคำสั่ง Share with>>Advance Sharing...
3. คลิก Advanced Sharing

4. คลิกติ๊กถูก Share this folder
5. คลิกปุ่ม Permissions
6. คลิกเลือก Everyone
7. ช่องด้านล่าง ในส่วน Allow คลิกติ๊กถูกทุกช่อง แล้วคลิก OK
8. จะกลับไปหน้าจอก่อนหน้า ให้คลิกที่ Network and Sharing Center

9. ในส่วน Home or Work ตั้งค่าตามตัวอย่าง ดูล่างๆ ให้เลือก Turn op password protected sharing
10. เสร็จแล้วคลิก Save changes
11. การแชร์ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องก็ตั้งค่าคล้ายกัน
12. นอกจากนี้เรายังสามารถแชร์เพียงโฟลเดอร์ใดๆ ก็ได้ โดยเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการแทนที่จะแชร์ทั้งไดรว์

การดูข้อมูลหรือไฟล์ที่ได้แชร์ไว้
ตัวอย่างการดูข้อมูลที่ได้แชร์ไว้ในคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องที่ได้ติดตั้ง Windows 7
1. เข้าโปรแกรม Windows Explorers
2. คลิก Network
3. ดับเบิ้ลคลิกชื่อเครื่องคอมที่ได้แชร์ไว้ เช่น Fnotebook เป็นชื่อคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊ค
4. โปรแกรมจะแสดงไดรว์ (d) หรือโฟลเดอร์ (img) ที่ได้แชร์ไว้ให้เข้าไปดูข้อมูลได้ ให้ดับเบิ้ลคลิก d
5. ก็จะพบกับไฟล์หรือโฟลเดอร์ย่อยๆ ภาพในโนัตบุ๊ค

การก็อปปี้ไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องที่ต่อแลนแบบ Crossover
กรณีต้องการก็อปปี้ไฟล์ไปมาระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องที่ได้แชร์กันไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. เข้าไปดังไดรว์หรือโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่ได้แชร์ไว้เช่น capture ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปข้างใน
2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ โดยสร้างเป็นแถบสี คลิกขวา แล้วคลิก Copy

3. กลับไปที่โฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ที่ต้องการก็อปปี้ไฟล์ไปเก็บไว้ ชี้ที่โฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ คลิกปุ่มขวาเรียกคำสั่งลัด
4. คลิกคำสั่ง Pase เพื่อวางไฟล์ไว้ข้างใน

การแชร์ CD/DVD ไดรว์
จากตัวอย่างนี้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจะมีซีดีรอมไดรว์ ต้องการแชร์ให้โน้ตบุ๊คซึ่งไม่มีซีดีรอมไดรว์ สามารถใช้งานร่วมกันได้
1. ในคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่มีซีดีรอมไดรว์ให้ชี้เมาส์ที่ซีดีรอมไดรว์แล้วคลิกขวา เรียกคำสั่งลัด
2. คลิก Share with>>Advanced sharing...
3. คลิกปุ่ม Advanced Sharing...
4. คลิกติ๊กถูก Share this folder
5. คลิก OK

6. คลิก Newwork and Sharing Center
7. คลิกเลือก Turn off password protected sharing
8. คลิก Save changes ปิดกรอบข้อความ
9. เสร็จแล้วคลิกคลิกปุ่ม Close เพื่อออกหรือปิดทุกกรอบข้อความ

10. การใช้งานซีดีรอมไดรว์ ในโน้ตบุ๊คให้คลิก Network
11. ดับเบิ้ลคลิกชื่อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่ได้แชร์ซีดีรอมไดรว์เอาไว้ เช่น LNVCOMPUTER
12. ดับเบิ้ลคลิกซีดีรอมไดรว์ที่ได้แชร์ไว้เช่น e
13. จากตัวอย่างเป็นแผ่น DVD ให้ดับเบิ้ลคลิกโฟลเดอร์ VIDEO_TS

14. เลือกวิดีโอที่ต้องการเล่น โดยดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์หรือชี้ที่ไฟล์คลิกปุ่มขวา คลิก Open จากต้วอย่างได้ติดตั้งโปรแกรม GOM Player ไว้เล่นหนังในแผ่น DVD
15. ตอนนี้โน้ตบุ๊คที่ไม่มีซีดีรอมไดรว์ ก็จะสามารถอ่านข้อมูลในซีดีรอมไดรว์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้แล้ว