แหล่งจ่ายไฟหรือพาวเวอร์ซัพพลาย จะเป็นหม้อแปลงที่แปลงไฟบ้าน 220 v. ให้เป็นไฟล์ 12 v. เข้าโน้ตบุ๊ค ท่านใดที่เดินทางบ่อยๆ อาจซื้อหาตัวแปลงไฟ 12 v ตรงที่จุดบุหรี่ให้เป็นไฟล์ 220 v เพื่อใช้กับโน้ตบุ๊คก็ได้ ซึ่งไม่เพียงใช้งานกับโน้ตบุ๊ค แต่ยังสามารถใชักับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ได้อีกด้วย หรือไม่ก็ใช้ชาร์จแบตเตอรีโน้ต บุ๊ค กรณีแบตเตอรี่หมดไฟ