ใช้ตัดแบ่งภาพให้มีขนาดเล็ก เพื่อนำไปใช้ประกอบโฮมเพจ โดยการออกแบบภาพแล้วตัดเป็นชิ้น ส่วนเล็กๆ แต่ละชิ้นสามารถสร้างการเชื่อมโยง (Link) ได้
1. คลิกเครื่องมือ สไลซ์
2. ลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครอบส่วนที่ต้องการ
3. การซ่อนให้คลิกเมนู View>>Show>>Slice คลิกเอาถูกออก

4. ส่วนการลบ ให้ชี้ภายในสไลซ์ที่ได้สร้าง คลิกปุ่มขวา แล้วคลิก Delete Slice
5. การสร้างสไลด์ง่ายๆ อีกวิธีหนึ่ง ลากเส้นไกด์จากไม้บรรทัดมาวาง แล้วคลิกปุ่ม Slice from Guedes


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

กบเกิดใต้บัวบาน คนที่อยู่ใกล้สิ่งดีๆ แต่ไม่เป็นคนดี คนเก่ง

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้เปรียบเทียบคนที่เกิดหรือมีชีวิตอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี มีชีวิตที่ดี แต่กลับไม่ซึมซับสิ่งดีๆ ใส่ตัว กลับกลายเป็นคนชั่ว เป็นคนไม่ดี เป็นเรื่องที่น่าเสียดายโอกาส อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outthrow outthrew outthrown ขว้างไกลว่า, ขว้างเก่งกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการ ใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น