สำหรับไฟล์ PDF หรือ eBook ที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นนำไปใช้งานนั้น เราสามารถเข้ารหัสผ่านเพื่อป้องกันได้หลายแบบ เช่น ป้องกันการเปิดอ่าน ป้องกันการก็อปปี้ ป้องกันการพิมพ์ไฟล์ออกทางเครื่องพิมพ์ เป็นต้น คำสั่งเหล่านี้ล้วนเป็นคำสั่งสำคัญที่จำเป็นต้องใช้สำหรับทำไฟล์ PDF เพื่อเผยแพร่

วิธีเข้ารหัสไฟล์ PDF

1. คลิก PDFILL PDF Tools เพื่อเข้าโปรแกรม
2. ในหน้าจอโปรแกรมให้คลิก Encrypt and Decrypt Options


3. คลิกเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการ แล้วคลิก Open


4. คลิกและพิมพ์รหัสผ่านในช่อง User Password และ Owner Password
5. คลิกเลือกระดับการเข้ารหัสผ่าน ในส่วน Encrypt Level แบบ 128 bit จะยากในการแกะรหัสผ่าน
6. ในส่วน Security Options ตัวเลือกเพิ่มเติมในการเข้ารหัส เช่น อนุญาตให้พิมพ์หรือไม่ แก้ไขเนื้อหา ก็อปปี้ ฯลฯ คลิกเลือกตามต้องการ
7. คลิก Encrypt As.. เพื่อเข้ารหัสไฟล์ หรือใส่รหัสผ่านในการเปิดอ่านไฟล์นั่นเอง


8. พิมพ์ชื่อไฟล์และคลิกปุ่ม Save


9. เมื่อมีการเปิดอ่านไฟล์ ก็จะแสดงกรอบข้อความให้พิมพ์รหัสผ่าน จึงจะสามารถเปิดอ่านไฟล์ได้

 

การลบรหัสผ่านในไฟล์ PDF

สำหรับไฟล์ PDF ที่ได้ใส่รหัสผ่านเอาไว้ หากต้องการลบ ให้ปฏิบัติดังนี้
1. คลิก PDFILL PDF Tools เพื่อเข้าโปรแกรม
2. ในหน้าจอโปรแกรมให้คลิก Encrypt and Decrypt Options


3. คลิกเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการลบรหัสผ่าน แล้วคลิก Open


4. ในช่อง User Password คลิกและลบรหัสผ่านออกไป
5. คลิก Decrypt As..

 

ดาวน์โหลดและติดตั้ง PDFill Tools โปรแกรม PDF Free

สำหรับวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม PDF ฟรี ตัวนี้สามารถติดตามได้จากบทความ ดาวน์โหลดและติดตั้ง PDFFill

ความสามารถในการจัดการไฟล์ PDF ของโปรแกรม PDFill Tools

PDFill Tools เป็นโปรแกรม PDF Free ใช้งานได้ฟรี ซึ่งมีความสามารถในการจัดการกับไฟล์ PDF ระดับพื้นฐานที่จำเป็นแทบทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม บทความ แนะนำให้รู้จักโปรแกรม PDFill

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ข้อควรระวังการใช้จ่ายกับสิ่งยั่วยุที่มากมายในยุคปัจจุบัน

สิ่งยั่วยุในทุกวันนี้ ช่างมากมายเสียจริง มีสินค้า ของใช้ใหม่ๆ มากมาย ที่พ่อค้า แม่ค้า ต่างพากันโฆษณาขายเพื่อสร้างความรวยให้ ตัวเอง สิ่งยั่วยุให้ใช้เงินในทุกวันนี้ หากแยกแยะไม่ออก สิ่งใดจำเป็น ไม่จำเป้น หยุดความต้องการของตัวเองไม่ได้ เงินก็จะไม่มีเหลือแน่ นอน และอาจจะสร้างนิสัยใช้เงินเก่ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อการเงินของตัวเอง อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mislead misled misled ทำให้เข้าใจผิด, หลอกลวง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น