ระบบเสียงส่วนใหญ่จะใช้การ์ดเสียงตามมาตรฐาน AC’97 แต่เมื่อฟังจากลำโพงขนาดเล็กที่ติด มากับเครื่องแล้ว อาจไม่ได้อารมณ์อย่างที่คิด ก็สามารถต่อลำโพงที่ ใช้กับพีซีได้ เสียบกับช่อง Line Out หรือหูฟัง ส่วนในเครื่องใดที่ไม่มีการ์ดเสียง ก็สามารถติดตั้งเข้าไปได้โดยใช้การ์ด PCMCIA Type II