แหล่งจ่ายไฟหรือพาวเวอร์ซัพพลาย จะเป็นหม้อแปลงที่แปลงไฟบ้าน 220 v. ให้เป็นไฟล์ 12 v. เข้าโน้ตบุ๊ค ท่านใดที่เดินทางบ่อยๆ อาจซื้อหาตัวแปลงไฟ 12 v ตรงที่จุดบุหรี่ให้เป็นไฟล์ 220 v เพื่อใช้กับโน้ตบุ๊คก็ได้ ซึ่งไม่เพียงใช้งานกับโน้ตบุ๊ค แต่ยังสามารถใชักับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ได้อีกด้วย หรือไม่ก็ใช้ชาร์จแบตเตอรีโน้ต บุ๊ค กรณีแบตเตอรี่หมดไฟ


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ทำหน้าคำนำของหนังสือด้วยไฟล์แม่แบบสำเร็จรูป

หน้านี้จะเป็นหน้าหน้าคำนำของหนังสือ การทำหนังสือเพื่อแจกฟรี ไม่จำเป็นต้องทำส่วนนี้ก็ได้ แต่หากทำหนังสือส่งขายตามเว็บไซต์ต่างๆ จำเป็นต้องทำ เป็นองค์ประกอบมาตรฐานของหนังสือ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง arise, arose, arisen ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตาม กาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น