ใช้สำหรับเลือกภาพหรือส่วนของภาพที่ต้องการ สามารถเลือกภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลมวงรี
1. คลิกเครื่องมือ มาร์คี
2. ชี้ที่ภาพ กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเป็นเส้นประ เพื่อเลือกส่วนนั้นๆ

3. ชี้ลูกศรที่เครื่องมือมาร์คี แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้สักครู่
4. เลื่อนลูกศรไปเลือกเครื่องมือสร้างเส้นประแบบวงรี วงกลม
5. ลากเส้นประเป็นวงกลมหรือวงรี
6. การยกเลิกให้เส้นประหายไป ให้กดปุ่ม Ctrl+D ที่แป้นพิมพ์