ในโน้ตบุ๊ครุ่นใหญ่ประเภท All in one ซีดีรอมไดรว์และฟล็อปปี้ดิสก์ไดรว์จะถูกติดตั้งมาเป็น มาตรฐาน ข้อดีก็คือสะดวกในการใช้งาน แต่น้ำหนักของโน้ตบุ๊คก็จะ มากเช่นกัน ในบางรุ่นจะติดตั้ง ตำแหน่งเดียวกับฟล็อปปี้ดิสก์ไดรว์ จะใช้งานตัวใดต้องถอดสลับกัน ส่วนบางรุ่นจะไม่มีต้องต่อเพิ่ม โดยใช้ซีดีรอมไดรว์และ ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรว์แบบติดตั้งภายนอก ส่วนใหญ่เป็นโน้ตบุ๊คขนาดเล็ก บางๆ ข้อดีก็คือช่วยประหยัดการใช้ไฟ กรณีใช้ไฟจากแบตเตอร์รี ก็ควรถอดอุปกรณ์เหล่านี้ออก ไป ถ้าไม่ได้ ใช้งาน
Combo Drive ในโน้ตบุ๊คบางรุ่น จะมี Combo Drive ซึ่งเป็นไดร์ที่สามารถอ่านและเขียน แผ่น CD-R ได้ และอ่านแผ่น DVD ได้ เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ก็รวมเข้า ด้วยกันเสียเลย

 


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง deal dealt dealt จัดการ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง deal dealt dealt จัดการ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง slit slit slit กรีด รอยแยก ช่องโหว่ แผล ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น