ใช้สำหรับย้ายภาพ
1. คลิกเครื่องมือมู๊ฟ
2. ชี้ที่ภาพ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ออกก็จะเป็นการย้ายตำแหน่งภาพ
3. ถ้าได้เลือกภาพเป็นเส้นประไว้ก็จะเป็นการย้ายเฉพาะบางส่วนของภาพเท่านั้น