ใช้ตกแต่งภาพให้เบลอ ไม่คมชัด หรือดูนุ่มนวล
1. คลิกเครื่องมือเบลอทูล
2. อาจกำหนดตัวเลือกในการใช้เครื่องมือ ในแถบเครื่องมือ Options
3. ชี้ที่ส่วนของภาพที่ต้องการ เช่น ตรงขอบภาพ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากแบบถูไถไปมา
4. ก็จะทำให้ภาพส่วนนั้นมีลักษณะเบลอ
- เครื่องมือชาร์พเพิน (Sharpen) จะทำให้ภาพมีความคมชัดขึ้น
- เครื่องมือสมัดจ์ (Smudge) จะทำให้ภาพดูคล้ายเปรอะเปื้อน หรือมีรอยด่าง


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กริยา 3 ช่อง oversell oversold oversold ขายมากเกิน, ขายมากเกินที่มีอยู่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง oversell oversold oversold ขายมากเกิน, ขายมากเกินที่มีอยู่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outswear outswore outsworn มากกว่าคำสาบาน, ยิ่งกว่าคำสาบาน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น